Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Výpadek televizních programů v Č. Krumlově
Lokalita: Český Krumlov
Trvání od: 9. března 2015 09:00
Trvání do: 9. března 2015 13:00
Vážení zákazníci, v pondělí 9.3.2015 dojde v době od 9:00 do 13:00h k výpadku některých TV programů. Důvodem výpadku je rekonstrukce kolejové trasy Č. Budějovice - Č. Krumlov, podél které vedou optické kabely ČDT. Výpadek se bude týkat asi poloviny programů šířených ve formátu DVB-C a některých programů v analogu. Digitální programy v DVB-T budou fungovat normálně. Omlouváme se za potíže s tím spojené.
tisk
AKCE JARO 2015
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Trvání od: 9. března 2015 08:00
Trvání do: 15. dubna 2015 16:00
Vážení televizní diváci,

opět přichází naše jarní akce březen/duben 2015

platná do 15. dubna 2015

Akční nabídky a slevy platí pro připojení na kabelovou televizi (ve všech rozvodech) a pro připojení k Internetu (vyjma kab. rozvodu T. Sviny).

V kabelových rozvodech České Budějovice, Písek, Vimperk, Týn nad Vltavou, Český Krumlov a Kaplice akce platí i pro zájemce o přechod ze Základní na naši Rozšířenou programovou nabídku a též na HD Rozšířenou nabídku KT Elsat.

A v kabelových rozvodech České Budějovice, Písek, Vimperk, Týn nad Vltavou, Český Krumlov a Kaplice dále i pro zájemce o naši digitální filmovou Pay TV nabídku.

Podrobnosti a další informace o naší podzimní akci si můžete stáhnout zde (soubor ve formátu pdf):
http://web.elsatnet.cz/panek/sdeleni/AKCE_JARO_2015.pdf
Další informace a kontakty naleznete na našem webu: www.elsat.cz

Využijte našich výhodných nabídek a kontaktujte naše zákaznická oddělení!
tisk
Výpadek služeb
Lokalita: Český Krumlov
Trvání od: 3. března 2015 08:00
Trvání do: 3. března 2015 18:00
Vážení zákazníci, v úterý 3. března 2015 od 8.00 do 18.00 dojde k přerušení našich služeb v Českém Krumlově. Důvodem výpadku je oprava optické trasy Českých drah. Omlouváme se za potíže s tím spojené.
tisk
Nový digitální kabelový paket W, přesuny a změny programů
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - ČB - PI - VI - TY - ČK - KA
Datum: 26. února 2015 15:30
Nový digitální kabelový paket W, přesuny a změny programů
V tomto týdne došlo k rozšíření naší digitální kabelové programové nabídky a byl úspěšně spuštěn další, již desátý vlastní skládaný DVB-C paket W, tentokrát obsazený třemi HD a jedním SD filmovým kanálem.
Dále byly přidány dva nové televizní programy do kabelové digitální nabídky a došlo k některým programovým přesunům v rámci stávajících digitálních paketů.
Nový DVB-C paket W je šířen na tv kanálu K 38 - střední frekvence 610 MHz, SR 6900 a modulace QAM 256. Obsahuje dva nově zařazené HD filmové kanály – HBO 2 HD a Cinemax HD a dále do něj byl přesunut z paketu X (tv kanál SE 29/370 MHz) filmový kanál HBO v HD i SD rozlišení. Nově zařazené HD filmové kanály se stanou součástí našich Pay TV filmových nabídek HBO a Cinemax a jsou do nich přidány za nezměněnou cenu.
Z DVB-C paketu X byly dále odsunuty dva programy v SD rozlišení – Nick Junior a Spektrum. Byly přesunuty do jiných paketů takto: Nick Junior: paket K – kanál SE 35/418 MHz, Spektrum: paket Z – SE 36/426 MHz, kde budou pokračovat dále.
Na původních pozicích těchto čtyř přesunutých programů je nyní dočasně vysílána informační statická obrazovka s informací o uskutečněných přesunech a nových programových pozicích. Původní pozice jsou pro lepší orientaci označeny na začátku tečkou, budou v paketu X šířeny ještě cca 1 – 2 týdny.
Důvody přesunu jsou technického rázu (jedná se především o značné navýšení datového toku) a bylo nutné jej provést, aby bylo možné tyto programy v naší nabídce dále šířit. Podrobnější popis byl zveřejněn v předchozí zprávě ze dne 20. 2. v tomto Infoservisu.
Do kabelové digitální nabídky byl dále zařazen nový gastronomický program Mňam TV, který zahájil vysílání v sobotu 21. února. Program byl zařazen do DVB-C paketu L - kanál SE 34/410 MHz, mod. QAM 256. Program Mňam TV se zároveň automaticky objevil i v naší digitální DVB-T nabídce v muxu RS8.
Jako programová náhrada za zaniklou slovenskou hudební stanic Musiq 1 byla do kabelové digitální nabídky nově zařazena hudební stanice ze stáje Viacom VH-1: DVB-C paket H - kanál SE 32/394 MHz, mod. QAM 64.
V analogové nabídce dosud využívaný tv kanál K 35 – 583,25 MHz bude v krátké době ve všech našich kabelových rozvodech postupně vyklizen a uvolněn pro budoucí rozšíření kabelové digitální nabídky. To znamená, že na něm dosud šířené analogové programy (JTV, Noe aj.) jsou přesunuty na uvolněné tv kanály po zaniklé stanici Musiq 1 nebo místo v analogu zrušené stanice CNN International, jež dále pokračuje v digitální podobě v DVB-C paketu K – kanál SE 35/418 MHz.
A závěrem ještě upozorňujeme, že počátkem března budou do zvlášť placené a kódované HD Rozšířené nabídky přeřazeny tyto HD televizní stanice: Nova Sport HD, Nova Cinema HD, Fanda HD a Prima Cool HD. Důvodem této vynucené změny je bohužel cenová politika vlastníků televizních společností Nova a Prima. Cena HD Rozšířené nabídky, jež dále obsahuje programy Eurosport HD, Discovery HD a Animal Planet HD, se nemění.
Do našich Infokanálů budou všechny uskutečněné změny implementovány v průběhu příštího týdne.
Nové aktuální přehledy programových nabídek se zahrnutými změnami budou v průběhu března k dispozici mj. na našich jarních akčních letácích a budou distribuovány do jednotlivých vchodů v našich teritoriích. Enjoy!
tisk
Nové programy, chystané přesuny a změny - důležité!!
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - ČB - PI - VI - TY - ČK - KA
Datum: 20. února 2015 13:00
Nové programy, chystané přesuny a změny - důležité!!

