Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Nové programy Telka a Pohoda, změny a přesuny v digitální nabídce
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 1. března 2013 17:00

V souvislosti s rozšířením digitální programové nabídky o nové televizní stanice a v rámci související optimalizace kanálového multiplexu byly v programové nabídce Elsat provedeny tyto změny a přesuny:

- na tv kanál SE 34 - frekvence 410 MHz, modulace QAM 256 byl zařazen nový kabelový digitální DVB-C paket označený jako L, který aktuálně obsahuje nové tv stanice Telka a TV Pohoda.

- v kabelových rozvodech Č. Budějovice, Český Krumlov, Kaplice a Týn nad Vltavou byl na kanálu SE 34 původně šířen rakouský DVB-C paket J s programy ORF. Tento paket byl z nutných technických důvodů přesunut na nový tv kanál SE 41 - frekvence 466 MHz, stále s modulací QAM 64.

- německý paket I s německými HD programy ARD, ARTE a SWR HD byl přesunut z původního kanálu SE 33 na nový tv kanál K 36 - frekvence 594 MHz, modulace QAM 256. Důvodem je budoucí obsazení původního kanálu SE 33 dalším skládaným DVB-C paketem Elsat.

- do stávajícího DVB-C paketu H na kanálu SE 32 - frekvence 394 MHz, modulace QAM 64 byla nově zařazena rozhlasová stanice Country Rádio.

Pokud v některém městě (kabelovém rozvodu) nebyla některá z uvedených změn ještě provedena, stane se tak pravděpodobně v první polovině příštího týdne.
Uvedené změny a přesuny se netýkají kabelového rozvodu Trhové Sviny, kde jsou tv programy v digitálních DVB-C paketech řešeny jiným způsobem a na jiných tv kanálech. Nicméně nové programy Telka a Pohoda jsou zde v digitální nabídce též dostupné.

Před zahájením ladění nových programů je zvláště u kabelových Set Top Boxů Handan, ale i Kaon velmi vhodné uvést nejdříve STB do továrního nastavení (factory reset) a teprve potom spustit Automatické ladění s rozsahem 130 - 594 MHz.

Do analogových Informačních kanálů Elsat budou výše uvedené změny implementovány v příštím týdnu.

tisk
Výpadek Internetového připojení - České Budějovice
Lokalita: České Budějovice
Trvání od: 26. února 2013 05:30
Trvání do: 26. února 2013 06:30
Vážený zákazníku,
Dovolujeme si Vám oznámit plánovaný výpadek námi poskytované služby Internet.
 
Popis: Planovaný upgrade hlavní jednotky
 
Datum vzniku: 26.02.2013 5:30
 
Datum vyřešení: 26.02.2013 6:30


V uvedené době dojde k výpadku internetu na dobu přibližně 10 - 30 min.

 
Za vzniklé potíže s tímto výpadkem se omlouváme.
tisk
Nové programy v digitální nabídce, přesuny, změny v DVB-C paketech
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 22. února 2013 08:00

Nové programy v digitální nabídce, přesuny, změny v DVB-C paketech

V pátek 22. 2. zahajuje vysílání nová česká televizní stanice skupiny Nova s názvem Telka. Tento nový program bude zařazen do naší kabelové digitální nabídky Elsat. Abychom program mohli do nabídky zařadit, je nutné optimalizovat složení a obsazení kanálového multiplexu, provést některé přesuny a změny a též je nutné spuštění nového DVB-C  paketu, do nějž bude Telka společně společně s hudební stanicí TV Pohoda zařazena.

