Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Nový program Prima Family - přeladění
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 3. ledna 2012 16:00
Nový program Prima Family
 
Jak si již naši účastníci povšimli, Televize Prima od 1. ledna 2012 ukončila vysílání svého dosavadního hlavního programu Prima televize a zahájila nového programu Prima Family.
Jedná se v podstatě o přejmenování stávajícího programu na nový název se stejným obsahem, k němuž má TV Prima své důvody, nicméně nám jakožto kabelovému operátorovi a následně i našim zákazníkům způsobila tato změna nemalé problémy, jak technického, tak logistického rázu. Start nového programu Prima Family byl totiž spojen i se změnou některých zásadních technických parametrů, jež měly za následek, že nový program Prima Family (až na některé výjimky) na naší technologii a následně i u našich zákazníků přestal fungovat a byl nutný jak manuální zásah techniků na technologii, tak přímo zákazníků na jejich televizorech a Set Top Boxech.
 
Změna se projevila různým způsobem
1. Prima Family (dále PrF) v analogové nabídce:
a) České Budějovice a Písek – signál PrF je nabírán ze satelitu – nedošlo k žádné změně ani výpadku a program běží bez přerušení a nutnosti přelaďování
b) Český Krumlov, Kaplice, Vimperk, Týn a Trhové Sviny – signál PrF je nabírán z pozemního DVB-T zdroje – program v neděli vypadl a byl nutný operativní zásah technika. Ještě v průběhu neděle byl program v analogové nabídce opět zprovozněn v Krumlově, Kaplici a Vimperku. V Týně a T. Svinech byl program zprovozněn v pondělí 2. ledna.
Po tomto znovuzprovoznění PrF není v analogové nabídce potřeba žádné přelaďování koncových zařízení u zákazníků, program pokračuje na původních frekvencích.
 
2. Prima Family v HD rozlišení (HDTV) – prozatím rozvody Č. Budějovice, Písek a Vimperk:
Program Prima Family HD, nabíraný ze satelitu, běží bez přerušení a nutnosti přelaďování.
 
3. Prima Family v digitální nabídce:
a) Program v původním pozemním formátu DVB-T – rozvody Č. Budějovice (K 50), Písek a Vimperk (K 39), nabíraný z pozemních DVB-T vysílačů.
PrF v DVB-T nabídce se do DVB-T multiplexu šířeného v tomto formátu v kabelovém rozvodu zařadila automaticky bez nutnosti zásahu technika. Zařadila se však jako nový program na novou pozici v paketu. Na původní pozici zůstal během pondělí pouze informační text o ukončení vysílání Prima TV a nový program Prima Family je nutno nově naladit, jak na televizorech, tak na Set Top Boxech s pozemním digitálním DVB-T tunerem. Optimální je proladit celý DVB-T paket (mux 2), přičemž je nutno postupovat dle návodu k obsluze pro konkrétní zařízení.

b) Program PrF v kabelovém digitálním formátu DVB-C v SD rozlišení – všechny kabelové rozvody Elsat v DVB-C paketu A na tv kanálu SR3 (130MHz), resp. SR4 (138 MHz) – Vimperk. Do tohoto paketu je signál PrF nabírán z pozemního DVB-T zdroje a konvertován do DVB-C kabelového formátu.
PrF v DVB-C nabídce byla zásahem technika zprovozněna v paketu A v Č. Budějovicích, Vimperku, Kaplici a Krumlově v průběhu neděle, v Písku, Týně a T. Svinech v pondělí.
 
Zde nastal největší problém s nutným přeladěním jak straně technologie Elsat, tak na koncových zařízeních u zákazníků. Vzhledem ke zvolenému postupu ze strany Televize Prima nebylo technicky možné zařadit PrF na původní místo v paketu A tak, aby se to našich zákazníků nijak nedotklo. Program PrF se do pozemního DVB-T muxu a následně do kabelového DVB-C paketu A zařadil jako nový program na novou pozici. Na původní pozici zůstal během pondělí pouze informační text o ukončení vysílání Prima TV a nový program Prima Family je nutno nově naladit, jak na televizorech, tak na Set Top Boxech u zákazníků.
Některé televizory a kabelové STB Handan, pokud mají aktivní funkci „Automatické aktualizace programů“ si tento nový program přidají do seznamu samy, ovšem nikoliv na původní předvolbu Prima TV, nýbrž až na konec seznamu předvoleb. Odtud je pak nutné uživatelsky v menu zařízení si PrF ručně přesunout na původní pozici v seznamu nebo do favoritního seznamu. Zde je nutno u různých zařízení postupovat individuálně dle návodu k obsluze.
Televizory a kabelové STB Kaon, které nemají aktivní funkci „Automatické aktualizace programů“, si však nový program PrF samy najít nedokážou a je proto třeba opět na konkrétním zařízení dle návodu k obsluze tento program, resp. celý DVB-C paket A nově naladit, tak, aby již PrF obsahoval. U STB Kaon je jako obvykle optimální uvést box do továrního nastavení a následně pomocí Automatického ladění celou digitální nabídku znovu naladit. Rozmezí frekvencí Od 130000 Do 426000, Symbolrate 6900, Konst Auto, a následně po naladění uložit do paměti.
 
