Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Záměna pozice u dvou programů v Kaplici
Lokalita: Kaplice - kab. rozvod Kaplice
Datum: 11. ledna 2012 08:00

Upozorňujeme naše účastníky v Kaplici, že z technických důvodů došlo včera k drobné změně v analogové nabídce. Programy Sport 5 a Óčko si vyměnily pozice v programovém multiplexu - stanice Óčko je nyní šířena na tv kanálu SE 18 - 280,25 MHz a motoristrická stanice Sport 5 je šířena na tv kanálu SE 17 - 273,25 MHz. Důvodem této nutné změny je chystaný přesun programů na distribučním satelitu, aby bylo možné oba programy dále v analogové nabídce šířit. Naši účastníci nemusí v analogové nabídce nic ladit ani měnit, nejedná se o nové tv kanály (frekvence), oba zmíněné programy se pouze objevily na jiných předvolbách na televizorech.

Za případné nepříjemnosti s touto změnou spojené se našim zákazníkům omlouváme.

tisk
Výpadek Internetového připojení a digitálních programů - Písek, Vimperk
Lokalita: Vimperk, Písek
Datum: 4. ledna 2012 13:41
Vážení zákazníci.
V pondělí 2.1.2012 došlo večer  k poruše na optické trase mezi Č.Budějovicemi a Pískem  (Vimperkem). Tím došlo k výpadku Internetového připojení a také k výpadku některých TV stanic. 
Internet fungoval v Písku přes naše záložní linky, proto byl pomalý. Celou věc jsme okamžitě řešili s provozovatelem optické trasy, jehož technici závadu  po půlnoci odstranili. Stejná porucha se bohužel opakovala i včera asi od 11:30h do 15h.
Ve Vimperku byl provoz Internetu obnoven až později odpoledne, po výměně routru.
Velice se Vám omlouvám za přechodné zhoršení kvality námi poskytovaných služeb.
tisk
Nový program Prima Family - přeladění
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 3. ledna 2012 16:00
Nový program Prima Family
 
Jak si již naši účastníci povšimli, Televize Prima od 1. ledna 2012 ukončila vysílání svého dosavadního hlavního programu Prima televize a zahájila nového programu Prima Family.
Jedná se v podstatě o přejmenování stávajícího programu na nový název se stejným obsahem, k němuž má TV Prima své důvody, nicméně nám jakožto kabelovému operátorovi a následně i našim zákazníkům způsobila tato změna nemalé problémy, jak technického, tak logistického rázu. Start nového programu Prima Family byl totiž spojen i se změnou některých zásadních technických parametrů, jež měly za následek, že nový program Prima Family (až na některé výjimky) na naší technologii a následně i u našich zákazníků přestal fungovat a byl nutný jak manuální zásah techniků na technologii, tak přímo zákazníků na jejich televizorech a Set Top Boxech.
 
Změna se projevila různým způsobem
1. Prima Family (dále PrF) v analogové nabídce:
a) České Budějovice a Písek – signál PrF je nabírán ze satelitu – nedošlo k žádné změně ani výpadku a program běží bez přerušení a nutnosti přelaďování
b) Český Krumlov, Kaplice, Vimperk, Týn a Trhové Sviny – signál PrF je nabírán z pozemního DVB-T zdroje – program v neděli vypadl a byl nutný operativní zásah technika. Ještě v průběhu neděle byl program v analogové nabídce opět zprovozněn v Krumlově, Kaplici a Vimperku. V Týně a T. Svinech byl program zprovozněn v pondělí 2. ledna.
Po tomto znovuzprovoznění PrF není v analogové nabídce potřeba žádné přelaďování koncových zařízení u zákazníků, program pokračuje na původních frekvencích.
 
2. Prima Family v HD rozlišení (HDTV) – prozatím rozvody Č. Budějovice, Písek a Vimperk:
Program Prima Family HD, nabíraný ze satelitu, běží bez přerušení a nutnosti přelaďování.
 
