Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Připojení digitálního Set Top Boxu k více televizorům a video či DVD rekordéru
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 15. května 2007 12:00

Připojení digitálního Set Top Boxu k více televizorům a video či DVD rekordéru

 

Po spuštění digitální programové nabídky v kabelovém rozvodu Elsat a především v souvislosti se spuštěním kódovaného placeného filmového paketu (zatím jen v ČB) se nabízí otázka, jak připojit digitální Set Top Box k několika televizorům v bytě a tím umožnit sledování digitálních programů ve více místnostech.

 

Obecně: digitální televizní vysílání různých typů (kabelové, satelitní, pozemní, internetové) nelze přijímat běžným analogovým tunerem v televizoru. Musíme tedy použít tuner digitální. Ovšem současné televizory, videa či DVD rekordéry až na naprosté vyjímky digitálními tunery vybaveny nejsou. Pro příjem ditálního signálu musíme proto použít externí pomocné zařízení – digitální Set Top Box (dále STB). STB se vyrábějí pro různé druhy digitálního signálu – v normě DVB-T pro pozemní dig. vysílání, DVB-S pro satelitní dig. signál, IPTV pro internetovou dig. televizi a v kabelových rozvodech využíváme STB v normě DVB-C pro kabelový digitální signál.

Obecně pro všechny druhy digitálních STB platí, že jeden Set Top Box lze využít pro příjem digitálního signálu na jednom televizoru! Vzhledem k tomu, že většina lidí však má v bytě více televizorů, je někdy potřeba vyřešit případ, jak dopravit digitální signál k dalším televizím. Provést to lze, možností je několik, podle vybavení a provedení STB a podle toho, jaká další audiovizuální zařízení má účastník k dispozici. Digitální STB CV-5000 CINX, který dodává svým zákazníkům společnost Elsat pro příjem digitální nabídky, se připojí běžnou televizní účastnickou šňůrou ke kabelové televizní zásuvce v bytě. Po naladění si STB uloží do paměti na své předvolby všechny programy z dostupných digitálních balíků a následně si účastník obvyklým způsobem volí pomocí DO jednotlivé programy, jež chce sledovat na televizoru.

Aby digitální programy na televizi bylo možné sledovat, je nutné propojit STB s televizorem celkem dvěma kabely: jednak dodanou účastnickou šňůrou se známými kulatými konektory IEC – tímto kabelem dále prochází do televizoru a videa VF signál běžných analogových programů Základní nabídky. A dále je nutné propojit STB s TV druhým dodaným kabelem s podlouhlými hranatými konektory scart. Tímto kabelem pak z STB do TV prochází již zpracovaný digitální program tak, aby ho televizor uměl zobrazit.

V případě, že chceme tento zpracovaný digitální signál zobrazit i na dalších televizorech v bytě, musíme jej pochopitelně k těmto televizím nějakým způsobem z STB též dopravit.

 

Existují v zásadě tři možnosti, jak to udělat:

1. Pomocí kompozitní AV cesty použitím kabelu scart – scart (cinch – cinch)

STB CINX je na zadní stěně vybaven celkem třemi signálovými AV výstupy – 2 krát scart (hranaté obdélníkové) plus 1 krát výstup cinch (malé kulaté konektory – žlutý, bílý a červený). Všechny tři tyto výstupy lze použít najednou pro dopravu zpracovaného dig. signálu k televizorům, videům, DVD rekordérům či dalším zařízením, pomocí příslušných kabelů. Tedy například 1. scart -> 1. televizor, 2. scart –> 2. televizor vedle v pokoji, 3. cinch –> video nebo DVD rekordér. Nebo jiné kombinace. Potřebný propojovací kabel (scart – scart, cinch – cinch, scart – cinch) lze buď zakoupit v obchodě nebo si jej vyrobit na míru, pokud se jedná o delší vzdálenost nebo nestandardní kombinaci použitých konektorů (koncovek).

