Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Změna programu ORF FS 2
Lokalita: České Budějovice
Datum: 4. září 2006 08:00

Vzhledem k tomu, že v lokalitě České Budějovice není technicky možné přijímat v dostatečné a vyhovující kvalitě rakouský druhý veřejnoprávní program ORF 2 z pozemního vysílače Linz (z důvodu rušení signálem TV Prima z vysílače Písek), byl tento program tudíž v kabelovém rozvodu Elsat na tv kanálu SE 10 doposud šířen v nízké kvalitě, pro uspokojivé sledování nedostačující.
Po jistém váhání jsme se proto rozhodli od 25. 8. 2006 využít možnost v kabelovém rozvodu šířit nedávno vzniklou verzi ORF 2 Europe, vysílanou ze satelitu Astra. Tento signál je kvalitní a pro účely kabelového rozvodu optimální. Protože však bohužel rakouská televize ORF nemá pro některé zahraniční pořady zaplacena autorská práva pro šíření do celé Evropy, jsou tyto pořady ve verzi ORF 2 Europe nepřístupné a v době jejich vysílání v pozemní verzi ORF 2 jsou na satelitu nahrazeny vloženým teletextem s informací „Keine Rechte für ORF 2 Europe“.
Věříme však, že i přes tuto drobnou komplikaci bude verze ORF 2 Europe pro naše účastníky výhodnější a přijatelnější, než dosavadní neuspokojivý a nevyhovující stav.

Další důležitá sdělení najdete ZDE .

tisk
Výpadek signálu kabelové televize
Lokalita: České Budějovice
Trvání od: 1. září 2006 08:00
Trvání do: 1. září 2006 12:00
Společnost Elsat upozorňuje naše účastníky, že v pátek 1. 9. 2006 v dopoledních hodinách může dojít k výpadku dodávky signálu kabelové televize a připojení k Internetu z důvodu montážních prací na páteřní síti kabelového rozvodu.
tisk
Výpadek programu VOX
Lokalita: Trhové Sviny
Datum: 1. srpna 2006 08:00
Při páteční bouřce došlo po zásahu bleskem do hlavní přijímací stanice mimo jiné škody bohužel i ke zničení analogové vložky Grundig pro příjem německého komerčního programu VOX, šířeného v kabelovém rozvodu T. Sviny na tv kanálu SE 12. Vložka byla obratem odeslána do servisního centra v Praze a ke znovuzprovoznění programu VOX dojde ihned po jejím návratu z opravy.
tisk
Výpadek programu Viasat Explorer
Lokalita: Kaplice
Datum: 3. července 2006 11:00
V pondělí v odpoledních hodinách bohužel došlo k poruše satelitního digitálního přijímače macab NDS pro příjem programu Viasat Explorer (tv kanál K 28) a tím i k výpadku tohoto programu. Jakmile nám české zastoupení společnosti Viasat dodá náhradní záložní přijímač, bude tento obratem nasazen do rozvodu a program opět spuštěn. Společnost Elsat se tímto omlouvá za současnou nemožnost sledování programu Viasat Explorer. Dle společnosti Viasat nelze tyto přijímače s jedinečným identifikačním klíčem pro příjem jejich programů trvale držet jako rezervu přímo u nás na skladě, případné poruchy je nutno řešit tímto výměnným způsobem.
tisk
Výpadek signálu kabelové televize
Lokalita: České Budějovice
Trvání od: 9. června 2006 10:00
Trvání do: 9. června 2006 13:00
Společnost Elsat upozorňuje naše účastníky, že v pátek 9. 6. a v pondělí 12. 6. v době od 10.00 do 13.00 hodin může dojít výpadku dodávky signálu kabelové televize a připojení k Internetu z důvodu montážních prací na kabelovém rozvodu.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.