Programy Telka a Pohoda budou zařazeny do nového vlastního skládaného DVB-C paketu Elsat, který bude vytvářen v Č. Budějovicích a do ostatních měst bude stejně jako ostatní naše skládané pakety dopravován dálkově po optické trase. Z důvodu charakteristiky skupinových čtyřkanálových modulátorů musí být tento nový DVB-C paket do kanálového multiplexu zařazen na tv kanál SE 34 - frekvence 410 MHz. Vzhledem k tomu, že tento kanál je momentálně v některých městech již obsazen DVB-C paketem ORF, bude nutné tento kanál nejprve uvolnit a paket ORF přesunout na nový tv kanál SE 41 - frekvence 466 MHz (konec hyperband pásma před pásmem UHF).
Protože v budoucnu bude vzhledem k rozšiřování digitální nabídky spuštěn i další vlastní skládaný DVB-C paket Elsat, který bude zařazen na tv kanál SE 33 - frekvence 402 MHz. I tento kanál bude muset být též nejdříve uvolněn, proto bylo rozhodnuto jej uvolnit již nyní, aby byly přesuny provedeny najednou. Zde doposud šířený německý HDTV paket bude přesunut na kanál K 36 - frekvence 594 MHz v pásmu UHF.

Nové obsazení televizních kanálů DVB-C pakety (všechny pakety se symbolrate 6900):

SE41 - 466 MHz - QAM 64    - paket J s rakouskými programy ORF, ATV
K 36  - 594 MHz - QAM 256 - HDTV paket I - ARD HD, ARTE HD, SWR HD
SE34 - 410 MHz - QAM 256 - nový paket L - TELKA, TV POHODA
SE33 - 402 MHz - kanál zatím neobsazen

Nový DVB-C paket L bude šířen s modulací QAM 256! Vzhledem k tomu, že kvůli nutným přesunům dojde na některých kanálech ke změně digitální modulace, bude u většiny televizorů a Set Top Boxů (STB) nutné nové naladění digitální kabelové nabídky a minimálně   u starších STB Handan bude nutno předtím provést i uvedení STB do továrního nastavení (factory reset). A to proto, aby STB akceptovaly změnu modulace na příslušných tv kanálech.
Nový paket bude zatím obsahovat dva zmíněné televizní programy (Telka a Pohoda), postupně bude zaplňován dalšími programy s tím, jak se bude digitální nabídka dále rozšiřovat.


Spuštění nového DVB-C paketu a s tím spojené přesuny a změny budou provedeny v příštím týdnu (25. 2 - 1. 3.). V případě neočekávaných technických problémů bude celá operace dokončena v týdnu následujícím.
Veškeré uvedené změny se netýkají kabelového rozvodu v Trhových Svinech! Digitální nabídka zde má jiné kanálové obsazení a je řešena jiným způsobem. Telka zde bude zařazena do stávajícího DVB-C paketu K na kanálu SE 35 - frekvence 418 MHz, modulace QAM 64.

Do analogové nabídky programy Telka, Pohoda ani Smíchov zařazeny nebudou! Analogová nabídka má omezenou kapacitu, je už plná a nic dalšího se do ní nevejde.

 

tisk
Výpadek Internetového připojení a digitálních programů.
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou
Trvání od: 22. února 2013 00:01
Trvání do: 22. února 2013 05:00
Vážený zákazníku,
Dovolujeme si Vám oznámit plánovaný výpadek námi poskytované služby.
 
Popis: Planovaná výluka z důvodu upgradu páteřní technologie CD-T.
 
Datum vzniku: 22.02.2013 00:01.
 
Datum vyřešení: 22.02.2013 05:00.

 V uvedené době může dojít k několika krátkodobým výpadkům poskytovaných  služeb Internet a některých digitálních programů.
 
Za vzniklé potíže s tímto výpadkem se omlouváme.
tisk
Výpadek Internetového připojení a některých digitálních programů
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou
Trvání od: 20. února 2013 07:00
Trvání do: 20. února 2013 07:15
Vážený zákazníku,
dovolujeme si Vám oznámit plánovaný výpadek námi poskytované služby Internet a někderých digitálních programů
Datum vzniku: 20.02.2013 7:00
Datum vyřešení: 20.02.2013 7:15.

V uvedené době dojde ke krátkému výpadku Internetu a některých digitálních programů. Důvodem výpadku je konfigurace hlavního switche.
Za vzniklé potíže s tímto výpadkem se omlouváme.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.