Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Varovné piktogramy a běžící infotext na programech České televize a dalších stanic
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 13. ledna 2020 09:00
Varovné piktogramy a běžící infotext na programech České televize a dalších stanic

V poslední době se na nás obracejí někteří naši zákazníci s dotazy ohledně varovných piktogramů a běžících textů na obrazovce u programů České televize, případně i u jiných programů. Tyto piktogramy a informační texty se týkají blížícího se přechodu pozemního televizního vysílání na nový vysílací formát DVB-T2 a zároveň upozorňují na konec staršího vysílacího formátu DVB-T. Česká televize pravděpodobně vysílá tyto piktogramy a upozornění plošně pro celou republiku, čili střídavě pro různé vysílače, u ostatních programů je to nejspíš podobné.O této záležitosti bylo toho v různých médiích v uplynulých měsících řečeno a napsáno mnoho. Ale jestliže jste zákazníky naší kabelové televize Elsat, platí pro vás následující:

Pokud se vám u některých programů (např. České televize) objevuje výše zmíněný varovný piktogram či běžící lišta s textem, znamená to, že přijímáte tyto programy v naší Základní nabídce v kabelovém digitálním formátu DVB-C ve standardním (SD) rozlišení. Pro tyto programy je nám do kabelového rozvodu doposud zdrojem signálu pozemní vysílání z televizního vysílače na Kleti v dosavadním starším vysílacím formátu DVB-T. Jak víte z médií, tento starší vysílací formát bude brzy končit a bude nahrazen novějším vysílacím formátem DVB-T2. Proto je u těchto programů plošně jejich poskytovateli zobrazován onen varovný piktogram a infotext. Na technickém řešení a přechodu na nový zdroj signálu pro naši kabelovou SD DVB-C nabídku nyní pracuje naše technické oddělení. Na provedení změny je zatím času dost, ukončení DVB-T formátu proběhne v našem kraji na vysílači KJeť až ve 2. polovině února, resp. v březnu. Po provedení změny zdroje signálu z naší strany bude u našich zákazníků pouze potřeba znovu naladit televizor či kabelový seto top box, protože některé programy budou v naší nabídce přesunuty na jiné místo (kanál/frekvenci) – to je nutné udělat z technických důvodů. Varovné piktogramy a infotexty pak pochopitelně z obrazovky zmizí.
O termínu změny a nutnosti přeladění budou naši zákazníci informováni předem v našem Infoservisu Elsat:
http://info.elsat.cz/

Připomínáme, že programů, jež vysíláme ve vysokém HD rozlišení (ČT HD, Novy HD, Primy HD, Barrandovy HD atp.) se tyto změny vůbec nijak netýkají a žádné piktogramy na nich vysílány nejsou, protože využívají jiné zdroje signálu než pozemní vysílání. Tudíž je možno je dále přijímat bez omezení a nutnosti přeladění.

A pro naše zákazníky, kteří nejsou vybaveni televizory či set top boxy pro kabelový formát DVB-C, ale pouze pro pozemní formáty DVB-T či DVB-T2 šíříme v naší nabídce obvyklé pozemně vysílané programy i v těchto pozemních formátech – jak ve starším DVB-T, tak i v novějším DVB-T2. Programy ve starším formátu DVB-T jsou za svým názvem označeny přídomkem E, tyto programy si sami vyrábíme konverzí z novějšího formátu a budeme je v nabídce šířit i nadále, i po ukončení staršího DVB-T formátu na pozemních vysílačích.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.