3. Prima Family v digitální nabídce:
a) Program v původním pozemním formátu DVB-T – rozvody Č. Budějovice (K 50), Písek a Vimperk (K 39), nabíraný z pozemních DVB-T vysílačů.
PrF v DVB-T nabídce se do DVB-T multiplexu šířeného v tomto formátu v kabelovém rozvodu zařadila automaticky bez nutnosti zásahu technika. Zařadila se však jako nový program na novou pozici v paketu. Na původní pozici zůstal během pondělí pouze informační text o ukončení vysílání Prima TV a nový program Prima Family je nutno nově naladit, jak na televizorech, tak na Set Top Boxech s pozemním digitálním DVB-T tunerem. Optimální je proladit celý DVB-T paket (mux 2), přičemž je nutno postupovat dle návodu k obsluze pro konkrétní zařízení.

b) Program PrF v kabelovém digitálním formátu DVB-C v SD rozlišení – všechny kabelové rozvody Elsat v DVB-C paketu A na tv kanálu SR3 (130MHz), resp. SR4 (138 MHz) – Vimperk. Do tohoto paketu je signál PrF nabírán z pozemního DVB-T zdroje a konvertován do DVB-C kabelového formátu.
PrF v DVB-C nabídce byla zásahem technika zprovozněna v paketu A v Č. Budějovicích, Vimperku, Kaplici a Krumlově v průběhu neděle, v Písku, Týně a T. Svinech v pondělí.
 
Zde nastal největší problém s nutným přeladěním jak straně technologie Elsat, tak na koncových zařízeních u zákazníků. Vzhledem ke zvolenému postupu ze strany Televize Prima nebylo technicky možné zařadit PrF na původní místo v paketu A tak, aby se to našich zákazníků nijak nedotklo. Program PrF se do pozemního DVB-T muxu a následně do kabelového DVB-C paketu A zařadil jako nový program na novou pozici. Na původní pozici zůstal během pondělí pouze informační text o ukončení vysílání Prima TV a nový program Prima Family je nutno nově naladit, jak na televizorech, tak na Set Top Boxech u zákazníků.
Některé televizory a kabelové STB Handan, pokud mají aktivní funkci „Automatické aktualizace programů“ si tento nový program přidají do seznamu samy, ovšem nikoliv na původní předvolbu Prima TV, nýbrž až na konec seznamu předvoleb. Odtud je pak nutné uživatelsky v menu zařízení si PrF ručně přesunout na původní pozici v seznamu nebo do favoritního seznamu. Zde je nutno u různých zařízení postupovat individuálně dle návodu k obsluze.
Televizory a kabelové STB Kaon, které nemají aktivní funkci „Automatické aktualizace programů“, si však nový program PrF samy najít nedokážou a je proto třeba opět na konkrétním zařízení dle návodu k obsluze tento program, resp. celý DVB-C paket A nově naladit, tak, aby již PrF obsahoval. U STB Kaon je jako obvykle optimální uvést box do továrního nastavení a následně pomocí Automatického ladění celou digitální nabídku znovu naladit. Rozmezí frekvencí Od 130000 Do 426000, Symbolrate 6900, Konst Auto, a následně po naladění uložit do paměti.
 
Za tuto posilvestrovskou nepříjemnost, výpadek Prima TV a následné starosti s laděním se našim zákazníkům omlouváme, přestože se nejednalo o žádnou naši iniciativu, nýbrž čistě o akci Televize Prima, již jsme nemohli jakožto kabelový operátor nijak ovlivnit.
tisk
Přechod od Prima televize k Prima family
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 28. prosince 2011 12:54
Vážení zákazníci,

dne 1. ledna 2011 v 6:00 hodin dojde k ukončení vysílání programu Prima televize a k zahájení vysílání programu Prima family.

Informace pro zákazníky, kteří sledují program Prima televize v digitálním formátu:
Některé typy televizorů a Set Top Boxů identifikují změnu automaticky a oznámí na obrazovce nalezení nového programu. U některých typů bude potřeba provést nové manuální naladění televizoru či Set Top Boxu.

Informace pro zákazníky, kteří sledují program Prima televize v analogovém formátu:
V termínu od 1. do 2. ledna 2011 bude postupně provedena úprava našeho zařízení pro převod z digitálního do analogového formátu. Program Prima family bude následně šířen na stejném kanále, na kterém byl šířen program Prima televize. Nebude tedy potřeba provádět žádné přeladění televizoru!

Závěrem oznamujeme, že prováděné změny vyplývají z rozhodnutí FTV Prima spol. s r.o., nikoliv z rozhodnutí našeho. Naše společnost se vynasnaží minimalizovat veškeré tímto vzniklé technické problémy.
tisk
Výpadky internetového připojení v Týně nad Vltavou
Lokalita: Týn nad Vltavou
Datum: 27. prosince 2011 14:13
Vážení zákazníci,
omlouváme se za vleklé potíže s připojením k Internetu v Týně nad Vltavou.
Šlo o několik různých závad na hlavním routru, postupně byly měněny
jednotlivé komponenty a také celý router.
Omlouvám se za potíže s tím spojené.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.