Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Technické opatření k řešení současného problému s přerušováním příjmu TV PRIMA
Lokalita: Týn nad Vltavou
Datum: 11. ledna 2007 08:00

Program TV PRIMA versus RTA regionální vysílání

Vzhledem k přetrvávajícímu sporu FTV PRIMA a Regionální televizní agentury (dále RTA), který má za následek dlouhodobé vstupy RTA a hudební stanice Óčko do vysílání TV Prima, se jak společnost Elsat, tak naši zákazníci stali rukojmími obou těchto subjektů, mezi nimiž probíhá mediální válka a dohoda o smíru není na obzoru.
Jelikož tato situace je dále neúnosná a zákazníci kabelové televize Elsat projevují značnou nelibost nad tím, že do vysílání TV Prima, které si předplácejí ve svých poplatcích, jim nevyžádaně vstupuje jiný subjekt (hudební vysílání), museli jsme přistoupit k operativnímu technickému řešení nastalého problému.
Distribuce programu TV Prima bude v nabídce kabelové televize Elsat zdvojena, na stávajícím tv kanálu
K 33 (567,25 MHz) je šířena jihočeská verze Primy z pozemního vysílače Týn, stereo, v audio normě D/K, pro zájemce o vstupy regionálního vysílání RTA.
A nyní nově na tv kanálu K 34 (575,25 MHz) je šířena čistá satelitní verze Primy bez přerušování, v mono audio režimu a normě B/G.
Přelaďte si své televizní přijímače!

tisk
Upozornění pro zákazníky - změna externí montážní firmy pro nové přípojky v ČB
Lokalita: České Budějovice
Datum: 10. ledna 2007 16:00

Oznamujeme našim zákazníkům, že nové přípojky kabelové televize Elsat od 10. 1. 2007 v Č. Budějovicích již nemontuje p. Timko!

Montáž nových přípojek a přihlášky pro naši společnost nyní zajišťuje firma ELBEN CB s.r.o., na telefonním čísle  774 004 033.

Na tomto telefonním čísle je možno si objednat novou přípojku kabelové televize a domluvit si s technikem termín a čas montáže.

tisk
Galaxie Sport navýšila bit rate v CS LINKu
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou
Datum: 9. ledna 2007 16:00

Už téměř pět let Vám tento jedinečný program přináší atraktivní záběry z nejkvalitnějších světových sportů. Každý rok se snažíme přinášet čím dál více přímých přenosů, aktuálního sportovního zpravodajství, nových pořadů či magazínů. Ani v loňském roce tomu nebylo jinak a můžeme konstatovat, že rok 2006 byl pro Galaxii sport ve znamení hned několika rekordů.

V průběhu uplynulého roku jsme mohli sledovat stále rostoucí počet předplatitelů Galaxie sport a výsledky na sklonku roku ukázaly, že magická milionová hranice byla pokořena. Do roku 2007 vstoupila Galaxie sport s rekordním počtem předplatitelům a k 31. prosinci 2006 mělo tento jedinečný sportovní program předplaceno 1 009 614 domácností v ČR a SR! To znamená, že Galaxii sport má možnost sledovat až 2 524 035 diváků. “ Je to absolutní rekord v historii Galaxie sport a jsme za něj samozřejmě rádi. Tímto bych rád poděkoval všem našim divákům a předplatitelům a věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat i v příštím roce,” komentuje rekordní počet předplatitelů jednatel společnosti Ing. Jiří Hojgr.

