Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Upozornění pro zákazníky kabelové televize a Internetu
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 19. března 2014 14:00
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY
Chtěli bychom upozornit naše zákazníky na několik důležitých skutečností. Poslední dobou za námi někteří naši účastníci přicházejí s tím, že jakožto uživatelé a předplatitelé kabelové televize a Internetu byli a jsou často nevybíravým a nátlakovým způsobem lákáni a přesvědčováni konkurenčními telekomunikačními operátory ke změně poskytovatele služeb a uzavření smlouvy s jiným operátorem, často za poměrně nevýhodných podmínek. Rovněž se objevují případy, že jsou lidé nátlakově přesvědčováni ve svých bydlištích, aby přestali využívat kabelovou televizi (dále KT) a využívali společnou anténu (dále STA), protože "STA byla rekonstruována a nabídka stačí".
Naše společnost ELSAT po celou dobu své existence nikdy nikoho nenutila k využívání našich služeb, ani jsme nikdy naše zákazníky neuvazovali do dlouhodobých závazků pod hrozbou nějakých finančních sankcí. A ani jsme nikdy nekladli nikomu překážky, pokud se někdo rozhodne již našich služeb dále nevyužívat. To je specialita jiných firem.
Každý uživatel, který uvažuje o změně poskytovatele služeb, ať už televize či Internetu, je k němu tlačen nebo se k němu neuváženě již upsal na základě slibů různých "velmi výhodných nabídek", by se před takovou změnou měl především pořádně zamyslet a zvážit všechny aspekty pro a proti. Protože jak se říká, „když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“. A také se říká „dvakrát měř, jednou řež“.
Při posuzování jaké poskytovatele služeb a jaké zdroje signálu využívat je vhodné zvažovat více faktorů a nikoliv jen samotnou cenu služby (kterou spol. Elsat navíc trvale drží velmi nízko). Podstatné je i to, kolik televizorů uživatel v bytě má a využívá, o jaké televizory se jedná (staré – nové, analogové – digitální), pokud se jedná o záměr přejít na příjem ze společné antény - zda STA ve vchodě či domě vůbec je zřízena, pokud ano, zda STA zásuvka v bytě uživatele funguje, jaké programy jsou v STA zařazeny versus programy, na něž je uživatel z kabelovky zvyklý. V případě zájmu o přechod na satelitní příjem je třeba vzít v potaz, že je nutno někam umístit parabolu (a to na místo, odkud je na satelit vidět), že je zde vyšší vstupní investice, že by uživatel měl být aspoň trochu technicky zdatný, aby zvládl občasné satelitní změny a přesuny na přijímači, že zdarma zde nejsou ani základní programy, natož programy zvlášť placené. A tak dále.
Pokud například uživatel, který má v bytě řekněme tři televizory, z toho třeba jen jeden novější plochý a dva starší analogové (hluboké se skleněnou obrazovkou) a je zvyklý na nich přijímat bez potřeby dalších zařízení (Set Top Boxů (dále STB) atp.) příjímat až 40 analogových programů v Základní nabídce, která zahrnuje i většinu programů jinde zvlášť placených, se rozhodne přejít například na příjem z STA, O2TV, satelitu, je postaven před zásadní problém. A to ten, že všechny tyto služby již analogově nevysílají, čili uživatel bude muset televizory doplnit dalším zařízením – STB formátu DVB-T, IPTV aj. To znamená další finanční náklady, další dálkové ovládání, další kabeláž a další starosti. Totéž platí pro různé starší videorekordéry, HDD/DVD rekordéry s analogovými tunery. Uživatel může být také nemile překvapen tím, že programy, na něž byl z KT běžně zvyklý – Nova sport, Eurosport, CS film, Spektrum, Discovery, AXN a další za běžný měsíční poplatek, mu najednou z nabídky zmizí, v STA nejsou dostupné vůbec, u jiných služeb za značný příplatek. Takže ve výsledku mohou být náklady na příjem znatelně vyšší než u KT. Navíc v nabídce KT vysíláme televizní i rozhlasové programy v několika různých televizních formátech, jež může zákazník přijímat dle stupně vybavenosti televizoru – analogové, digitální kabelové DVB-C (přes 100 různých stanic), ale i digitální pozemní DVB-T pro televizory vybavené pouze tunerem DVB-T. A část TV stanic je šířena i ve vysokém rozlišení HDTV.
Dalším neopomenutelným faktorem je i technický servis při problémech různorodého charakteru. Zatímco u KT se uživatel celkem nemusí o nic starat, při poruše či problémech kontaktuje kabelového operátora a tento se urychleně postará o servis a nápravu, u jiných služeb tomu tak není. Při poruše na STA je třeba hledat pomoc kdesi u majitele objektu, což může být značně zdlouhavé, při poruše na satelitním zařízení je třeba se obrátit na nějakého satelitního prodejce, což kromě zdlouhavosti může být i značně finančně nákladné.
A konečně, významnou změnu přinesl též nový Občanský zákoník, který nedávno vstoupil v platnost. V paragrafu 63 odst. 1 písmeno p) se praví, že výše úhrady v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, výpovědí nebo dohodou obou smluvních stran, nesmí být vyšší než pouze jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy (kráceno). Tedy nikoliv např. tisíce korun za celý rok, což byla oblíbená vyhrožovací a vyděračská praktika jistého internetového providera, jíž bylo nespokojeným zákazníkům bráněno ve změně poskytovatele. Toto novým ustanovením v Občanském zákoníku již padlo, tedy v případě nespokojenosti s poskytovanými službami je ukončení smlouvy a přechod k jinému poskytovateli služeb podstatně snazší a levnější.
Tedy závěrem: Je samozřejmě na individuálním rozhodnutí každého zákazníka/uživatele, jaké služby se rozhodne využívat a od jakého poskytovatele těchto služeb. Ale před rozhodnutím o volbě té či oné služby nebo o změně a přechodu k jinému poskytovateli je vhodné si celou záležitost opravdu dobře promyslet, aby uživatel neudělal nějakou nepředloženost či neuvážené rozhodnutí, kterých by později litoval a jež se pak více či méně obtížně napravují.
tisk
Animax končí na českém a slovenském trhu 31.3.2014
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou
Datum: 18. března 2014 09:00
Upozorňujeme předplatitele Rozšířené nabídky, že k poslednímu březnu dochází ze strany provozovatele SONY Entertainment k ukončení šíření televizní stanice Animax v České republice. Více v převzaté zprávě:

