Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Rakouské programy ORF v Kaplici a Trhových Svinech
Lokalita: Kaplice, Trhové Sviny - TKR Kaplice a T. Sviny
Datum: 7. června 2007 08:00

Jak si někteří naši účastníci v kabelovém rozvodu Kaplice již možná povšimli, z kabelové televize i z STA antén zmizely oba programy rakouské televize ORF. Je tomu tak proto, protože rakouská televize ORF z vysílače Linz ke dni 4. 6. již ukončila analogové tv vysílání a přešla na digitální šíření DVB-T, s nímž je současná doposud využívaná analogová technologie nekompatibilní. Proto na místě programu ORF 2 není nyní žádný analogový signál a na místě programu ORF 1 pouze textová informace o přechodu na DVB-T.
V kabelovém rozvodu Trhové Sviny sice přebíráme pro příjem ORF signál z vykrývacího vysílače Weitra, z něhož analogové vysílání ještě stále běží, ale to může skončit každým dnem, a pak zde též dojde k výpadku obou analogových programů ORF.

Tato situace je nepříjemná jak pro nás, tak pro naše účastníky v Kaplici. Bohužel Rakousko provedlo přechod na digitální vysílání v oblasti Horních Rakous, odkud dochází k přesahu signálu do České republiky, velmi rychle a samozřejmě okolní státy nijak neinformovalo, protože to není jeho povinnost, proto nebylo možné se na tuto změnu efektivně připravit. Nicméně naši technici intenzivně pracují na vyhovujícím řešení, bylo provedeno úspěšné měření signálu a oba programy rakouské televize ORF budou opět v kabelovém rozvodu Kaplice a T. Sviny zprovozněny, jakmile od našeho dodavatele dorazí potřebná technologie pro digitální příjem DVB-T.

Prosíme naše účastníky v Kaplici o pochopení a trpělivost se současným výpadkem obou rakouských programů, budou znovuspuštěny ihned, jakmile to situace umožní. Kompenzací našim účastníkům budiž fakt, že v digitální podobě budou rakouské programy v kabelovém rozvodu distribuovány v mnohem lepší kvalitě než tomu bylo doposud.

tisk
Výměna programu VOX za DSF ve Vimperku
Lokalita: Vimperk - TKR Vimperk
Datum: 6. června 2007 18:00

Dnes došlo k záměně dvou německých komerčních programů v analogové nabídce v kabelovém rozvodu Vimperk. Na tv kanálu SE 14 (252,25 MHz) byl stávajícící program VOX nahrazen sportovně-reklamním programem DSF. Stalo se tak po konzultaci s naším vimperským spolupracovníkem a důvodů pro tuto změnu je několik:

1. Nedávná změna v DVB-C paketu C naší digitální nabídky a odchod programů konsorcia ProSiebenSat1 na jiný satelitní transpondér - a tím bohužel i vypadnutí sportovního kanálu DSF z naší digitální nabídky.
2. Naopak německý komerční kanál VOX je i nadále pro zájemce dostupný v naší digitální nabídce v DVB-C paketu A, společně s programy konsorcia RTL . Proto byl tento program vyřazen z nabídky analogové a naopak byl do analogové nabídky vrácen kanál DSF, aby jeho diváci nebyli o něj ochuzeni.
3. Tuto změnu umožnil i fakt, že konkrétně v kabelovém rozvodu Vimperk byla na rozdíl od jiných rozvodů Elsat doposud díky použité technologii zachována poměrně bohatá analogová nabídka německých tv kanálů, proto mohl být jeden z nich bez potíží nahrazen jiným, s tím, že vyřazený program bude i nadále dostupný v naší nabídce digitální.
4. A konečně k této změně přispěla i skutečnost, že program DSF, který bohužel nikoliv naším přičiněním z digitální nabídky vypadl, byl i nadále poptáván některými našimi účastníky, sledujícími jeho sportovní přenosy.

tisk
Výpadek Internetu ve Vimperku
Lokalita: Vimperk
Trvání od: 6. června 2007 09:30
Trvání do: 6. června 2007 13:00

Ve středu 6. 6. 2007 v době od 9.30 do 13.00 ve Vimperku dojde k výpadku internetového připojení.

