Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Krátký výluka signálu v Týně nad Vltavou
Lokalita: Týn nad Vltavou - Kab. rozvod Týn
Datum: 27. ledna 2015 17:30


V souvislosti se sobotním nočním výpadkem signálu KT a Internetu v Týně nad Vltavou bude zítra, tedy ve středu 28. ledna ještě provedena oprava poškozeného elektrického napájení hlavní stanice kabelového rozvodu. V průběhu středečního dopoledne tedy dojde ke krátkému výpadku poskytovaných služeb.
Za případné potíže s tímto výpadkem spojené se omlouváme.

tisk
Výpadek signálu KT a Internetu v Týně nad Vltavou
Lokalita: Týn nad Vltavou - Kab. rozvod Týn
Datum: 27. ledna 2015 16:00
 
Víkendový výpadek signálu KT a Internetu v Týně nad Vltavou byl způsoben pravděpodobně úmyslnou sabotáží s cílem znemožnit dodávku signálu do kabelového rozvodu. Neznámý pachatel vyřadil napájení naší hlavní stanice elektřinou a zároveň došlo i k poškození části technologie. Máme podezření na konkrétní osobu v domě, ale není to zatím bohužel jak prokázat. Bohužel sabotáži tohoto typu se lze jen velmi těžko bránit, protože kvůli bezpečnostním a požárním předpisům musí být elektrické přívody přístupné a vypnutelné, což je kámen úrazu, protože tím jsou zároveň i zranitelné. Připravujeme některá technická opatření, jak riziko podobných zlovolných zásahů eliminovat nebo alespoň zmírnit, ale je to technicky problematické a finančně značně náročné a ani tak to nezaručuje stoprocentní spolehlivost.

Za víkendový noční výpadek signálu KT a Internetu se našim zákazníkům omlouváme, znovuzprovoznění zařízení bylo provedeno naší technickou skupinou v nejkratší možné době, tak jak to oprava technologie v nedělní dopoledne umožnila. Další část opravy byla provedena v průběhu pondělka.
tisk
Naladění nového DVB-C HD paketu N
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - ČB - PI - VI - TY - ČK - KA
Datum: 16. ledna 2015 13:00
V případě nového DVB-C HD paketu N na tv kanálu K 37 - frekvence 602 MHz se jedná o běžný televizní kanál v pásmu UHF, v rastru 8 MHz, není tedy důvod, proč by s ním televizor či box měl při ladění mít nějaký problém. Pokud to vypadá, že signálové vedení od TV zásuvky až do televizoru je v pořádku a ostatní pakety se naladí normálně, mohlo by se jednat o nějaké vf rušení na příslušné frekvenci (602 MHz).

U našeho zákazníka v Písku jsme dnes narazili na to, že on a pravděpodobně ještě i mnoho jiných účastníků má v signálovém přívodu od kabelové tv zásuvky do televizoru z nějaké nostalgie ve smyčce ještě zařazen klasický VHS videorekordér. Tato videa ovšem obsahují vf modulátory, které jsou často naladěny svým výstupním kanálem právě na tento kanál K 37 a tím pádem dojde ke smíchání signálu kanálů K 37 z kabelovky a z videa (jeden analogový a jeden digitální) a vzájemně se zruší. Pak samozřejmě nefunguje ani jeden a televizor nemůže nový paket naladit. VF modulátory obsahovaly dříve i satelitní přijímače, některé DVB-T STB a jiná podobná zařízení a v těchto případech může k vzájemnému rušení docházet. Takové zařízení je potom třeba z rozvodu vyřadit, pokud by se jednalo o tento případ. I proto, že v budoucnu budou další nové DVB-C pakety zařazeny na sousední tv kanály K 38, K 36 a K 35.

A dále doporučujeme z domácího kabelového rozvodu vyházet všechny domácí zesilovače, zeslabovače, oddělovače, “průchozí” přepěťové ochrany a UPSky a další podobné nesmysly, které umí digitální signál velmi efektivně zcela zlikvidovat. Pokud byste jakožto naši účastníci v signálovém přívodu od kabelové TV zásuvky něco takového měli, vyřaďte to, protože tyto věci mohou způsobit naprostou nemožnost naladění některých DVB-C paketů.