Český a slovenský trh brzy opustí placený kanál Animax. Stane se tak 31. března 2014. Konec stanice na českém a slovenském trhu o půlnoci k 31.3.2014 potvrdili zástupci společnosti Sony Pictures Entertainment, která program provozuje. Animax vznikl na bázi tehdejší stanice A+ (Anime+). S logem Animax se českým a slovenským divákům stanice poprvé představila 2. července 2007. Od počátku se Animax zaměřoval na japonskou anime tvorbu, která si získávala příznivce i u nás. Stanice Animax vysílá pouze ve večerních a nočních hodinách od 20:00 hodin a končí kolem 2. hodiny ranní na sdílené programové pozici s dětským kanálem Minimax. Obě stanice jsou v nabídkách řady operátorů placené televize - včetně DTH služeb F
reesat a Digi TV. Satelitní služba Skylink poskytuje pouze dětský kanál Mininax. Kanál Animax vznikl v roce 1998 v Japonsku a v červenci 2005 se objevil i v Latinské Americe. Od roku 2007 fungoval i v Česku a na Slovensku. Sony Pictures nebude uvolněnou pozici po Animaxu využívat.
tisk
AKCE JARO 2014
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Trvání od: 14. března 2014 12:00
Trvání do: 15. dubna 2014 16:00
 
Vážení televizní diváci,

opět přichází naše jarní akce březen/duben 2014

platná do 15. dubna 2014

Akční nabídky a slevy platí pro připojení na kabelovou televizi (ve všech rozvodech) a pro připojení k Internetu (vyjma kab. rozvodu T. Sviny).

V kabelových rozvodech České Budějovice, Písek, Vimperk, Týn nad Vltavou, Český Krumlov a Kaplice akce platí i pro zájemce o přechod ze Základní na naši Rozšířenou programovou nabídku a též na HD Rozšířenou nabídku KT Elsat.

