Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Výpadek signálu KT a připojení na sídlišti Vltava
Lokalita: České Budějovice - Vltava
Datum: 25. října 2007 08:00

Včera v dopoledních hodinách došlo k úplnému výpadku signálu kabelové televize a připojení k Internetu na sídlišti Vltava v kabelovém rozvodu České Budějovice.
Během opravy bylo zjištěno, že příčinou byl výpadek napájecího zdroje pro páteřní trasu kabelového rozvodu na sídlišti Vltava, umístěného v ulici J. Kolářové. K výpadku došlo z neznámých příčin, tuto se bohužel nepodařilo odhalit, žádné poškození podzemního kabelu nebo jiný objektivní důvod pro výpadek nebyl zjištěn.
Pravděpodobné je tedy nějaké přepětí, napěťová špička v elektrické síti či jiný podobný problém, který způsobil výpadek zdroje.
Za přerušení signálu KT a Internetu a případné nepříjemnosti s tím spojené se omlouváme.

tisk
Problémy s programem AXN
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody
Datum: 24. října 2007 12:00

Včerejší večerní potíže s signálem akčního kanálu AXN, kdy docházelo až k několikavteřinovému zpoždění zvuku za obrazem a které přetrvávaly až do středečního dopoledne, nebyly způsobeny žádnou závadou na našem zařízení a technologii.
Problém byl řešen se zástupcem spol. HBO ČR, která vysílání AXN v Česku zaštiťuje, ale příčinu zatím také nezná.
Vzhledem k tomu, že dopoledne kolem 9.30 došlo skokově k nápravě a od té doby doposud jde obraz a zvuk normálně a synchronně, jednalo se pravděpodobně o nějaký problém přímo na odbavovacím pracovišti v Maďarsku. Je možné, že uplink na satelit pracoval přes noc v bezobslužném provozu a ráno po příchodu si technik závady všiml a odstranil ji. Ale to je jen nepotvrzená domněnka. 
Program budeme dále sledovat a pokud by se problém opět objevil, budeme ho dále řešit.

tisk
Výpadky digitálních filmových kanálů a připojení k Internetu v Č. Budějovicích
Lokalita: České Budějovice - Máj, Šumava, Vltava
Trvání od: 23. října 2007 09:00
Trvání do: 23. října 2007 12:00

Upozorňujeme naše účastníky v Českých Budějovicích, že v úterý 23. 10. 2007 může v celém kabelovém rozvodu v Č.B. docházet v čase 9.00 - 12.00 hodin k nepravidelným krátkodobým výpadkům dodávky signálu digitálních filmových kanálů HBO a Cinemax a připojení k Internetu.
Důvodem je přepojení technologie na nové záložní napájecí zdroje.
Omlouváme se za případné potíže s tímto spojené.

tisk
AKCE PODZIM 2007
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Trvání od: 15. října 2007 08:00
Trvání do: 16. listopadu 2007 08:00

Vážení televizní diváci,

opět přichází naše podzimní akce - říjen 2007

platná v termínu od 15. 10. 2007 do 15. 11. 2007.

Akční nabídky a slevy platí pro připojení na kabelovou televizi, pro připojení k Internetu a pro kabelové rozvody České Budějovice a Písek i pro naši digitální filmovou nabídku.

Podrobnosti a další informace o naší podzimní akci si můžete stáhnout zde (soubor ve formátu pdf):
http://web.elsatnet.cz/panek/sdeleni/AKCE_PODZIM_2007.pdf

Zájemci si mohou stáhnout i barevný akční leták ve formátu pdf pro příslušné město (pozor - větší objem dat - cca 3-4 MB/1 soubor):
http://web.elsatnet.cz/panek/sdeleni/letaky/

Využijte našich velmi výhodných nabídek a kontaktujte naše zákaznická oddělení!

Další informace a kontakty naleznete na našem webu www.elsat.cz

tisk
IDEÁLNÍ SPOJENÍ ANALOGOVÉHO A DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ!!!
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 14. října 2007 12:00
Vážení televizní diváci. V současné době se na Vás valí množství často protichůdných informací o digitalizaci televizního vysílání, nových možnostech, potížích, či legislativních problémech. Mnoho lidí si s tím dělá starosti a marně pátrá po objasnění složité situace.
My jsme tu od toho, abychom pro naše účastníky vyřešili veškeré problémy s nástupem digitalizace a to takovým způsobem, že vyhovíme jak konzervativnímu, tak progresivnímu zákazníkovi!
 
Naše společnost buduje své sítě již více než patnáct let. Sítě jsou pravidelně modernizovány a doplňovány o nejmodernější technologie pro šíření signálu. Základem naších sítí jsou optické páteřní sítě, na které navazují koaxiální distribuční sítě. Nejedná se o žádná nestabilní provizoria narychlo poskládaná z radiových a optických pojítek, která jsou často vydávána za optickou síť. V našem případě se jedná o desítky kilometrů optických a koaxiálních kabelů, které jsou uloženy pod zemí, a na jejichž provoz nemají vliv povětrnostní podmínky!
Síť naší kabelové televize je v současné době jediná síť ve městech, kde společnost Elsat vyvíjí svou činnost, jejímž prostřednictvím je šířeno analogové i digitální televizní a rozhlasové vysílání společně s placenou televizí (Pay TV) a vysokorychlostním přístupem k Internetu (vyjma rozvodu T. Sviny)!
TÍM JSME PŘIPRAVENI VYHOVĚT JAK KONZERVATIVNĚJŠÍM, TAK PROGRESIVNĚJŠÍM ZÁKAZNÍKŮM.
 
            Konzervativnější diváci si tak nemusejí dělat starosti s přechodem na digitální vysílání. Naše analogová nabídka zůstane v provozu i po vypnutí pozemního analogového vysílání. Navíc současné programy přijímané z analogových pozemních vysílačů převedeme po jejich digitalizaci opět do analogové podoby, takže konzervativnější zákazníci nebudou nuceni pořizovat si digitální Set Top Boxy! Toto jsme již v praxi provedli s rakouskými programy ORF 1 a ORF 2. Tyto programy jsou vysílány již jen v digitální podobě a v tudíž jejich příjem prostřednictvím stávajících společných televizních antén a analogových televizorů není možný. Naši zákazníci ve městech, kde pozemní příjem ORF je možný, však o této změně často ani neví, na rozdíl od jejich sousedů přijímajících televizní signál prostřednictvím společné televizní antény, na nichž analogový signál ORF již zmizel!
           
            Progresivnějším divákům naopak nabízíme digitální DVB-C Set Top Box pro příjem digitálních programů prostřednictvím televizního kabelového rozvodu. Použití tohoto Set Top Boxu přináší následující výhody:
-       -  přístup k dalším službám digitálního vysílání (elektronický programový průvodce, více jazykových doprovodů, vícekanálový prostorový zvuk, atd.)
-       -  více než zdvojnásobení počtu přijímaných programů
-       -  možnost přijímat zvlášť placené digitálně kódované programy (Pay TV).
Zajistili jsme dodávky tohoto zařízení přímo od výrobce, takže je našim zákazníkům můžeme poskytnout za vynikající cenu 2.500,- Kč včetně DPH! Navíc v případě užívání naší zvlášť placené televizní nabídky jej lze získat již za 500,- Kč.
 
Po spuštění pozemního digitálního vysílání bude i toto šířeno prostřednictvím našich rozvodů přímo v digitální podobě a bude možno jej sledovat i pomocí kabelových Set Top Boxů, spolu s dalšími digitálně šířenými programy, přijímanými ze satelitu a dalších zdrojů.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.