Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Výpadek Internetového připojení - Č. Budějovice
Lokalita: České Budějovice
Trvání od: 14. března 2011 06:15
Trvání do: 14. března 2011 07:00

Vážení zákazníci,

v pondělí 14.3.2011 v době od 6:15h do 7:00h  bude probíhat konfigurace hlavního switche. Z tohoto důvodu dojde ke krátkému výpadku internetového připojení. Délka výpadku se předpokládá na 10 minut.

Za potíže se omlouváme a děkujeme za pochopení.

tisk
Nový televizní program PRIMA Love
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 8. března 2011 16:00
Nový televizní program PRIMA Love 

Upozorňujeme naše účastníky, že naše Základní, volně šířená analogová i digitální nabídka se rozšřiuje o nový tv program PRIMA Love, který zahajuje oficiální vysílání vysílání 8. 3. 2011.

Program byl nebo v následujících několika dnech v našich kabelobých rozvodech bude zařazen místo zaniklého programu Z1 TV do analogové nabídky na tv kanály dle tabulky a do digitální nabídky do DVB-C paketu A na kanál SR 3 (130 MHz), resp. SR 4 (138 MHz) ve Vimperku.

Program PRIMA Love je určen především ženám a bude sdílet programovou pozici s blokem vysílání R1 (ten vysílá v čase 6.00 – 8.00 hod., následuje vysílání Prima Love).
Program není kódován a je možno jej volně přijímat v rámci naší Základní programové nabídky v analogové i digitální podobě.
 
Některé televizory s digitálními kabelovými DVB-C tunery a DVB-C Set Top Boxy Handan si nový program Prima Love načtou do paměti automaticky (u televizorů pokud je menu povolena funkce automatické aktualizace programů, u STB Handan pokud uživatel navolí některý ze stávajících programů v paketu A a vyčká na aktivaci a provedení automatické aktualizace).
U televizorů bez automatické aktualizace a u STB Kaon je nutné provést nové naskenování DVB-C paketu A, aby došlo k uložení Primy Love v tomto paketu do paměti. Je možné použít buď automatické naladění celé kabelové digitální nabídky nebo ručním laděním načíst (aktualizovat) pouze paket A – kanál SR 3 (Vimperk SR 4), frekvence 130000 kHz, symbolrate 6900, modulace QAM 64.
U STB Kaon dodavatel před spuštěním automatického naladění doporučuje nejprve z menu uvést STB do továrního nastavení (Menu – Nastavení systému - Tovární nastavení) a následně spustit funkci Automatické hledání s rozsahem frekvencí 130000 – 426000 kHz, Symbolová rychlost 6900 a Konst – Auto.
 
Kanálové pozice PRIMA Love:
 
Město/nabídka
Analogová nabídka
Digitální nabídka
Č. Budějovice
SE 17 (273,25 MHz)
SR 3 (130,0 MHz)
Písek
SE 13 (245,25 MHz)
SR 3 (130,0 MHz)
Vimperk
SE 13 (245,25 MHz)
SR 4 (138,0 MHz)
Týn n. Vlt.
SE 06 (140,25 MHz)
SR 3 (130,0 MHz)
Č. Krumlov
SE 13 (245,25 MHz)
SR 3 (130,0 MHz)
Kaplice
SE 13 (245,25 MHz)
SR 3 (130,0 MHz)
Trhové Sviny
SE 13 (245,25 MHz)
SR 3 (130,0 MHz)
tisk
Změna DNS serveru Týn nad Vltavou
Lokalita: Týn nad Vltavou
Trvání od: 7. března 2011 14:53
Trvání do: 31. března 2011 14:53

Vážení zákazníci,

z důvodu modernizace datových tras a hlavní řídící jednotky pro službu Internet je nutné, abyste si pro správnou funkčnost změnili adresu upřednostňovaného DNS serveru ve Vašem počítači ze stávající adresy 10.72.10.1 na novou 10.72.250.10.

Změna se týká všech zákazníků. Nastavení se provádí na příslušném adaptéru (u připojení přes ETH nebo USB), pokud je počítač připojen přes domácí router, je třeba změnu provést na tomto routeru. Přechodné období, po které budou fungovat obě adresy potrvá až do 31. března 2011. Po tomto dni bude stará adresa zrušena a připojení k Internetu by se stalo nefunkčním, doporučujeme tedy změnu provést co nejdříve.

Návod na nastavení síťového rozhraní počítače naleznete na stránkách http://help.elsatnet.cz.

