Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Prohlášení společnosti FTV PRIMA s.r.o. ke sporu s RTA
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 5. ledna 2007 12:00
PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI FTV PRIMA, SPOL. S R.O.

FTV Prima je rozhořčena způsobem připojování provozovatelů regionálního vysílání ovládaných Regionální Televizní Agenturou, a.s.

FTV Prima je přesvědčena, že její licenční podmínky ani licenční podmínky provozovatelů regionálního vysílání neobsahují žádnou úpravu připojovacích časů po 31.12.2006. Proto FTV Prima podala dne 11.12.2006 na RRTV návrh na úpravu těchto připojovacích časů, o kterém RRTV doposud nerozhodla. Návrh FTV Prima představuje z hlediska provozovatelů regionálního vysílání vylepšení oproti stavu do 31.12.2006. Text licenčních podmínek včetně rozhodnutí o udělení licencí k provozování regionálního vysílání obsahujících závazné části programové skladby a posledního rozhodnutí RRTV sp. zn. 2006/395/sve/FTV ze dne 28.6.2006 je dostupný na stránkách www.rrtv.cz.

Nesouhlasíme s tím, že by se automaticky obnovila účinnost původních licenčních podmínek z doby před více než osmi lety. Nenacházíme pro takovéto řešení žádný právní podklad. Licence pouze upravují povinnost zahájit jednání o dalších připojovacích časech do 31.12.2006, což jsme, bohužel bezvýsledně, učinili. Dále licence FTV Prima obsahuje několik obecných ustanovení bez časově omezené účinnosti, jejichž úplné znění je součástí rozhodnutí RRTV sp. zn. 2006/395/sve/FTV ze dne 28.6.2006.

Avšak i pokud by měly platit původní licenční podmínky, musely by platit společně se základní programovou specifikací a závaznou částí programové skladby provozovatelů regionálního vysílání. Závazná část programové skladby vysílání obsahu, který od 1.1.2007 šíří provozovatelé regionálního vysílání ovládaní Regionální Televizní Agenturou, a.s. pod svým logem a logem televize Óčko, dle našeho názoru neumožňuje.

FTV Prima se mnohokrát snažila s RTA na připojovacích časech dohodnout. Regiony RTA na žádnou z variant navrhovaných FTV Prima či ostatními provozovateli regionálního vysílání nepřistoupily a pouze FTV Prima dne 22.12.2006 jednostranně sdělily, kdy se hodlají připojovat, ačkoli k takovémuto jednání nemají právo. Navíc zjevně nemají žádný vlastní regionální obsah, který by mohly vedle regionálních zpráv divákům nabídnout - berou si tak televizní diváky de facto jako rukojmí a poškozují vysílání Prima TV šířením obsahu vysílání konkurenta Prima TV.

FTV Prima, spol. s r.o. proto podá RRTV návrh na vydání předběžného opatření, jímž by bylo regionům Regionální Televizní Agentury, a.s. v dalším takovémto počínání zabráněno. Dále hodláme podat RRTV i podnět k tomu, aby bylo proti regionům RTA zahájeno správní řízení o uložení pokuty za závažné porušení licenčních podmínek. Jsme odhodláni bránit se proti protiprávnímu jednání regionů RTA i soudně.

Na druhé straně jsme i nadále připraveni k dohodě s regiony RTA a dokud tato dohoda nebude uzavřena, jsme ochotni tolerovat připojování regionů RTA v časech, na které si televizní diváci zvykli a ve kterých se regiony připojovaly do 31.12.2006. Model zkrácení připojovacích časů a jejich posunutí do pozdější doby, který vznikl na popud regionů v důsledku skutečnosti, že regiony měly potíže s prodejem reklamního času před 18 hod., funguje již téměř osm let.

Licenční podmínka č. 33 naší společnosti neukládá přizpůsobit vysílání Prima TV jakémukoli faktickému jednání provozovatelů regionálního vysílání, např. připojování v rozporu s licenčními podmínkami jednotlivých regionálních provozovatelů. Tuto licenční podmínku nelze vykládat ani tak, že by Prima TV měla přizpůsobovat své programové schéma každému z provozovatelů regionálního vysílání zvlášť. Stávající struktura vysílání Prima TV odpovídá stanovisku a návrhu úpravy připojovacích časů většiny provozovatelů regionálního vysílání po 31.12.2006 a umožňuje i regionální vysílání těch provozovatelů, kteří s názorem většiny nesouhlasí.