Za tuto posilvestrovskou nepříjemnost, výpadek Prima TV a následné starosti s laděním se našim zákazníkům omlouváme, přestože se nejednalo o žádnou naši iniciativu, nýbrž čistě o akci Televize Prima, již jsme nemohli jakožto kabelový operátor nijak ovlivnit.
tisk
Přechod od Prima televize k Prima family
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 28. prosince 2011 12:54
Vážení zákazníci,

dne 1. ledna 2011 v 6:00 hodin dojde k ukončení vysílání programu Prima televize a k zahájení vysílání programu Prima family.

Informace pro zákazníky, kteří sledují program Prima televize v digitálním formátu:
Některé typy televizorů a Set Top Boxů identifikují změnu automaticky a oznámí na obrazovce nalezení nového programu. U některých typů bude potřeba provést nové manuální naladění televizoru či Set Top Boxu.

Informace pro zákazníky, kteří sledují program Prima televize v analogovém formátu:
V termínu od 1. do 2. ledna 2011 bude postupně provedena úprava našeho zařízení pro převod z digitálního do analogového formátu. Program Prima family bude následně šířen na stejném kanále, na kterém byl šířen program Prima televize. Nebude tedy potřeba provádět žádné přeladění televizoru!

Závěrem oznamujeme, že prováděné změny vyplývají z rozhodnutí FTV Prima spol. s r.o., nikoliv z rozhodnutí našeho. Naše společnost se vynasnaží minimalizovat veškeré tímto vzniklé technické problémy.
tisk
Výpadky internetového připojení v Týně nad Vltavou
Lokalita: Týn nad Vltavou
Datum: 27. prosince 2011 14:13
Vážení zákazníci,
omlouváme se za vleklé potíže s připojením k Internetu v Týně nad Vltavou.
Šlo o několik různých závad na hlavním routru, postupně byly měněny
jednotlivé komponenty a také celý router.
Omlouvám se za potíže s tím spojené.
tisk
Změna ve skladbě Rozšířené nabídky
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou
Datum: 22. prosince 2011 14:00
Vážení uživatelé Rozšířené nabídky,

zdokonalování námi poskytovaných služeb je naší neustálou prioritou, proto jsme se na základě našich průzkumů rozhodli k následující změně v programové skladbě naší Rozšířené nabídky:
Od počátku roku 2012 bude mezinárodní verze programu Eurosport 2 nahrazena erotickým programem pro dospělé - Daring! TV.
S ohledem na znemožnění sledování tohoto programu mladistvými je tento program součástí Rozšířené nabídky, kterou je možno sledovat pouze prostřednictvím dekódovací karty. Navíc program bude distribuován pouze v době od 23:00 hod. do 05:00 hod. Rovněž připomínáme, že na všech námi dodávaných Set Top Boxech lze aktivovat funkci „rodičovského zámku“.
Věříme, že touto změnou vycházíme vstříc našim zákazníkům se zájmem o erotické programy.
 
S úctou: 
Ing. Petr Bárta MBA  
ředitel Elsat spol. s r.o.
tisk
Změny v rozhlasové FM nabídce v Č. Budějovicích
Lokalita: České Budějovice - kab. rozvod Č. Budějovice
Datum: 13. prosince 2011 16:00

Změny v rozhlasové FM nabídce v Českých Budějovicích

V analogové rozhlasové FM nabídce Elsat byly provedeny dvě změny:
- na frekvenci 95,7 MHz byla zařazena rozhlasová stanice ČRo 4 – Rádio Wave
- na frekvenci 101,1 MHz byla zařazena rozhlasová stanice Country Rádio.

Původní německé satelitní rozhlasové stanice, dosud nabírané z končící analogové satelitní distribuce, byly zrušeny.
Stanice Country Rádio nyní vysílá paralelně i na původní frekvenci 107,5 MHz, je tedy v nabídce dvakrát.
Tato frekvence však bude v budoucnu využita pro šíření jiné pozemně vysílané rozhlasové stanice.

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.