Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Filmový kanál HBO Comedy v Č. Budějovicích a Písku
Lokalita: České Budějovice, Písek - kab. rozvody Č. Bud. a Písek
Datum: 14. září 2007 16:00

Oznamujeme našim účastníkům v Č. Budějovicích a Písku, přijímajícím pomocí Set Top Boxu v rámci digitální nabídky náš kódovaný filmový paket, že dnešním dnem byl do nabídky úspěšně zařazen nový filmový kanál HBO Comedy.

Naši zákazníci, kteří si v rámci filmového paketu předplácejí programy HBO, mají již dnes v předstihu možnost nový filmový kanál HBO Comedy sledovat na svých Set Top Boxech. V seznamu předvoleb na STB by měl nový program naběhnout automaticky v rámci automatické aktualizace. Pokud se tak nestane nebo někdo nebude chtít čekat na aktualizaci, má účastník možnost si filmový paket na STB manuálně znovu naladit, na střední frekvenci 370,00 MHz. Ovšem jako nejlepší a nejjistější alternativa se jeví verze dát v menu smazat všechny programy a následně je všechny znovu načíst pomocí položky automatické ladění a uložit do paměti. Program HBO Comedy je následně dekódován stejně jako HBO 1 a HBO 2, pokud účastník má tyto filmové kanály předplaceny. V nedávné době došlo k určitým menším změnám i dalších FTA paketech, proto by STB v průběhu automatického ladění měl nyní aktuálně uložit do předvoleb celkem 44 tv položek, včetně našeho kódovaného filmového balíku.

Zákazník, který si za poplatek 250,- Kč měsíčně předplácí HBO, má nyní možnost sledovat za své peníze nikoliv jeden nebo dva programy, nýbrž již celkem tři filmové kanály z rodiny HBO!!! K tomu je možné si předplatit i další dva filmové kanály Cinemax 1 a Cinemax 2 a též erotický program pro dospělé Hustler TV. Účastník má též možnost využít slevu v rámci kombinovaného filmového balíčku.
Programový přehled nového filmového kanálu HBO Comedy, jakož i ostatních programů našeho filmového paketu je možno si stáhnout z Internetu na webu http://www.tvcentrum.com/tvdownload/


tisk
Výpadek připojení Internetu v Českých Budějovicích
Lokalita: České Budějovice
Trvání od: 13. září 2007 12:30
Trvání do: 13. září 2007 12:50
Ve čtvrtek 13. září mezi 12:30 a 12:50 dojde v Českých Budějovicích ke krátkodobému výpadku připojení k Internetu po dobu přibližně 20 minut. Důvodem výpadku je pravidelná údržba a upgrade serverů na hlavní stanici.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za potíže s tím spojené.
tisk
Výpadky signálu KT a připojení k Internetu v Písku
Lokalita: Písek - kab. rozvod Písek
Trvání od: 10. září 2007 08:00
Trvání do: 12. září 2007 16:00

Upozorňujeme naše účastníky v Písku, že ve dnech pondělí, úterý a středa 10. - 12. 9. 2007 může na sídlištích Dukla a Hradiště docházet v čase 9.00 - 13.00 hodin k nepravidelným výpadkům dodávky signálu kabelové televize a připojení k Internetu.
Důvodem je úprava páteřní sítě kabelového rozvodu a výměna části technologie v souvislosti se zprovozněním optické páteřní trasy.
Omlouváme se za potíže s tím spojené.

tisk
Mistrovství světa v ragby 2007 v přímém přenosu na TV5 Monde
Lokalita: České Budějovice, Písek - kab. rozvody Č. Bud. a Písek
Datum: 7. září 2007 08:00

Účastníci KT Elsat v kabelových rozvodech České Budějovice a Písek, kteří přijímají naši digitální nabídku pomocí Set Top Boxů, mají možnost od 7. září do 20. října sledovat na programu TV 5 Monde mistrovství světa v ragby 2007.