V Praze 2. ledna 2007


Jana Malíková
tisková mluvčí Prima TV
FTV Prima, spol. s r.o.

tisk
Do pořadů TV Prima může vstupovat vysílání jiné televize
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 2. ledna 2007 12:00

Převzato ze serveru novinky.cz :

Regionální televize sdružené v síti RTA ( Regionální televizní agentura) nenašly společnou řeč s televizí Prima a nedohodly se na prodloužení smlouvy pro rok 2007. A tak se mohlo v pondělí a může nadále každý den stát, že diváci v některých krajích uvidí vstupy regionální televize v době, kdy to nebudou čekat.

1.1. 2007 21:24  PRAHA - Týká se to Jihomoravského, Jihočeského, Zlínského, Královéhradeckého a Pardubického kraje v době mezi 7. až 8. hodinou a odpoledne mezi 16. až 18. hodinou.

"Vstupy regionálních televizí do vysílání Primy upravovala dohoda, jejíž platnost skončila 31. prosince," sdělila v pondělí Právu mluvčí Primy Jana Malíková. Televize se s regionálními televizemi na nové úpravě nedohodla.

"Bohužel, do doby než v této věci rozhodne Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, nemůže Prima danou situaci nijak změnit," dodala Malíková. Situaci vyhodnotí televize v úterý, až bude jasné, jestli k regionálním vstupům do vysílání došlo.

Právu volal v pondělí divák z Jihomoravského kraje, že mu v době mezi 16 až 18 hodinou místo programu Primy skutečně naskočil signál RTA. Vysílal program hudební stanice Óčko a dole na obrazovce běželo v tiskové formě regionální zpravodajství..

Další informace na Internetu k dispozici zde:
www.parabola.cz/clanky/2437/rta-bude-vstupovat-do-pozemniho-programu-tv-prima/tisk/

tisk
Stanice Galaxie Sport ukončila vysílání teletextu
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 1. ledna 2007 08:00
Dnes ráno (1.1.2007) bylo ukončeno vysílání teletextových stránek na kabelově-satelitní televizi Galaxie Sport. Teletext pro tuto stanici od počátku zajišťovala firma Erika a.s., divize TELETEXT, která nyní dodává službu už jen pro celoplošnou komerční TV Nova. Erika a.s. začala dodávat teletextové stránky pro TV Nova od 4.února 1997 a pro Galaxii Sport od března 2004 do 31.12.2006.

Vlastníci televize Galaxie Sport se rozhodli, že ukončí provoz teletextových stránek. Radě poslali požadavek na změnu licenčních podmínek. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém 20.zasedání, které se konalo ve dnech 7. a 8.listopadu 2006 vydala provozovateli Galaxie sport, s.r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve zrušení vysílání teletextu Galaxie Sport, jež je součástí televizního programu Galaxie sport, s účinností ode dne 1. ledna 2007.

Teletext Galaxie Sport obsahoval především sportovní informace - zpravodajství a informace o TV programu stanice.
tisk
Teletext na programu AXN
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 30. prosince 2006 08:00

Akční kanál AXN přestal vysílat teletextové informace. Upozorňujeme účastníky, že absence teletextu na AXN není způsobena tím, že by jej naše společnost z datového toku filtrovala či jinak odstraňovala. Dodávání teletextových informací, převážně programově-informačního charakteru, bylo pozastaveno přímo provozovatelem stanice AXN, buď z důvodu poruchy na odbavovacím zařízení nebo spíše v rámci úspory finančních nákladů na výrobu programu, neboť se již jedná o delší záležitost.
Jakékoliv reklamace na ztrátu teletextu na kanálu AXN jsou tudíž zcela bezpředmětné.

tisk
Výpadek Internetu v Českém Krumlově
Lokalita: Český Krumlov
Trvání od: 20. prosince 2006 05:00
Trvání do: 20. prosince 2006 06:00
Vážení zákazníci,
oznamuji Vám tímto, že ve středu 20.12.2006 dojde v době od 5.00 - 6.00 ke krátkodobému výpadku (5 - 10 minut) námi poskytovaného internetového připojení v Č.Krumlově.
Důvodem výpadku je provádění upgrade páteřní trasy u našeho poskytovatele připojení.
Děkujeme za pochopení.

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.