Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Výpadek signálu a havárie kabelu v ulici Karla Štěcha
Lokalita: České Budějovice - kab. rozvod Č. Budějovice
Datum: 1. května 2021 16:00
Dnes, v sobotu 1. 5. okolo poledne došlo k výpadku signálu kabelové televize a Internetu v ulici Karla Štěcha v Č. Budějovicích, konkrétně ve vchodech č. 18 až 2.

Šetřením na místě bylo zjištěno, že výpadek byl způsoben stavební firmou, která provádí rekonstrukci zateplení fasády vchodu číslo 18. Konkrétně se jedná o skutečnost, že při osekávání původního zateplení z fasády stavební firma zcela zničila hlavní přívodní koaxiální kabel v podhledu, který přivádí signál ze vchodu č. 20 do vchodů č. 18 až 2 (konec bloku). V délce asi 20 metrů, tedy po celé délce vchodu č. 18 je kabel úplně pryč.
Naše firma nyní řeší, jak alespoň provizorně kabel spojit a dostat signál na sekundární zesilovač ve vchodě č. 14 a dále. Jedná se o technicky náročnou záležitost, proto zatím není ani možné určit časový horizont, kdy se podaří signál pro zbytek bloku alespoň provizorně zprovoznit.

Jedná se velice nepříjemnou a problematickou záležitost, zvláště o víkendu, za níž se našim zákazníkům omlouváme, přestože není způsobena naším zaviněním. Vynasnažíme se o znovuzprovoznění signálu v co nejkratší možné době.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.