Základním a stěžejním předpokladem pro úspěšné naladění naší digitální i analogové televizní a rozhlasové nabídky a kvalitní zobrazení všech naladěných tv stanic je ovšem kvalitní kabelové koaxiální vedení od kabelové TV zásuvky až do televizoru, včetně všech mezipropojek. Koaxiální kabely musí být nepoškozené, nezlomené, dobře stíněné, konektory správně na kabel přidělané, pořádně zasunuté do zdířek, rozbočení či odbočení signálu k dalším televizorům a jiným zařízením musí být správně a kvalitně technicky provedená, aby nedocházelo k degradaci signálu, atd. Pokud má účastník kabelové televize nějaké problémy s naladěním programů a paketů či s kvalitou obrazu a zvuku, výše zmíněnými záležitostmi je vždy potřeba začít a vše pořádně zkontrolovat a prověřit a případné závady případně následně opravit.
tisk
Upozornění pro účastníky
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - ČB - PI - VI - TY - ČK - KA
Datum: 14. ledna 2015 15:30
Upozornění pro účastníky

Chtěli bychom upozornit naše účastníky, že dnes byly provedeny závěrečné úpravy v kabelové digitální nabídce, související se změnami a přesuny programů v minulém týdnu, oznámenými v našem Infoservisu Elsat.

1. Byly odebrány a zrušeny původní programové pozice HD stanic Nova HD, Prima HD a Nova sport HD v jejich původních paketech na kanálech S 31, S 32 a S 36.

2. Byly zrušeny a vypnuty duplicitní pozice SD programů Fanda a Sport 5 (v MPEG 4) – dříve na starých pozicích Fanda na S 35/418 MHz, Sport 5 na S 31/386 MHz. Nyní tedy nově Fanda i Sport 5 (v MPEG 2) už pouze na nové pozici v paketu L na kanálu S 34/410 MHz.

3
. Do paketu G na kanálu S 31/386 MHz byla přidána nová HD stanice Prima Cool HD (na uvolněný prostor po po původních pozicích Nova HD a Sport 5).

4. Hard erotický program pro dospělé Daring TV (v Rozšířené nabídce - paket Y - S 30(378 MHz) byl přejmenován na aktuálně platný název Private TV. Stanice byla koncem loňského roku
svým provozovatelem rebrandována.

5. U programu AXN White byly prohozeny maďarská a česká (slovenská) zvuková stopa. Česká (slovenská) audio stopa je nyní na první pozici, tak jako u AXN Black a AXN Czech. Televizory i STB by si ji tedy měly vybírat přednostně a automaticky. Pokud některá TV nebo STB z nějakého důvodu tak neučiní a naskočí maďarština, je nutno si zvukový doprovod uživatelsky ručně přepnout na DO.

Všechny aktuálně plánované změny byly tedy dnešní úpravou úspěšně zakončeny a tím je hotovo - až do další změny, která na sebe pravděpodobně nenechá dlouho čekat. Nalaďte si prosím vaše televizory a Set Top Boxy. Nové programy, nové pakety a ladění televizí a boxů je přece radost a příjemná kratochvíle :-) Sledujte pravidelně náš Infoservis Elsat! Enjoy!
tisk
Nový digitální kabelový paket N, přesuny a změny programů
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - ČB - PI - VI - TY - ČK - KA
Datum: 10. ledna 2015 23:00
V závěru tohoto týdne došlo k rozšíření naší digitální kabelové programové nabídky a byl úspěšně spuštěn další, již devátý vlastní skládaný DVB-C paket, tentokrát obsazený pouze HD stanicemi, s jednou malou změnou oproti původním předpokladům.