Důvodem je pravidelná údržba a upgrade serverů na hlavní stanici.

Omlouváme se za potíže s tím spojené.

tisk
Změna v digitálním paketu konsorcia ProSiebenSat1
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody
Datum: 4. června 2007 08:00

Jak si někteří naši účastníci již povšimli, v těchto dnech dochází k poměrně významné a svým způsobem pro nás nevýhodné změně na satelitním transpondéru č. 104 družice Astra, kde vysílá svůj programový balík německé konsorcium ProSiebenSat1 plus některé další tv stanice, který šíříme též v naší digitální nabídce Elsat na našich Set Top Boxech CINX.

 

Jedná se o to, že skupina ProSiebenSat1 k 30. červnu 2007 končí distribuci svých pěti programů (Pro 7, Sat 1, Kabel 1, N24 a 9 Live) na tomto transpondéru a přechází na nový transpondér č. 107. Ostatní programy (DSF, TELE 5 a tři teleshoppingové stanice) zůstávají na transpondéru původním. Údajným důvodem přesunu je rušení signálu telelony DECT, jež pracují v pásmu 1,8 GHz. Pravděpodobnějším důvodem však bude snaha snížit počet programů v paketu, aby bylo možné zvýšit bitrate a přidat další služby (zvuk v AC3, MHP, širší EPG atp.)

 

Tento stav v praxi znamená, že stávající jeden digitální paket s 10 programy se rozdělil na dva pakety po 5 programech, z nichž je nutné zvolit jeden, který budeme dále šířit v digitální nabídce Elsat. Po jisté úvaze jsme se rozhodli pro paket s programy Pro 7, Sat 1, Kabel 1, N24 a 9 Live, který se zdá být přece jen zajímavější a atraktivnější. Jsme si vědomi, že se jedná o nepříjemnou změnu a určité ochuzení tohoto paketu, ovšem jedná se čistě o rozhodnutí německého provozovatele, jež nemůžeme nijak ovlivnit. Úbytek programů však byl již před nějakým časem kompenzován rozšířením digitálního paketu A skupiny RTL, kde naopak několik nových atraktivních programů přibylo. Děkujeme za pochopení.

 

Aby se tento paket (jeho nové obsazení) správně zobrazoval na televizorech bez výpadků a kostičkování, je vhodné a nutné tento paket na Set Top Boxu (STB) znovu naskenovat a uložit do paměti. A to buď nejprve smazáním všech programů z paměti STB a jejich znovunačtením pomocí „Automatického ladění“ v menu STB, nebo manuálním naladěním pouze tohoto paketu a uložením do paměti. Paket C, resp. B se ve všech našich rozvodech nachází na tv kanálu SE 27, střední frekvence 354,00 MHz.

 

Paket C (B) byl již v některých našich rozvodech přeladěn na nový satelitní transpondér 107, v ostatních rozvodech se tak stane v nejbližších dnech.

tisk
Výpadek signálu kabelové televize a Internetu
Lokalita: České Budějovice - Bendy, Barcala
Trvání od: 27. května 2007 16:00
Trvání do: 27. května 2007 22:00

V neděli 27. 5. v odpoledních a večerních hodinách došlo k výpadku signálu kabelové televize a připojení k Internetu na sídlišti Máj - Jih, ve vchodech č. J. Bendy 1, Bendy 13 - 23, Bendy 26 - 34 a A. Barcala 28 - 34.

Výpadek byl způsoben požárem a vyhořením technické stoupačky ve vchodě J. Bendy 1, kde je naneštěstí zrovna umístěn uzlový sekundární zesilovač pro všechny výše zmíněné vchody. Výpadkem dodávky elektrické energie v důsledku požáru došlo bohužel i k odstávce tohoto uzlového zesilovače.

Technici společnosti E.ON provedli opravu stoupačky a elektrických rozvodů v nejkratší možné době a dodávka elektrické energie i signálu kabelové televize a připojení k Internetu byla obnovena okolo desáté hodiny večerní.

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.