Redukce analogové nabídky a rozšíření kabelové digitální nabídky


Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - ČB - PI - VI - TY - ČK - KA

Datum: 25. května 2017 10:00
Redukce analogové nabídky a rozšíření kabelové digitální nabídky
Chtěli bychom touto cestou informovat a upozornit naše účastníky, že v první polovině července dojde k poměrně významné změně v naší televizní nabídce - digitální i původní analogové.
Naše společnost trvale pracuje na zkvalitňování poskytovaných služeb, průběžně provádíme modernizaci našich zařízení tak, aby přenosové sítě vyhovovaly svou rychlostí a propustností potřebám nových technologií a služeb, jež postupně zavádíme.
Intenzivně pracujeme na rozšiřování a zkvalitnění naší kabelové digitální nabídky, především ve smyslu zařazování nových programů v HD rozlišení, a také na zrychlení a zlepšení připojení k Internetu přes kabelovou televizi. Stejně tak se musíme technicky připravit i na přicházející nový formát pozemního digitálního vysílání DVB-T2 tak, abychom byli schopni našim zákazníkům nové programy v tomto formátu v naší nabídce zpřístupnit,
aniž by byli nuceni pořizovat si nové set top boxy a televizory.

Všechny tyto věci však vyžadují další prostor ve frekvenčním přenosovém pásmu, který nyní z velké části zabírá původní analogová televizní nabídka. Velmi si vážíme všech našich zákazníků, proto jako jedni z mála stále zachováváme i bohatou původní analogovou televizní nabídku pro ty účastníky, kteří i nadále  používají starší televizory a další zařízení bez možnosti moderního digitálního příjmu. Nicméně analogová nabídka je již historickou záležitostí, digitalizace pozemního televizního vysílání a útlum analogu začaly již před téměř deseti lety, v roce 2008. Proto ponechávat analogovou nabídku stále v této šíři již dále není možné a analog musí zčásti uvolnit místo novým digitálním službám. Analogová nabídka však i po svém zeštíhlení zůstane dostatečně bohatá a stále pohodlně obslouží zbylé starší televizory v domácnostech našich účastníků.
V polovině tohoto roku dojde z výše zmíněných důvodů k částečné redukci analogové nabídky (Základní i Omezené) a následně k postupnému spuštění dalších kabelových digitálních paketů s novými programy, které budou zařazovány průběžně.
Konkrétně se bude jednat o vypnutí čtyř televizních kanálů/programů v pásmu VHF a čtyř kanálů/programů v pásmu UHF. Uvolněná přenosová kapacita bude, jak bylo řečeno výše, využita pro rozšíření digitální kabelové nabídky a posílení a zrychlení Internetu.
Nové programové obsazení analogové části Omezené nabídky bude ve všech rozvodech kromě T. Svinů po redukci toto:
ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport, NOVA TV, PRIMA TV, TV Barrandov a Šlágr TV.
Vlastní realizace redukce analogové nabídky proběhne podle plánu v první polovině srpna 2017. Protože se jedná o poměrně technicky a logisticky náročnou záležitost, budou práce probíhat postupně v jednotlivých městech po celý týden. Zároveň s tím dojde z technických důvodů i k přesunu některých programů z vypínaných na nové televizní kanály/frekvence.
Po ukončení této operace budou na uvolněných pozicích následně spuštěny nové kabelové digitální DVB-C pakety, jež budou postupně obsazovány novými programy. O konkrétních programech, které budou do nových paketů v budoucnu zařazovány, budou naši účastníci průběžně informováni v našem Infoservisu Elsat.