Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Přeladění kabelové digitální DVB-C nabídky
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - ČB - PI - VI - TY - ČK - KA
Trvání od: 10. března 2016 08:00
Trvání do: 31. března 2016 16:00
Znovu upozorňujeme naše účastníky na chystanou významnou změnu v naší kabelové digitální DVB-C nabídce, k níž dojde koncem měsíce března.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
úvodem tohoto dopisu Vám chceme poděkovat za užívání našich služeb. Spokojenost našich zákazníků je pro nás na prvním místě, a proto neustále zkvalitňujeme a rozšiřujeme nabídku námi poskytovaných služeb. V posledních měsících jsme opět zvyšovali počet přenášených programů, a to především o programy ve vysokém rozlišení (HD). Zároveň neustále pracujeme na zdokonalování přístupu k Internetu prostřednictvím naší sítě kabelové televize.
Abychom i nadále měli v našich sítích dostatek prostoru pro rozšiřování a zdokonalování poskytovaných služeb, musíme přistoupit k technologické úpravě, jejímž důsledkem bude výrazné „zpřeházení“ přenášených programů v rámci kmitočtového multiplexu a některé další změny (změna modulace atd.). Tento nepopulární krok jsme odkládali maximálně možnou dobu s cílem sjednotit veškeré nutné změny ve všech našich sítích do jednoho jediného dne.
Dne 29. března 2016 od 8.00 hod do pozdních odpoledních hodin budou ve všech našich sítích postupně prováděny veškeré nutné technologické zásahy, které budou mít za následek delší výpadky jednotlivých programů a celých digitálních paketů a nutnost znovu naladit televizor či Set Top Box. Opětovné naladění televizoru či Set Top Boxu proto doporučujeme provést až ve večerních hodinách, kdy budou již veškeré práce ukončeny. Nebudete tak nuceni provádět naladění opakovaně. Pro jistotu všem zákazníkům doporučujeme seznámit se v předstihu s postupem ladění vašeho televizoru nebo set top boxu. Pro usnadnění naleznete na našich webových stránkách pod odkazem www.elsat.cz/preladeni/ stručné přehledy postupů ladění nejpoužívanějších televizorů a set top boxů a zároveň zde najdete veškeré aktuální informace k celé této akci.
V této souvislosti upozorňujeme, že programy šířené v pozemním digitálním formátu DVB-T nebude potřeba znovu ladit. Naopak v případě programů ve formátu DVB-C je „znovunaladění“ nezbytné, protože většina digitálních paketů a v nich obsažených programů změní své pozice (frekvence) a některé i modulaci. Především u kabelových DVB-C set top boxů je proto před zahájením ladění nutné nejdříve provést reset zařízení do továrního nastavení a teprve potom zahájit vlastní ladění, aby box naladil všechny programy na nových pozicích korektně.
Velice se Vám omlouváme za způsobené nepohodlí. Celá tato akce je však nezbytně nutná proto, abychom i nadále mohli rozšiřovat a zkvalitňovat naše služby. Případné další informace získáte na www.elsat.cz/preladeni/ nebo na telefonech 385 524 086, 385 524 088 a 606 768 856.
 
S úctou Váš tým Elsat spol. s r.o.
   
Pozn.: V některých městech nejsou šířeny všechny DVB-C pakety uvedené v následující tabulce.
Paket
Původní pozice
Kanál/MHz
Nová pozice
Kanál/MHz
Modulace
QAM
A
SR3/130
S21/306
256
B
S23/322
S22/314
256
C
S33/402
S23/322
256
D
S34/410
S24/330
256
E
S35/418
S25/338
256
F
S36/426
S26/346
256
G
S31/386
S27/354
256
H
S32/394
S28/362
256
I
S29/370
S29/370
256
J
S30/378
S30/378
256
K
S25/338
S31/386
64
L
S26/346
S32/394
64
M
S27/354
S33/402
64
N
S28/362
S34/410
64
O
S24/330
S36/426
256
P
S41/466
S41/466
64
Q
K35/586
K35/586
256
R
K36/594
K35/594
256
S
K37/602
K37/602
256
T
K38/610
K38/610
256
tisk
Výpadek slovenských stanic TV Doma a TV Dajto
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 2. března 2016 09:00
Včera ve večerních hodinách bohužel došlo k avizovanému vypnutí satelitní distribuce slovenských stanic TV Doma a TV Dajto, odkud jsme tyto stanice nabírali do naší kabelové digitální nabídky. Informace uvedená v současném textu na obrazovce se týká pouze území Slovenska a místního pozemního digitálního vysílání.