2. Pomocí vysokofrekvenční VF signálové cesty (jako modulovaný televizní kanál) použitím videorekordéru (DVD rekordéru)

Protože náš STB CINX nemá vlastní televizní modulátor na výstupní tv kanál (stejně jako většina jiných STB pro další formy digitálního signálu, občas se modulátory objevují hlavně u satelitních STB), je v tomto případě nutno použít tv modulátor z jiného zařízení. Nejlépe videorekordéru, jímž je vybavena většina domácností. Pokud je videorekordér v příchozí signálové cestě od kabelové TV zásuvky předřazen hlavnímu televizoru, je zařazen jako prostřední zařízení mezi STB a televizi a jeho VF televizní výstup (ten kulatý, televizní IEC konektor) je rozbočen na hlavní a ostatní televize v bytě tak, aby na všech (nebo některých) televizích v bytě bylo možno sledovat například film z kazety, pak je možno tuto cestu využít i pro dopravu zpracovaného digitálního signálu z STB k ostatním televizím. Výstupní signál (ať už z videokazety nebo z STB) pak na ostatních televizorech sledujeme na naladěném výstupním tv kanálu videorekordéru, na televizích naladěném většinou na předvolbě 0, případně 99 atp.

Aby toto propojení (STB – video – televize) fungovalo, musíme nejdříve správně propojit signálovou cestu (VF i AV). Tedy STB propojíme s videorekordérem pomocí kabelu scart nebo cinch, VF výstup z videa rozbočíme pomocí TV rozbočovače (lze zakoupit v obchodě za cca 30,- Kč) a následně rozvedeme pomocí koaxiálního kabelu signál k jedné, dvěma, třem televizím v bytě.  Zapneme STB, navolíme žádaný program, zapneme video, navolíme na něm příslušný externí AV vstup, aby signál z STB skrz video procházel a namoduloval se na výstupní tv kanál. Zapneme televizor, navolíme na něm příslušnou předvolbu 0, kde je naladěn výstupní tv kanál z videa a můžeme na těchto televizorech sledovat signál z STB i v jiných místnostech.

3. Pomocí vysokofrekvenční VF signálové cesty (jako modulovaný televizní kanál) použitím externího TV modulátoru

Může nastat situace, že účastník nemá videorekordér s tv modulátorem. V současné době se od výroby zařízení s tv modulátory hromadně upouští. Především proto, že modulace signálu na tv kanál způsobuje poměrně značnou degradaci kvality oproti kompozitnímu AV signálu, a zvláště pokud se jedná o kvalitnější propojení komponentní (YUV), RGB nebo HDMI (DVI). Tudíž většina dnes prodávaných STB, DVD rekordérů nebo kombinací VCR – DVD již tv modulátor v sobě integrovaný nemá. Pak je tu možnost pro propojení podobným způsobem, zmíněným v předchozím bodě 2. využít externí televizní modulátor s napájecím adaptérem, do nějž stejným způsobem připojíme AV signál z STB, modulátor signál namoduluje na tv kanál a opět způsobem naprosto stejným jako v bodě 2. propojíme televize v bytě, zapneme, naladíme a můžeme signál z STB a dalších zařízení sledovat i na ostatních televizích.

Externí tv modulátor lze zakoupit v některých specializovaných prodejnách s anténní technikou v ceně cca 1000 – 2000,- Kč.

Dále ještě existuje možnost realizovat propojení pomocí různých variant s využitím AV receiverů, ale zde se jedná již o složitější řešení, která vyžadují určité znalosti a přehled.

 

V případě propojení STB s více televizory pomocí všech zmíněných způsobů je třeba mít na paměti jednu zásadní věc: protože STB má v sobě zabudován 1 digitální tuner, lze na něm v daném okamžiku navolit pouze 1 naladěný program a na všech televizorech lze tedy z STB sledovat v daném okamžiku zase jen tento 1 program z digitální nabídky! Toto přináší určité omezení, ale zase je na místě si uvědomit, že v daném konkrétním okamžiku se jen málokdy stane, že by více diváků na několika televizorech v bytě chtělo sledovat různé programy zrovna z digitální nabídky (např. HBO). Téměř vždy se jeden člověk dívá např. na HBO z STB, druhý na analogovou Novu, třetí na Spektrum, Primu atp., takže v podstatě vždy se lze nějakým způsobem domluvit.

 

Běžné analogové nabídky se toto vše pochopitelně netýká a jednotlivé analogové programy lze volit na všech televizorech libovolně!