Děkujeme za pochopení

tisk
Výpadek programu Fishing & Hunting
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou
Trvání od: 2. března 2011 08:00
Trvání do: 2. března 2011 20:00
Středeční výpadek programu Fishing & Hunting v Rozšířené nabídce Elsat
- informace od dodavatele signálu:
 
Vážení obchodní partneři,
Nepředvidatelné technické potíže na optické trase Budapešť - Bratislava v tuto chvíli komplikují příjem signálu našich televizních stanic (Film+, F&H a DoQ) pro uplinkování tohoto signálu společností CS Link na satelitní pozici Astra 23,5. Vzhledem k tomu, že v rámci naší obchodní spolupráce odebíráte tento signál prostřednictvím dekódovacích karet CS Link / Gital i Vy, je naší povinností Vás o této záležitosti informovat.

Na odstranění potíží intenzivně pracujeme a věříme, že se vše v co nejkratší době vyřeší. Rádi bychom Vás informovali, že signál Film+ je již v pořádku a nyní dále intenzivně pracujeme na odstranění potíží s výpadkem pro kanály F&H a DOQ. V případě potřeby Vám rádi obratem pošleme omluvné vyjádření naší společnosti k tomuto výpadku, které můžete dále komunikovat ke svým předplatitelům / našim divákům.
Předem Vám děkujeme za pochopení a spolupráci.
 
Se srdečným pozdravem,
IKO Cable s.r.o.
tisk
Přesun programu NOVA HD do jiného DVB-C paketu
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou
Datum: 28. února 2011 11:00
Přesun programu NOVA HD do jiného DVB-C paketu   
 
oznamujeme našim účastníkům, přijímajícím naši HDTV digitální nabídku v kabelových rozvodech Č. Budějovice, Písek, Vimperk a Týn nad Vltavou, že od 28. 2. 2011 dochází k přesunu programu NOVA HD do jiného digitálního kabelového DVB-C paketu. Důvodem pro tuto změnu je přesun programu Nova na jinou frekvenci na distribučním satelitu a změna technických parametrů signálu, které si změnu v naší nabídce vynutily.
Program NOVA HD je nyní ve výše zmíněných kabelových rozvodech šířen v DVB-C paketu G na tv kanálu SE 31 (386 MHz) – Symbolrate 6900, Modulace QAM 64. Nova HD z původní satelitní pozice v původním DVB-C paketu J na kanálu SE 35 (418 MHz) (v Týně SE 28) bude šířena souběžně až do 6. 3., kdy bude její šíření na původní kabelové pozici ukončeno.
 
Naopak v kabelových rozvodech Český Krumlov a Kaplice bude v nejbližších dnech program NOVA HD z nové satelitní pozice tzv. „střihem“ zařazen do původního stávajícího DVB-C paketu J na kanálu SE 35 (418 MHz) a původní Nova HD bude zároveň odpojena. Toto umístění „nové“ Novy HD je v těchto dvou městech pouze dočasné a jakmile dojde k posílení (Č. Krumlov), resp. zapojení (Kaplice) přenosových optických tras z Č. Budejovic do těchto dvou měst, bude NOVA HD též přesunuta na novou kabelovou pozici v DVB-C paketu G na kanálu SE 31, tak jako v ostatních kabelových rozvodech Elsat.
 
DVB-C paket G (SE 31 – 386 MHz) obsahuje nyní kromě nově zařazeného programu NOVA HD i stávající SD programy Viasat Explorer, History a Nature, Discovery a Sport 5.
Některé televizory s DVB-C HD tunery a DVB-C HD Set Top Boxy Handan si novou Novu HD načtou do paměti automaticky (u televizorů pokud je menu povolena funkce automatické aktualizace programů, u STB Handan pokud uživatel navolí některý ze stávajících programů v paketu G a vyčká na aktivaci a provedení automatické aktualizace).
U televizorů bez automatické aktualizace a u HD STB Kaon je nutné provést nové naskenování DVB-C paketu G, aby došlo k uložení Novy HD v tomto paketu do paměti. Je možné použít buď automatické naladění celé kabelové digitální nabídky nebo ručním laděním načíst (aktualizovat) pouze paket G – kanál SE 31, frekvence 386000 kHz, symbolrate 6900, modulace QAM 64.
 
Za tuto změnu a komplikace s ní spojené se našim zákazníkům omlouváme, nicméně změna byla vynucena přesunem na distribučním satelitu a je nutná k tomu, abychom mohli program Nova HD i nadále v našich kabelových rozvodech úspěšně šířit.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.