Stanici TV Doma se pokusíme nahradit signálem z jiného, náhradního zdroje, mohlo by se to podařit snad do konce tohoto týdne, tato stanice by tedy v naší DVB-C nabídce měla i nadále setrvat. Signál TV Dajto však bohužel nyní již není odkud nabrat, proto tato stanice bude zrušena a z naší nabídky vypadává.

Omlouváme se, ale tato záležitost je mimo naši kontrolu, jakožto kabelový operátor jsme závislí na satelitním zdroji signálu, který buď je, nebo není k dispozici.
tisk
Chystaná změna v obsazení a řazení kabelové digitální DVB-C nabídky
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - ČB - PI - VI - TY - ČK - KA
Datum: 25. února 2016 14:00
Chtěli bychom předběžně upozornit naše účastníky na chystanou poměrně zásadní změnu, jež se bude týkat naší kabelové digitální DVB-C nabídky, k níž dojde v horizontu zhruba jednoho měsíce (tedy koncem měsíce března).

Vzhledem k neustálé potřebě rozšiřování programové nabídky a potřebě dalších přenosových kapacit, kvůli logičtějšímu řazení programů při ladění TVP a STB a také kvůli rušení některých kmitočtů signálem UFONu a jiných digitálních služeb musíme jednotlivé DVB-C pakety v naší nabídce jinak kanálově (frekvenčně) seřadit. Bude se tedy jednat o takovou "rošádu", většina našich DVB-C paketů změní své pozice přesunou se na jiné kanály/frekvence a u čtyřech z nich se změní i modulace.
Naši zákazníci budou v předstihu informováni dopisem o chystané změně, včetně nového kmitočtového plánu našich nabídek, protože po provedení této změny bude nutné provést kompletní opětovné naladění kabelové digitální nabídky a částečně také analogové nabídky.

Doporučujeme proto všem našim účastníkům se dopředu seznámit s postupem naladění vašich televizorů a set top boxů, aby nové naladění po provedení přesunů proběhlo co nejvíce hladce.
tisk
Výluka části digitální a analogové nabídky v Kaplici
Lokalita: Kaplice - kab. rozvod Kaplice
Trvání od: 19. února 2016 08:00
Trvání do: 19. února 2016 16:00
Upozorňujeme naše účastníky v Kaplici, že v pátek 19. 2. od rána až do odpoledních hodin bude probíhat výměna jednoho z technologických chassiss, přičemž do nové skříně bude nutno přeinstalovat veškerou obsaženou technologii. Celá operace je poměrně složitá a časově náročná a bude mít tedy za následek několikahodinovou výluku části digitálních i analogových programů.
Za potíže s touto výlukou spojené se omlouváme, celou operaci je ale nutno provést, aby v budoucnu nedošlo k havárii celé zde nainstalované technologie a mnohem delšímu výpadku části programové nabídky.
tisk
Prima Zoom HD a Prima Max HD byly zařazeny do digitální nabídky
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - ČB-PI-VI-TY-ČK-KA
Datum: 18. února 2016 16:00
Prima Zoom HD a Prima Max HD byly zařazeny do digitální nabídky

Ve čtvrtek 18. 2. byly do kabelové digitální nabídky zařazeny další HD deriváty skupiny Prima - programy Prima Max HD a Prima Zoom HD. Programy byly zařazeny do DVB-C paketu P na kanálu K 36 - 594 MHz, spuštěnému minulý týden s programy skupiny Discovery ID Xtra HD a Science HD. Modulace QAM 256, SR 6900.
Zda budou programy Prima Max HD a Prima Zoom HD ponechány v nekódované Základní nabídce nebo budou zakódovány a zařazeny do HD Rozšířené nabídky, ještě nebylo rozhodnuto.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.