 

Vysvětlivky a zkratky:

STB – digitální Set Top Box

VF – signál vysokofrekvenční (prochází klasickým koaxiálním kabelem)

AV – signál audio – video (kompozitní) nízkofrekvenční

YUV (komponentní), RGB – kvalitnější způsoby nízkofrekvenčního signálového propojení

HDMI (DVI) – digitální způsob signálového propojení (teoreticky nejkvalitnější)

VCR – Video Casette Recorder (videorekordér)

DO – dálkové ovládání

TV – televizor

scart, cinch – typy konektorů pro AV signálové propojení

IEC – kulaté televizní konektory na účastnických šňůrách (provedení „samec“ a „samice“)

konektor – koncovka

modulátor – zařízení, které vyrábí vlastní výstupní tv kanál (většinou v pásmu UHF), do nějž vkládá (moduluje) dodaný televizní signál (ve podobě VF nebo AV). Ten pak lze naladit na televizoru.

tisk
Digitálně šířené placené programy
Lokalita: České Budějovice - České Budějovice
Datum: 13. května 2007 08:00

Každý účastník kabelové televize Elsat v rozvodu České Budějovice si po zakoupení digitálního Set Top Boxu může libovolně předplácet programy ze speciální digitální nabídky. Změny lze provádět vždy do 25. dne v měsíci a to na měsíc následující. Do tohoto dne musí být též uskutečněny platby předplatného.

 

Předplatné je možné hradit:

-          osobně na našem zákaznickém oddělení Bezdrevská 1082/9, České Budějovice

-          bezhotovostním převodem na účet číslo 74817873/0300 v ČSOB a to s příslušným variabilním symbolem (najdete na smlouvě)

 

Změny nabídek je možné provádět:

-          telefonicky na číslech 385 524 086, 385 524 088

-          osobně na našem zákaznickém oddělení Bezdrevská 1082/9, České Budějovice

-          přes síť Internet na adrese http://platby.elsat.cz

 

Přehled plateb a změny nabídek digitálních placených programů přes webové rozhraní v síti Internet:

Na adrese http://platby.elsat.cz je možné sledovat platby za kabelovou televizi, digitální placenou nabídku i službu pro přístup do sítě Internet od naší společnosti.

Po zadání adresy do internetového prohlížeče se dostanete na přihlašovací formulář, kde je třeba vyplnit přihlašovací jméno (login) a heslo. Přihlašovacím jménem je Váš variabilní symbol pro platby za kabelovou televizi. Heslo jste obdrželi na složence nebo na dokladu o platbě za kabelovou televizi. Kliknutím na tlačítko „Přihlásit“ provedete přihlášení. Pokud máte od naší společnosti přípojku Internetu, je možné pro přihlášení (po vybrání položky „Internet“ v nabídce „Systém“) též využít číslo Vaší internetové statistiky a příslušné heslo, které naleznete na „Protokolu o zřízení přípojného bodu“ (byl Vám předán při instalaci internetové přípojky našimi techniky).

Pokud bude přihlášení do systému úspěšné, zobrazí se menu se záložkami „Kabelová televize“, „Internet“, „Digitální televize“, „Analogové HBO“, „Užitečné odkazy“, „Odhlásit“ (položky v menu se nemusí zobrazit všechny, záleží na dostupnosti konkrétní služby).

Pro přehled plateb či změnu nabídky vyberte záložku „Digitální televize“. Zobrazí se zde informace pro  Vámi vlastněný Set Top Box(y). U každého je možné sledovat a nastavovat nabídky zvlášť. Pro rozlišení Boxů je zde uvedeno jejich sériové číslo a číslo příslušné karty. Kolonka „Aktuální předplatné“ udává stav v aktuálním měsíci, tento již nelze měnit. „Objednávka na příští měsíc“ je námi již akceptovaná objednávka na následující měsíc (ta je vždy automaticky aktualizována do několika pracovních dnů poté, co provedete změny). Pokud na Vašem kontě nebude dostatek volných peněžních prostředků, nebude následující měsíc změna provedena a služba bude pozastavena! Objednávku na příští měsíc můžete libovolně měnit. Pomocí zaškrtávacích políček vyberte příslušnou nabídku (nabídky), vpravo od nich budete informováni o aktuální ceně. Po stisknutí tlačítka „Odeslat změnu“ bude Váš požadavek zanesen do systému. Námi ještě nezpracované změny lze aktualizovat odesláním nové objednávky případně zrušit tlačítkem „Zrušit změnu“.