Dalším rekordem, který jsme v minulém roce zaznamenali, byl počet odvysílaných přímých přenosů. V roce 2006 Galaxie sport odvysílala celkem 835 přímých přenosů, což v součtu představoval
o celých 1636 hodin živého vysílání. Ve srovnání s počtem přímých přenosů v roce 2005 došlo k více než 30-ti % nárůstu. K nejmarkantnějšímu navýšení počtu přímých přenosů došlo u dvou klíčových sportů Galaxie sport, u anglické Premier League a kanadsko-americké NHL. Jak můžeme vidět na přiloženém grafu, tenis zaujímá přední pozici. Přestože tenis patří vedle fotbalu a hokeje k nejatraktivnějším sportům na Galaxii sport, číslo přímých přenosů může být lehce zavádějící. Musíme si uvědomit, že pokud vysíláme přímé přenosy z turnaje okruhu ATP Masters, za jediný den odvysíláme až pět přímých přenosů.

Po rozšíření programové nabídky, nyní zvyšujeme i obrazovou a zvukovou kvalitu. Pro dokonalý zážitek při sledování již zmiňovaných přímých přenosů tohoto sportovn
ího programu jsme se na začátek letošního roku rozhodli navýšit datový tok a přispět tak k lepší obrazové i zvukové kvalitě. Hodnota obrazového datového toku, který Galaxie sport pro své standardní televizní vysílání doposud využívala, byla 3.3 Mbps. Na začátku tohoto týdne došlo k navýšení konstantního datového toku a pro obrazovou složku nyní Galaxie sport využívá 4.2 Mbps. Tato hodnota datového toku je v současné době maximální možnou hodnotou v rámci kapacity vyhrazené pro náš program od satelitního provozovatele T - Systems Prago Net. Toto navýšení by mělo přispět k výraznému zlepšení obrazové a zvukové kvality pro individuální satelitní příjem. Pravidelným monitoringem datového toku předcházíme jakýmkoliv problémům a věříme, že i naši diváci toto navýšení datového toku ocení.

Všem našim předplatitelům, divákům a sportovním fanouškům děkujeme za projevenou přízeň v roce 2006 a přejeme všechno nejlepší v novém roce 2007.

Eva Novotná
tisková manažerka
Galaxie sport, s.r.o.

tisk
Technické opatření k řešení současného problému s přerušováním příjmu TV PRIMA
Lokalita: České Budějovice
Datum: 6. ledna 2007 12:00

Program TV PRIMA versus RTA regionální vysílání

 

Vzhledem k přetrvávajícímu sporu FTV PRIMA a Regionální televizní agentury (dále RTA), který má za následek dlouhodobé vstupy RTA a hudební stanice Óčko do vysílání TV Prima, se jak společnost Elsat, tak naši zákazníci stali rukojmími obou těchto subjektů, mezi nimiž probíhá mediální válka a dohoda o smíru není na obzoru.

Jelikož tato situace je dále neúnosná a zákazníci kabelové televize Elsat projevují značnou nelibost nad tím, že do vysílání TV Prima, které si předplácejí ve svých poplatcích, jim nevyžádaně vstupuje jiný subjekt (hudební vysílání), museli jsme přistoupit k operativnímu technickému řešení nastalého problému.

Distribuce programu TV Prima bude v nabídce kabelové televize Elsat zdvojena, na stávajícím tv kanálu SE 6 (140,25 MHz) je šířena čistá satelitní stereo verze Primy bez přerušování a nově na tv kanálu SE 19 (287,25 MHz) je šířena jihočeská verze Primy z pozemního vysílače Č. Budějovice, v mono režimu, pro zájemce o vstupy regionálního vysílání RTA.

Přelaďte si své televizní přijímače!

tisk
Prohlášení společnosti FTV PRIMA s.r.o. ke sporu s RTA
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 5. ledna 2007 12:00
PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI FTV PRIMA, SPOL. S R.O.

FTV Prima je rozhořčena způsobem připojování provozovatelů regionálního vysílání ovládaných Regionální Televizní Agenturou, a.s.

