Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Změny v analogové a digitální nabídce
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou
Datum: 14. září 2011 08:00
Změny v analogové a digitální nabídce Elsat

Upozorňujeme naše účastníky na kabelových rozvodech Elsat, že dnes byly provedeny některé programové a technické změny a přesuny v digitální i analogové nabídce Elsat. Část změn byla již provedena dálkově ve všech našich rozvodech, část zatím pouze v Č. Budějovicích a v ostatních městech bude realizována až v následujících dnech.
 
Digitální nabídka:
- Stanice Nova sport byla z technických důvodů (změny u jejího poskytovatele) přesunuta v digitální nabídce z DVB-C paketu J na kanálu SE 35 (418 MHz) do paketu G na kanálu SE 31 (386 MHz) ke stávajícím programům Nova HD, Viasaty, Discovery aj. Na původní pozici v paketu na kanálu SE 35 byla nebo v nejbližších dnech bude Nova sport vypnuta.
Tato změna se nyní týká těchto rozvodů: Č. Budějovice, Písek, Vimperk, Týn, Č. Krumlov. V Kaplici ještě cca 1 měsíc Nova sport poběží na původní pozici, než bude dokončeno optické dálkové propojení z Č. Budějovic do Kaplice a nabídka zde bude rozšířena, upravena a sjednocena s ostatními kabelovými rozvody Elsat (Č. Krumlov, Písek, Týn atp.)
Totéž se týká i ostatních změn v digitální nabídce, které následují níže.
 
- Do DVB-C paketu X (filmové kanály HBO, Spektrum aj.) na tv kanálu SE 29 (370 MHz) byl přidán nový dětský program Nickelodeon Junior (na uvolněnou pozici po bývalém programu Hustler TV).
Tato změna se nyní týká těchto rozvodů: Č. Budějovice, Písek, Vimperk, Týn, Č. Krumlov.
 
- Na nově zřízený vlastní skládaný DVB-C paket L na novém kanálu SE 32 (394 MHz) byl zařazen nový dětský program Nickelodeon, dostupný v češtině a několika dalších jazykových doprovodech. U většiny přijímacích zařízení bude nutné tento tv kanál/paket nově naladit, manuálně nebo komplet všechno automatickým laděním (doporučeno).
Tato změna se nyní týká těchto rozvodů: Č. Budějovice, Písek, Vimperk, Týn, Č. Krumlov.
 
- Vzhledem k nyní dostatečné kapacitě dálkových tras byl k programům, u nichž je ze zdroje dostupný, zpět přidán i maďarský zvukový doprovod. Týká se programů Viasat Explorer, History a Nature, Spektrum, Jim Jam a Minimax/Animax.
Tato změna se nyní týká těchto rozvodů: Č. Budějovice, Písek, Vimperk, Týn, Č. Krumlov.
 
- Do DVB-C paketu K na kanálu SE 36 (426 MHz) byly ke stávajícímu programu Anixe HD přidány další dva HD programy QVC HD a HSE24 HD. Jedná se o reklamní HD stanice, které dočasně budou sloužit spíše jako HD demokanály. Z důvodu navýšení přenosové kapacity paketu byla změněna jeho modulace z původní QAM 64 na QAM 128, podobně jako u paketu H na kanálu SE 33 (402 MHz) s programy ARD HD, ZDF HD a ARTE HD.
Tato změna se týká zatím pouze rozvodu Č. Budějovice, v ostatních kabelových rozvodech/městech bude provedena v nejbližších dnech (včetně Kaplice).
 
Analogová nabídka:
- Do analogové televizní nabídky byly nově zařazeny nové dětské programy Nickelodeon a Nick Junior. Program Nickelodeon je dostupný v češtině, Nick Jr. zatím pouze v angličtině. Tyto dva nové programy byly nebo budou zařazeny na stávající tv kanály místo dosavadních německých programů ARD a ZDF – viz následující tabulka. Tyto dvě německé veřejnoprávní stanice jsou pro zájemce nadále dostupné v naší digitální nabídce v HD rozlišení v paketu H na kanálu SE 33 (402 MHz).
Tato změna se nyní týká těchto rozvodů: Č. Budějovice, Písek, Vimperk, Týn, Č. Krumlov. V Kaplici bude tato změna, stejně jako většina ostatních změn v digitální nabídce, provedena v horizontu cca 1 měsíce po zprovoznění dálkového optického propojení z Č. Budějovic.
 