Pod objednávkovým formulářem naleznete „Přehled plateb“ s aktuálním stavem Vašeho předplatného.

Pro odhlášení ze systému klikněte na záložku „Odhlásit“ a zavřete okno internetového prohlížeče.

 

tisk
Nabídka pro stávající předplatitele filmového kanálu HBO
Lokalita: České Budějovice - České Budějovice
Datum: 12. května 2007 08:00

V rámci spuštění našeho digitálního placeného filmového paketu jsme připravili speciální nabídku pro naše stávající předplatitele filmového kanálu HBO.
Pro příjem digitálních kódovaných kanálů potřebujete speciální digitální Set Top Box (dále STB) a dekódovací kartu. Cena STB od naší společnosti činí 2.500,- Kč včetně DPH. Jakožto stávajícímu předplatiteli HBO Vám však nabízíme možnost bezplatného zapůjčení tohoto zařízení pouze proti vratné kauci 500,- Kč. Rovněž vám bezplatně poskytneme dekódovací kartu. Prostřednictvím tohoto STB budete moci sledovat společně s nekódovanými analogovými programy rovněž všechny nekódované digitální programy šířené v rámci naší digitální nabídky  v televizním kabelovém rozvodu Elsat, jejichž přehled je vysílán na našem Infokanálu (cca 45 zahraničních programů).

Aby bylo možné nadále vám poskytovat programy HBO či jiné programy z naší placené nabídky, je potřeba uzavřít novou smlouvu a převzít digitální Set Top Box. Digitální STB dostanete přednastavený a  s českým návodem. Jeho připojení k televizoru je velmi jednoduché. Můžete si jej převzít v naší kanceláři, nebo  Vám jej mohou nainstalovat u vás doma naši technici na základě telefonické objednávky. Tuto službu provádíme za režijní náklady. Poplatek činí 300,- Kč včetně DPH.

Další informace naleznete na našem Infokanálu a webových stránkách http://www.elsat.cz.

Rovněž Vám je podají pracovnice našeho zákaznického oddělení na telefonních číslech 385524088 a 385524086. Kontaktujte nás prosím co nejdříve. Předejdete tak případným potížím těsně před vypnutím analogově šířeného programu HBO. Analogové šíření programu HBO v rámci našeho televizního kabelového rozvodu v Českých Budějovicích na tv kanálu E 10 bude ukončeno k 30. 6. 2007.

 

Tato akční nabídka je platná pouze pro stávající předplatitele filmového kanálu HBO!

tisk
Výpadky signálu kabelové televize a připojení k Internetu
Lokalita: České Budějovice - Sídliště Vltava
Trvání od: 11. května 2007 08:00
Trvání do: 11. května 2007 15:00

V pátek 11. 5. 2007 bude v době od 8.00 do 15.00 na sídlišti Vltava v ulicích Dlouhá, Kolářové a Boreckého docházet k občasným nepravidelným krátkodobým výpadkům signálu kabelové televize a internetového připojení.
Důvodem je rekonstrukce sekundární sítě kabelového rozvodu Elsat.

Omlouváme se za potíže s tím spojené.
tisk
Spuštění digitální kódované placené filmové nabídky
Lokalita: České Budějovice - České Budějovice
Datum: 10. května 2007 08:00

Od 1. 5. 2007 spouštíme v kabelovém rozvodu Č. Budějovice novou nabídku digitálně kódovaných placených televizních programů!

 

            Naše společnost jako jedna z prvních v České republice již před dvěma lety zahájila ve svých televizních kabelových rozvodech šíření televizních programů i v digitální podobě, a to ve formátu DVB-C. Toto bylo učiněno s výrazným předstihem oproti neustále se zpožďujícímu termínu spuštění pozemního digitálního vysílání v Jihočeském kraji.

            Následujícím krokem je spuštění nové nabídky nejenom volně šířených, ale i kódovaných televizních programů. V souvislosti se zvyšováním kvality a uživatelského komfortu námi poskytovaných služeb přechází naše společnost od analogového přenosu a kódování placených televizních programů k digitálnímu. Výsledkem je možnost výběru z většího množství zvlášť placených programů a větší zákaznický komfort.

Za stávající měsíční paušální poplatek 250,- Kč za příjem programu HBO budete nyní moci sledovat programy HBO, HBO 2 a od podzimu letošního roku i HBO Comedy. Budete tedy mít možnost sledovat tři programy za cenu jednoho!