Nový DVB-C paket N je šířen na tv kanálu K 37 - střední frekvence 602 MHz, SR 6900 a modulace QAM 256. Obsahuje dvě nové HD stanice - Fanda HD a Nova Cinema HD a dále do něj byly přesunuty z ostatních paketů tři stávající HD stanice - Nova HD, Prima HD a Nova sport HD. Důvody přesunu jsou technického rázu a bylo nutné jej provést, aby bylo možné tyto HD stanice v naší nabídce dále šířit.
Na rozdíl od původního plánu do nového paketu N nakonec nebyla zařazena stanice Prima Cool HD. Bohužel v pátek se ukázalo, že část naší technologie pro tvorbu vlastních DVB-C streamů od fy Scietific Atlanta v Písku a Vimperku, která je trochu staršího data výroby, jaksi nezvládá pracovat s šesti HD kanály v jednom paketu. Museli jsme tedy paket o jeden HD program odlehčit. Prima Cool HD bude proto zařazena na nějaké jiné místo, pravděpodobně koncem příštího týdne na některou uvolněnou pozici po původní Nově HD nebo Nově sport
HD.
Nový DVB-C paket N na kanálu K 37 doporučujeme uživatelům naší HD nabídky bezodkladně naladit na svých televizorech a STB, neboť tři stávající HD stanice (Nova HD, Nova sport HD a Prima HD) na svých původních pozicích skončí již v pondělí 12.1., kdy budou vypnuty na své původní satelitní frekvenci. Tato záležitost byla satelitním operátorem dopředu avizována celý tento týden v EPG dotčených stanic.

Dále jsme tento týden prováděli změnu nastavení vnitřních parametrů a identifikátorů u dalších stávajících HD stanic. Jednalo se o programy ČT 1, 2 a 4 HD, dále program Spektrum HD a také filmový kanál HBO HD. Důvodem úprav bylo totéž jako v předchozím bodě u Novy a Primy HD - změna transpondérových frekvencí na distribučním satelitu, z něhož programy nabíráme. Na rozdíl od Novy a Primy HD však tyto stanice mohly v naší kabelové nabídce zůstat na svých stávajících pozicích ve svých DVB-C paketech a prováděné změny byly též utlumeny na naší technologii. Pro účastníky se tedy nic nemění, všechny tyto HD stanice zůstaly na svých předvolbách beze změny a není je tedy potřeba znovu ladit. Pouze pokud by se na některé televizi nebo boxu výjimečně stalo, že některá z těchto stanic přestane fungovat, bude nutno ji znovu naladit na příslušných parametrech.

A z důvodu optimalizace kapacity DVB-C paketů a odlehčení paketu K se slovenskými stanicemi byl program Fanda TV v SD rozlišení přesunut do vedlejšího DVB-C paketu L na kanálu S 34 - frekvence 410 MHz. Fanda nyní běží duplicitně na obou pozicích, což bude trvat zhruba do konce příštího týdne. Na nové pozici v paketu L bude Fandu v každém případě nutno znovu naladit! Pokud ho televizor nebo STB nepřidá do seznamu předvoleb automaticky během aktualizace, bude nutno naladění provést uživatelsky ručně. Koncem týdne bude Fanda na původní pozici v paketu K deaktivován, stejně jako nyní duplitní program Sport 5. Sport 5 je již nějakou dobu šířen nově v paketu L na kanálu S 34 ve formátu MPEG 2 a též na původní pozici v paketu G na kanálu S 31 - 386 MHz ve formátu MPEG 4. Na této pozici bude Sport 5 koncem příštího týdne vypnut.

V průběhu následujího týdne bude ještě doladěno nastavení nového DVB-C paketu N, včetně úpravy signálové úrovně po provedení měření, dále budou vypnuty původní pozice po třech přesunutých HD stanicích, SD duplicity (Fanda, Sport 5) a dodělány ještě některé další drobnosti. Do našich Infokanálů budou všechny uskutečněné změny implementovány též v průběhu příštího týdne a koncem týdne budou také na přepážkách a případně i k zaslání e-mailem k dispozici nové aktuální přehledy programových nabídek se zahrnutými změnami. Enjoy!
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.