Chtěli bychom informovat naše účastníky o chystaných změnách v digitální kabelové programové nabídce, jež proběhnou zhruba v polovině příštího týdne, pravděpodobně v úterý. A to v návaznosti na chystanou změnu na satelitu Amos, který pro naši společnost byl až dosud distribučním zdrojem pro filmové kanály HBO a Cinemax.

1. V první řadě spustíme nový, již desátý vlastní skládaný digitální DVB-C paket W na tv kanálu K 38 - frekvence 610 MHz, SR 6900, modulace QAM 256.
Do toho paketu budou zařazeny nové televizní stanice HBO 2 HD a Cinemax HD. A dále, a to je velmi důležité - do tohoto nového paketu budou přesunuty i stávající tv stanice HBO CZ HD a HBO CZ SD (běžné rozlišení). Přesun musí být uskutečněn z technických důvodů. Filmové kanály HBO a Cinemax ukončují ke konci února svou satelitní distribuci na izraelském satelitu Amos a proto je dále musíme nabírat po optické síti z telehousu v Praze. V této síti ovšem programy HBO a Cinemax (a jejich deriváty) mají mnohem vyšší datový tok, tudíž by se v žádném případě nevešly do DVB-C paketu X na tv kanálu SE 29 v jeho současném obsazení. Část programů tedy musí tento paket opustit. Jedná se o programy HBO CZ HD a SD (viz výše) a dále o programy Nick Junior - bude přesunut do paketu K na kanálu SE 35 a Spektrum SD - bude přesunuto do paketu Z na kanálu SE 36. Původní i nově zařazené filmové kanály HBO a Cinemax budou pochopitelně zakódovány a budou součástí naší zvlášť placené Pay TV nabídky, její cena se nemění.

2. Jelikož slovenská hudební tv stanice Musiq 1 ukončila činnost a přestala vysílat (pravděpodobně finanční důvody), budou našim zákazníkům náhradou poskytnuty dva jiné televizní programy. Jedná se o novou gastronomickou stanici Mňam TV a hudební stanici VH-1 ze stáje koncernu Viacom. Programy budou zařazeny takto: Mňam TV - DVB-C paket L - kanál SE 34/410 MHz, mod. QAM 256; VH-1 - DVB-C paket H - kanál SE 32/394 MHz, mod. QAM 64.

3. Z důvodu nutného vyklizení tv kanálu K 35, jenž bude v budoucnu využit pro další rozšíření kabelové digitální nabídky, dojde k drobným změnám i v naší analogové nabídce. V některých kabelových rozvodech budou zde doposud šířené analogové programy přesunuty na uvolněný kanál po zrušené
stanici Musiq 1. V ostatních rozvodech bude v analogové nabídce zrušena stanice CNN a opět na její místo budou přesunuty analogové programy z výše zmíněného kanálu K 35.

Celá tato technologická operace je poměrně značně technicky i logisticky náročná a komplikovaná, stejně jako podobná operace, jež probíhala v lednu t.r. Dají se proto očekávat i nějaké nenadálé potíže a komplikace jako u většiny podobných operací. Dopředu na to upozorňujeme, stejně jako na nutné znovunaladění některých stanic, jež si tyto vynucené změny bohužel vyžadují a nelze se jim vyhnout. Z naší strany vše bude vyřešeno, vyladěno a nastaveno tak rychle, jak to nejlíp a nejkratší možné době půjde. Za krátkodobé výpadky v příjmu některých tv stanic, jichž se změny týkají, se omlouváme, o všech důležitých věcech budeme informovat v našem Infoservisu Elsat a následně i v našich Infokanálech.

Děkujeme za pochopení.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.