Mimo rozšíření programů z produkce HBO přinášíme navíc možnost příjmu dalších filmových kanálů Cinemax a Cinemax 2 a programu pro dospělé Hustler TV, který je vysílán od 22:00 do 6:00, a lze jej chránit rodičovským zámkem. Přehled nové nabídky námi nabízených placených programů prostřednictvím televizního kabelového rozvodu v Českých Budějovicích je následující:

 

Přehled nabízených digitálních placených programů:

Balík

Programy v balíku

Měsíční paušál

Info

1

HBO

HBO, HBO 2, HBO Comedy*

250,--

www.hbo.cz

2

Cinemax

Cinemax, Cinemax 2

230,--

www.cinemaxtv.cz

3

Hustler TV

Hustler TV (pouze v době 22:00 – 6:00)

110,--

www.hustlertveurope.com

4

HBO + Cinemax

HBO, HBO 2, Cinemax, Cinemax 2, HBO Comedy*

390,--

- zvýhodněná cena

* Program HBO Comedy bude do nabídky zařazen na podzim 2007

 

Erotický kanál pro dospělé Hustler TV je možno si přikoupit nezávisle ke všem nabízeným variantám filmových kanálů HBO a Cinemax.

Celoměsíční programové přehledy na všechny nabízené kanály filmového paketu je možno si stáhnout z Internetu na adrese: http://www.tvcentrum.com/tvdownload/ .

Další informace o nových programech naleznete na jejich vlastních webových stránkách, uvedených v tabulce výše.

 

Digitální filmový paket Elsat je šířen na tv kanálu SE 29 (370,00 MHz) a je kódován v systému Conax.

Pro příjem digitálních kódovaných kanálů potřebujete speciální digitální Set Top Box (dále STB) a dekódovací kartu. Cena STB od naší společnosti činí 2.500,- Kč včetně DPH. Prostřednictvím tohoto STB budete moci sledovat společně s nekódovanými analogovými programy rovněž všechny nekódované digitální programy šířené v rámci naší digitální nabídky  v televizním kabelovém rozvodu Elsat, jejichž přehled je vysílán na našem Infokanálu (cca 45 zahraničních programů).

Podrobnější informace o našem STB Handan CV-5000 CINXi je možno si stáhnout z Internetu zde: http://web.elsatnet.cz/panek/sdeleni/STB-popis.doc

 

Zřizovací poplatek za zřízení této nové služby je stejný jako původní zřizovací poplatek za HBO, tedy 200,- Kč. Digitální STB dostanete přednastavený a  s českým návodem. Jeho připojení k televizoru je velmi jednoduché. Můžete si jej převzít v naší kanceláři, nebo  vám jej mohou nainstalovat u vás doma naši technici na základě telefonické objednávky. Tuto službu provádíme za režijní náklady. Poplatek činí 300,- Kč včetně DPH.

 

S ohledem na zavedení nové kvalitnější služby  končí k 30. 6. 2007 analogové šíření programu HBO na tv kanálu E 10 v rámci našeho televizního kabelového rozvodu v Českých Budějovicích! Z tohoto důvodu stávajícím předplatitelům  HBO nabízíme možnost bezplatného zapůjčení STB proti vratné kauci 500,- Kč. Tuto možnost však mají pouze stávající předplatitelé HBO!

 

Šíření digitálně kódovaných placených programů je velice náročná technická záležitost. Naše společnost zavádí tuto službu jako jedna z prvních v České republice s cílem zlevnit a zkvalitnit poskytované služby v této oblasti.

 

Tato nová služba je prozatím dostupná pouze v televizním kabelovém rozvodu v Českých Budějovicích!

 

Zároveň bychom chtěli zdůraznit, že s přechodem placené kódované nabídky na digitální šíření naše stávající běžná analogová nabídka kabelové televize v žádném případě nekončí!!! 

Analogovou nabídku budeme šířit i nadále, i po ukončení pozemního analogového vysílání v ČR, a budeme ji šířit tak dlouho, dokud o ni naši zákazníci budou mít zájem. Nikdo tedy nebude nucen ke koupi digitálního Set Top Boxu, pokud o něj a o naši digitální nabídku nebude zatím mít zájem a postačí mu stávající nabídka analogová. 

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.