FTV Prima je přesvědčena, že její licenční podmínky ani licenční podmínky provozovatelů regionálního vysílání neobsahují žádnou úpravu připojovacích časů po 31.12.2006. Proto FTV Prima podala dne 11.12.2006 na RRTV návrh na úpravu těchto připojovacích časů, o kterém RRTV doposud nerozhodla. Návrh FTV Prima představuje z hlediska provozovatelů regionálního vysílání vylepšení oproti stavu do 31.12.2006. Text licenčních podmínek včetně rozhodnutí o udělení licencí k provozování regionálního vysílání obsahujících závazné části programové skladby a posledního rozhodnutí RRTV sp. zn. 2006/395/sve/FTV ze dne 28.6.2006 je dostupný na stránkách www.rrtv.cz.

Nesouhlasíme s tím, že by se automaticky obnovila účinnost původních licenčních podmínek z doby před více než osmi lety. Nenacházíme pro takovéto řešení žádný právní podklad. Licence pouze upravují povinnost zahájit jednání o dalších připojovacích časech do 31.12.2006, což jsme, bohužel bezvýsledně, učinili. Dále licence FTV Prima obsahuje několik obecných ustanovení bez časově omezené účinnosti, jejichž úplné znění je součástí rozhodnutí RRTV sp. zn. 2006/395/sve/FTV ze dne 28.6.2006.

Avšak i pokud by měly platit původní licenční podmínky, musely by platit společně se základní programovou specifikací a závaznou částí programové skladby provozovatelů regionálního vysílání. Závazná část programové skladby vysílání obsahu, který od 1.1.2007 šíří provozovatelé regionálního vysílání ovládaní Regionální Televizní Agenturou, a.s. pod svým logem a logem televize Óčko, dle našeho názoru neumožňuje.

FTV Prima se mnohokrát snažila s RTA na připojovacích časech dohodnout. Regiony RTA na žádnou z variant navrhovaných FTV Prima či ostatními provozovateli regionálního vysílání nepřistoupily a pouze FTV Prima dne 22.12.2006 jednostranně sdělily, kdy se hodlají připojovat, ačkoli k takovémuto jednání nemají právo. Navíc zjevně nemají žádný vlastní regionální obsah, který by mohly vedle regionálních zpráv divákům nabídnout - berou si tak televizní diváky de facto jako rukojmí a poškozují vysílání Prima TV šířením obsahu vysílání konkurenta Prima TV.

FTV Prima, spol. s r.o. proto podá RRTV návrh na vydání předběžného opatření, jímž by bylo regionům Regionální Televizní Agentury, a.s. v dalším takovémto počínání zabráněno. Dále hodláme podat RRTV i podnět k tomu, aby bylo proti regionům RTA zahájeno správní řízení o uložení pokuty za závažné porušení licenčních podmínek. Jsme odhodláni bránit se proti protiprávnímu jednání regionů RTA i soudně.

Na druhé straně jsme i nadále připraveni k dohodě s regiony RTA a dokud tato dohoda nebude uzavřena, jsme ochotni tolerovat připojování regionů RTA v časech, na které si televizní diváci zvykli a ve kterých se regiony připojovaly do 31.12.2006. Model zkrácení připojovacích časů a jejich posunutí do pozdější doby, který vznikl na popud regionů v důsledku skutečnosti, že regiony měly potíže s prodejem reklamního času před 18 hod., funguje již téměř osm let.

Licenční podmínka č. 33 naší společnosti neukládá přizpůsobit vysílání Prima TV jakémukoli faktickému jednání provozovatelů regionálního vysílání, např. připojování v rozporu s licenčními podmínkami jednotlivých regionálních provozovatelů. Tuto licenční podmínku nelze vykládat ani tak, že by Prima TV měla přizpůsobovat své programové schéma každému z provozovatelů regionálního vysílání zvlášť. Stávající struktura vysílání Prima TV odpovídá stanovisku a návrhu úpravy připojovacích časů většiny provozovatelů regionálního vysílání po 31.12.2006 a umožňuje i regionální vysílání těch provozovatelů, kteří s názorem většiny nesouhlasí.

V Praze 2. ledna 2007


Jana Malíková
tisková mluvčí Prima TV
FTV Prima, spol. s r.o.

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.