Tisková zpráva na tuto akci s přehledem přenášených zápasů a dalšími informacemi je k dispozici ve formátu pdf ke stažení zde:
http://web.elsatnet.cz/panek/sdeleni/TV5-ragbyCZ07b.pdf


 

tisk
Digitálně šířené placené programy
Lokalita: Písek - kab. rozvod Písek
Datum: 5. září 2007 10:00

Digitálně šířené placené programy

 Každý účastník kabelové televize Elsat v rozvodu Písek si po zakoupení digitálního Set Top Boxu může libovolně předplácet programy ze speciální digitální nabídky. Změny lze provádět vždy do 25. dne v měsíci a to na měsíc následující. Do tohoto dne musí být též uskutečněny platby předplatného.

 Předplatné je možné hradit:

-         osobně na našem zákaznickém oddělení Čechova 406, Písek

-         bezhotovostním převodem na účet číslo 74817873/0300 v ČSOB a to s příslušným variabilním symbolem (najdete na smlouvě)

 Změny nabídek je možné provádět:

-         telefonicky na číslech 385 524 086, 385 524 088

-         přes síť Internet na adrese http://platby.elsat.cz

 Přehled plateb a změny nabídek digitálních placených programů přes webové rozhraní v síti Internet

Na adrese http://platby.elsat.cz je možné sledovat platby za kabelovou televizi, digitální placenou nabídku i službu pro přístup do sítě Internet od naší společnosti.

Po zadání adresy do internetového prohlížeče se dostanete na přihlašovací formulář, kde je třeba vyplnit přihlašovací jméno (login) a heslo. Přihlašovacím jménem je Váš variabilní symbol pro platby za kabelovou televizi. Heslo jste obdrželi na složence nebo na dokladu o platbě za kabelovou televizi. Kliknutím na tlačítko „Přihlásit“ provedete přihlášení. Pokud máte od naší společnosti přípojku Internetu, je možné pro přihlášení (po vybrání položky „Internet“ v nabídce „Systém“) též využít číslo Vaší internetové statistiky a příslušné heslo, které naleznete na „Protokolu o zřízení přípojného bodu“ (byl Vám předán při instalaci internetové přípojky našimi techniky).

Pokud bude přihlášení do systému úspěšné, zobrazí se menu se záložkami „Kabelová televize“, „Internet“, „Digitální televize“, „Analogové HBO“, „Užitečné odkazy“, „Odhlásit“ (položky v menu se nemusí zobrazit všechny, záleží na dostupnosti konkrétní služby).

Pro přehled plateb či změnu nabídky vyberte záložku „Digitální televize“. Zobrazí se zde informace pro  Vámi vlastněný Set Top Box(y). U každého je možné sledovat a nastavovat nabídky zvlášť. Pro rozlišení Boxů je zde uvedeno jejich sériové číslo a číslo příslušné karty. Kolonka „Aktuální předplatné“ udává stav v aktuálním měsíci, tento již nelze měnit. „Objednávka na příští měsíc“ je námi již akceptovaná objednávka na následující měsíc (ta je vždy automaticky aktualizována do několika pracovních dnů poté, co provedete změny). Pokud na Vašem kontě nebude dostatek volných peněžních prostředků, nebude následující měsíc změna provedena a služba bude pozastavena! Objednávku na příští měsíc můžete libovolně měnit. Pomocí zaškrtávacích políček vyberte příslušnou nabídku (nabídky), vpravo od nich budete informováni o aktuální ceně. Po stisknutí tlačítka „Odeslat změnu“ bude Váš požadavek zanesen do systému. Námi ještě nezpracované změny lze aktualizovat odesláním nové objednávky případně zrušit tlačítkem „Zrušit změnu“.

Pod objednávkovým formulářem naleznete „Přehled plateb“ s aktuálním stavem Vašeho předplatného.
Pro odhlášení ze systému klikněte na záložku „Odhlásit“ a zavřete okno internetového prohlížeče.

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.