Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Výpadek Internetového připojení - České Budějovice
Lokalita: České Budějovice
Trvání od: 31. srpna 2011 06:00
Trvání do: 31. srpna 2011 08:00
Vážení zákazníci,
oznamujeme vám, že v Českých Budějovicích ve středu 31. 8. 2011 v čase od 6.00 do 08.00 hodin dojde k výluce připojení k Internetu. Délka výpadku bude několik desítek minut a dojde k němu několikrát.
Důvodem výpadku je upgrade hlavní řídící jednotky.
Za případné potíže s těmito výpadky spojené se našim zákazníkům omlouváme.
tisk
Výpadek signálu v Orlické ulici v Týně nad Vltavou
Lokalita: Týn nad Vltavou - Orlická 481 Týn
Trvání od: 30. srpna 2011 08:00
Trvání do: 31. srpna 2011 16:00

Omlouváme se našim zákazníkům v Týně nad Vltavou na adrese Orlická 481 za dnešní výpadek signálu kabelové televize a Internetu. Výpadek je způsoben poškozením (přerušením) našeho podzemního kabelu, který přivádí signál do postižené oblasti. Jeho poškození způsobila cizí firma, která při výkopových pracech náš kabel poničila a narušila, vzniklou škodu nám neoznámila, výkop zahrabala a zaretušovala a její pracovníci utekli. Na odhalení místa a opravě závady intezivně pracujeme, ale oprava bude bohužel dokončena až zítra.
Za tento výpadek signálu a nepříjemnosti s tím spojené se našim zákazníkům ještě jednou omlouváme. Škoda jim bude finančně kompenzována.

tisk
Výluka signálu kabelové televize a připojení k Internetu
Lokalita: Písek - Dulka, Nábřeží, Portyč
Trvání od: 16. srpna 2011 09:00
Trvání do: 16. srpna 2011 14:00
Vážení zákazníci,

oznamujeme, že dne 16. srpna 2011 v čase mezi 9.00 a 14.00 dojde k výpadku signálu všech našich služeb v oblastech Dukla, Nábřeží a Portyč.

Důvodem výpadku jsou úpravy sítě v rámci revitalizace sídliště.

Za případné potíže s těmito výpadky spojené se našim zákazníkům omlouváme.
tisk
Výpadky připojení k Internetu a části kabelové televize ve Vimperku
Lokalita: Vimperk - kab. rozvod Vimperk
Trvání od: 16. srpna 2011 05:00
Trvání do: 16. srpna 2011 08:00
Vážení zákazníci,
 
oznamujeme vám, že ve Vimperku v úterý 16. 8. 2011 v čase od 05.00 do 08.00 hodin dojde k výluce připojení k Internetu, televizních programů z Rozšířené a Pay TV nabídky a též některých nekódovaných analogových a digitálních tv programů, které jsou do Vimperka dopravovány optickou přenosovou trasou z Č. Budějovic.
Důvodem výpadku je rekonfigurace optické trasy, stěhování části technologie a upgrade některých komponent.
 
Za případné potíže s těmito výpadky spojené se našim zákazníkům omlouváme.
tisk
Výluka signálu kabellové televize a Internetu na sídlišti Vltava
Lokalita: České Budějovice - Sídliště Vltava
Trvání od: 31. července 2011 08:00
Trvání do: 31. července 2011 11:00

Dle našeho následného zjištění došlo včera v době od 8 do cca 11 hodin dopoledne k výluce napájení elektrickou energií na sídlišti Vltava  v Českých Budějovicích. Konkrétně se jednalo o údržbu a opravu trafostanice spol. E.ON ve Vodňanské ulici, kde sídlí i naše firma. Tím došlo i k výpadku zdroje napájení páteřní trasy kabelového rozvodu, což mělo bohužel za následek nefukčnost kabelové televize Elsat. Na rozdíl od předešlých výluk na sídlišti Máj tentokrát však naše firma nebyla o této výluce společností E.ON předem informována, proto jsme nemohli dát na náš informační web předem upozornění na výluku, což jinak samozřejmě činíme. Tedy alespoň takto dodatečně.

V situaci, kdy dojde k takovéto výluce, k nám do firmy následně volá množství našich zákazníků, což má posléze naneštěstí za následek nedostupnost našich telefonických linek. Může se tedy stát, že se zákazník hned nedovolá. Nicméně za běžných okolností je na těchto číslech telefonní záznamník pro hlášení velkých poruch, který si pohotovost držící technik (svátky, víkendy) několikrát denně přehrává a poruchy následně dle možností odstraňuje. Tato výluka el. energie však byla mimo naši působnost, neboť na dodávkách elektřiny od jejího dodavatele jsme závislí stejně jako ostatní klienti.

Za nefunkčnost kabelové televize na části sídliště Vltava v uvedené době a nepříjemnosti s tím spojené se našim zákazníkům velice omlouváme, přestože nebyly způsobeny naším zaviněním.

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.