A v kabelových rozvodech České Budějovice, Písek, Vimperk, Týn nad Vltavou, Český Krumlov a Kaplice dále i pro zájemce o naši digitální filmovou Pay TV nabídku.

Podrobnosti a další informace o naší jarní akci si můžete stáhnout zde (soubor ve formátu pdf):
http://web.elsatnet.cz/panek/sdeleni/AKCE_JARO_2014.pdf

Využijte našich velmi výhodných nabídek a kontaktujte naše zákaznická oddělení!


Další informace a kontakty naleznete na našem webu www.elsat.cz
tisk
Upozornění pro účastníky – další satelitní přesuny 25. 2.
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Trvání od: 18. února 2014 09:19
Trvání do: 18. února 2014 09:00

Upozornění pro účastníky – další satelitní přesuny 25. 2.

Upozorňujeme naše účastníky, že v příštím týdnu v úterý 25. 2. budou dokončeny satelitní přesuny a související změny některých programů. V kabelových rozvodech se tyto úpravy budou týkat programů HBO HD, Sport 5 a Fishing & Hunting, jež změní satelitní transpondér. Na naší technologii tyto změny pokryjeme a utlumíme, nicméně k určitému výpadku těchto programů v každém případě dojde. Pokusíme se však dobu výpadku pokud možno minimalizovat. V digitální DVB-C nabídce programy zůstanou na svých původních pozicích a nemělo by být potřeba je znovu ladit na TV a STB. U programu Sport 5 však dojde k již avizované změně formátu z MPEG2 na MPEG4, čili program bude dále v DVB-C zachytitelný pouze s televizory a Set Top Boxy s HDTV tunerem pro formát MPEG4 AVC.
V analogové nabídce bude Sport 5 i nadále zachytitelný na běžné analogové tunery v podstatě beze změny. Pouze v některých městech dojde z důvodu nekompatibility technologie k prohození pozice s programem Sport 1 CZE. Stávající pozice v analogové nabídce si stanice Sport 5 a Sport 1 prohodí v těchto městech: Č. Budějovice, Písek, Vimperk, Český Krumlov a Týn nad Vltavou. V Kaplici a Trhových Svinech zůstane Sport 5 na původní pozici, dojde pouze k jeho výpadku na nezbytnou dobu. Vzhledem k tomu, že tuto analogovou rošádu nelze z logistických důvodů provést naráz a okamžitě, bude znovuzprovoznění programu Sport 5 otázkou několika následujích dnů.

K největšímu posunu došlo od poslední námi zveřejněné informace u programu Fishing & Hunting. Podařilo se nám ve spolupráci s poskytovatelem programu zajistit jiný zdroj satelitní distribuce tohoto programu, která má tu výhodu, že stanice F&H bude moci i nadále zůstat v digitálním kompresním formátu MPEG2 jako doposud, takže kromě krátkého výpadku při přepojení se pro naše účastníky jinak nic nezmění.

Pokud vše půjde hladce, jak na naší straně, tak na straně satelitního zdroje, měly by všechny změny být provedeny v průběhu úterý 25. 2 (vyjma analogového Sport 5). Za nepříjemnosti s tím spojené se omlouváme.

tisk
Nové programy v digitální nabídce
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou
Datum: 17. února 2014 10:00

Nové programy v digitální nabídce

V rámci v současné době probíhajících satelitních změn a přesunů byly do digitální kabelové DVB-C nabídky zařazeny některé nové televizní a rozhlasové programy:

- do DVB-C paketu K na kanálu SE 35 – 418 MHz byly zařazeny slovenské tv stanice STV 2, DAJTO a TA 3
- do DVB-C paketu M na kanálu SE 33 – 402 MHz byla zařazena rozhlasová stanice Rádio Čas.
Oba DVB-C pakety jsou šířeny s modulací QAM 256 a SR 6900.

Všechny nové programy jsou do naší nabídky oficiálně zařazeny až od 1. března 2014, ale na televizorech a STB je možno je naladit již nyní.

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.