 
Město
/Program
Nickelodeon
TV kanál – Frekvence
Nick Junior
TV kanál - Frekvence
Č. Budějovice
SE 13 – 245,25
SE 15 – 259,25
Písek
SE 07 – 147,25
SE 14 – 252,25
Vimperk
E 08 – 196,25
SE 16 – 266,25
Týn nad Vltavou
SE 08 – 154,25
SE 10 – 168,25
Č. Krumlov
SE 12 – 238,25
SE 16 – 266,25
Kaplice
SE 07 – 147,25
SE 08 – 154,25
 
 
Některé televizory s DVB-C tunery a některé kabelové Set Top Boxy umožňují si samy nalézt a přidat nové či změněné programy v rámci automatické aktualizace programů. U ostatních je potřeba si změny naladit uživatelsky pomocí menu zařízení. A to buď pomocí manuálního nebo automatického ladění. Doporučujeme spíše režim opětovného kompletního automatického naladění, u Set Top Boxů je navíc optimální předtím z menu provést návrat do továrního nastavení (factory reset) a následně spustit automatické ladění se zadáním počáteční frekvence 130 MHz a koncové frekvence 426 MHz, Symbolrate 6900 a modulace QAM 64, u HD STB povolit i modulaci QAM 128.
Pozn.: pro uživatele STB zn. Kaon – frekvence např. 386 MHz = 386000 kHz, atd.
Všechny výše uvedené změny budou v následujích dnech začleněny i do našich Infokanálů v jednotlivých městech a též do tištěných přehledů nabídek, které budou v průběhu měsíce října distribuovány našim účastníkům v rámci naší podzimní akce.
 
Dále upozorňujeme, že v některých městech/kabelových rozvodech některé pakety z digitální nabídky obsahují nebo mohou obsahovat i programy či celé pakety v oficiálních přehledech digitální nabídky Elsat neuvedené. V těchto případech se jedná o testovací a zkušební programy či pakety, které nejsou součástí digitální nabídky a jedná se pouze o testy určené pro vnitřní potřebu kabelového operátora. Tyto programy sice většinou lze normálně naladit a sledovat na televizoru či STB, ale z jejich podstaty jejich případné zmizení, změny nebo přesuny nelze u operátora nikterak reklamovat, pokud nejsou do nabídky oficiálně zařazeny.
tisk
Výluka signálu kabelové televize a připojení k Internetu v Písku
Lokalita: Písek - Dukla, Portyč, Nábřeží
Trvání od: 13. září 2011 09:00
Trvání do: 13. září 2011 14:00
Vážení zákazníci,

oznamujeme vám, že v Písku v úterý 13. 9. 2011 v čase od 9.00 do 14.00 hodin dojde k výluce kabelové televize a připojení k Internetu. Důvodem výpadku je rekonstrukce a modernizace zemních rozvodů.
Za případné potíže s těmito výpadky spojené se našim zákazníkům omlouváme.
tisk
Výpadek poštovních služeb
Lokalita: České Budějovice
Trvání od: 7. září 2011 09:00
Trvání do: 7. září 2011 10:00

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám, že ve středu 7. září 2011 dojde k výpadku poštovních služeb (odesílání a příjem emailů) z důvodu upgradu serveru. Výpadek proběhne v době od 9.00 do 10.00 hodin.

Děkujeme za pochopení

tisk
Výpadek Internetového připojení - Kaplice
Lokalita: Kaplice
Trvání od: 7. září 2011 06:00
Trvání do: 7. září 2011 07:00
Vážení zákazníci,
oznamuji Vám tímto, že ve středu (7.9.2011) dojde k neplánovanému výpadku námi poskytovaného
internetového připojení v Kaplici.
bližší údaje :
středa 7.9.2011
v době: 06:00 - 07:00
počet výpadků: 2 - 3
délka všech výpadků: max. 5 minut
důvod: výměna páteřního switche
Děkuji za pochopení.
tisk
Výpadek Internetového připojení - Písek
Lokalita: Písek
Trvání od: 7. září 2011 05:30
Trvání do: 7. září 2011 07:00
Vážení zákazníci,
oznamujeme vám, že v Písku v úterý 7.9. 2011 v čase od 5.30 do 07.00 hodin dojde k výluce připojení k Internetu. Délka výpadku bude několik desítek minut a dojde k němu několikrát.
Důvodem výpadku je upgrade hlavní řídící jednotky.
Za případné potíže s těmito výpadky spojené se našim zákazníkům omlouváme.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.