Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Výpadky signálu kabelové televize a připojení k Internetu
Lokalita: České Budějovice
Datum: 18. září 2006 08:00

Společnost Elsat upozorňuje a oznamuje našim účastníkům, že v těchto dnech dochází v pracovních dnech k nepravidelným výpadkům signálu kabelové televize a připojení k Internetu v jednotlivých ulicích a blocích domů na sídlištích Máj, Šumava a Vltava. K těmto odstávkám dochází z důvodu výměny technologických komponent v rámci rekonstrukce kabelového rozvodu a přepojení kabelové sítě na optickou páteřní trasu. K nepravidelným výpadkům bude docházet v různých oblastech ještě cca 2 – 3 týdny.

Naši technici se vždy snaží nutné úpravy provést v nejkratší možné době, ale některé změny nelze provést bez úplné odstávky určité části kabelové sítě na nezbytně nutnou dobu.

 

K některým výpadkům v dodávce signálu kabelové televize dochází v současné době také nikoliv naším zaviněním, nýbrž z důvodů výkopových prací Teplárny ČB a.s., v rámci 2. etapy výměny stávajících parovodů za nové horkovody na sídlištích Šumava a Máj. Bohužel v průběhu těchto výkopových prací dochází k častému poškození a přetržení našich televizních kabelů, které následně musíme spravovat a spojovat, čímž pochopitelně dochází též ke kratším či delším výpadkům kabelové televize, což je velmi nepříjemné pro nás i pro naše účastníky.

Děkujeme za pochopení.

tisk
Výpadky programu Galaxie Sport, ČT 4 Sport, Prima TV
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 7. září 2006 08:00

Společnost Elsat se omlouvá našim účastníkům za občasné nepravidelné výpadky signálu programů Galaxie sport, ČT 4 Sport, případně Prima TV v nedávné době. Tyto výpadky nejsou způsobeny naším zaviněním nebo naší přijímací technologií.
V případě Galaxie sport a dalších programů z paketu CzechLink na satelitu Astra 3A (ČT 4 sport, Prima TV, ČT 1 a 2) se jedná o dlouhodobý problém s kódovacím systémem Cryptoworks, který pracuje nekorektně, způsobuje přerušování komunikace mezi dekódovací kartou a digitálním satelitním přijímačem, zamrzání přijímačů atp., přijímače pak musejí být ručně restartovány a programy manuálně znovurozběhnuty. 
Více informací zde:
www.parabola.cz/r-art.php

tisk
Spuštění nové informační služby Elsat
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 6. září 2006 08:00
Na adrese http://op.elsat.cz byla spuštěna nová informační služba o novinkách, změnách, akcích, výpadcích a opravách v kabelových rozvodech společnosti Elsat.
tisk
Spuštění služby připojení k Internetu
Lokalita: Český Krumlov
Datum: 5. září 2006 08:00
INTERNET V KABELOVÉM ROZVODU ČESKÝ KRUMLOV

Vážení účastníci, v kabelovém rozvodu Elsat - Český Krumlov byla uvedena do provozu nová služba „Internet přes kabelovou televizi“. Účastníci kabelové televize Elsat od 1. 9. 2006 již mají možnost se připojit k síti Internet pomocí kabelového rozvodu. Podmínky a parametry připojení jsou uvedeny na našem webu v sekci Internet a též na stránkách Infokanálu Český Krumlov. Zájemci o tuto službu se mohou hlásit v našem zákaznickém oddělení - Bezdrevská 9/1082, telefon 385 524 088 a 385 524 086.

VYUŽIJTE RYCHLÉHO A CENOVĚ VÝHODNÉHO PŘIPOJENÍ K INTERNETU PROSTŘEDNICTVÍM NAŠÍ KABELOVÉ TELEVIZE, RYCHLOSTÍ 1536/128 kbps! Nabízíme trvalé připojení k Internetu s nejvýhodnějším poměrem CENA/KVALITA poskytovaných služeb.

Naše společnost nabízí své služby zákazníkům již 14 let! Nemůžeme si tedy dovolit lákat zákazníky nesolidní nabídkou.
Pro distribuci signálu používáme kvalitní zemní síť. Nezadrátováváme sídliště levnými závěsnými kabely, které prasknou při prvních mrazech. Nepoužíváme pro datovou komunikaci levná radiová pojítka, jež se vzájemně ruší. Neslibujeme závratné rychlosti připojení, které po zatížení sítě klesají na úroveň vytáčené telefonní linky!
Nepoužíváme agregaci datových paketů
ani nesdílíme data mezi uživatele v rámci domu či bloku domů! Naše sítě mají zajištěnu spolehlivou a dostatečnou konektivitu do Internetu, takže nabízené rychlosti připojení zákazníkům neklesají, a to ani při špičkovém zatížení sítě!!!

Novým účastníkům, kteří si objednají zřízení připojení k Internetu prostřednictvím naší kabelové televize, zřídíme připojení za 1000,- Kč (instalace u zákazníka, konfigurace PC) a navíc jim zapůjčíme komunikační modem pouze za vratnou kauci 1000,- Kč. Není tedy potřeba si modem kupovat či pronajímat!
Kompletní ceník ve formátu word najdete na našich stránkách
ZDE .

Pro zřízení přístupu k Internetu je potřeba mít plně funkční přípojku naší kabelové televize.
Neváhejte a kontaktujte naše zákaznické oddělení na tel. 385 524 088 a 385 524 086.

Další důležitá sdělení najdete ZDE .

tisk
Změna programu ORF FS 2
Lokalita: České Budějovice
Datum: 4. září 2006 08:00

Vzhledem k tomu, že v lokalitě České Budějovice není technicky možné přijímat v dostatečné a vyhovující kvalitě rakouský druhý veřejnoprávní program ORF 2 z pozemního vysílače Linz (z důvodu rušení signálem TV Prima z vysílače Písek), byl tento program tudíž v kabelovém rozvodu Elsat na tv kanálu SE 10 doposud šířen v nízké kvalitě, pro uspokojivé sledování nedostačující.
Po jistém váhání jsme se proto rozhodli od 25. 8. 2006 využít možnost v kabelovém rozvodu šířit nedávno vzniklou verzi ORF 2 Europe, vysílanou ze satelitu Astra. Tento signál je kvalitní a pro účely kabelového rozvodu optimální. Protože však bohužel rakouská televize ORF nemá pro některé zahraniční pořady zaplacena autorská práva pro šíření do celé Evropy, jsou tyto pořady ve verzi ORF 2 Europe nepřístupné a v době jejich vysílání v pozemní verzi ORF 2 jsou na satelitu nahrazeny vloženým teletextem s informací „Keine Rechte für ORF 2 Europe“.
Věříme však, že i přes tuto drobnou komplikaci bude verze ORF 2 Europe pro naše účastníky výhodnější a přijatelnější, než dosavadní neuspokojivý a nevyhovující stav.

Další důležitá sdělení najdete ZDE .

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.