Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Výpadek Internetového připojení - Vimperk
Lokalita: Vimperk
Trvání od: 20. března 2009 06:00
Trvání do: 20. března 2009 07:00
Vážení zákazníci,
oznamuji Vám tímto, že v pátek 20.3.2009 - dojde v době  6.00 - 7.00 ke krátkodobému výpadku (~ 10 min.) námi poskytovaného připojení k Internetu ve Vimperku.
 
Důvodem tohoto výpadku je nutnost provedení výměny páteřního routeru (ČDT).
Děkuji za pochopení.
tisk
Výpadek Internetového připojení - České Budějovice
Lokalita: České Budějovice
Trvání od: 17. března 2009 09:30
Trvání do: 17. března 2009 10:30
Vážení zákazníci,

oznamuji Vám tímto, že v úterý 17. 3. 2009 dojde v době mezi 9:30 a 10:30 ke krátkému výpadku (maximálně 15 minut) námi poskytovaného připojení k Internetu.
 
Důvodem je výměna hlavního routeru.
Děkuji za pochopení.
tisk
Výpadek Internetového připojení - Týn nad Vltavou
Lokalita: Týn nad Vltavou
Trvání od: 3. března 2009 09:30
Trvání do: 3. března 2009 10:45
Vážení zákazníci,
oznamuji Vám tímto, že v úterý 3.3.2009 dojde v době  9:30 do 10:45 k několika kratším výpadku námi poskytovaného připojení k Internetu.
 
Důvodem je provádění rekonfigurace zařízení.
Děkuji za pochopení.
 
tisk
Změna a přeladění televizního kanálu SE 14 na nový kanál SE 16 - Č. Krumlov, Kaplice, Týn n. Vlt
Lokalita: Kaplice, Český Krumlov, Týn nad Vltavou - kab. rozvody ČK, Kaplice, Týn
Datum: 2. března 2009 16:00
Upozorňujeme naše účastníky v Českém Krumlově, Kaplici a Týně n. Vlt., že z technických důvodů v důsledku přesunu digitálního filmového paketu HBO na digitální tv kanál S 14 byl zrušen analogový kanál SE 14 v naší standardní Základní analogové nabídce. Na něm doposud šířený tv program byl nebo v nejbližší době bude přesunut na nový tv kanál SE 16, frekvence 266,25 MHz, který je nutno obvyklým způsobem dle typu televizoru nově naladit do příslušné předvolby.
 
Město
Program
Původní
tv kanál
Nový
tv kanál
Č. Krumlov
ZDF
SE 14
SE 16
Kaplice
Markíza
SE 14
SE 16
Týn n. Vlt.
ČT 24
SE 14
SE 16

Změna bude provedena:
Pondělí 2. 3. 2009 - Český Krumlov, Kaplice
Úterý 3. 3. 2009 - Týn nad Vltavou

tisk
Změna frekvence kabelového digitálního paketu HBO - Krumlov, Kaplice, Týn nad Vltavou
Lokalita: Kaplice, Český Krumlov, Týn nad Vltavou - kab. rozvody ČK, Kaplice, Týn
Datum: 27. února 2009 16:00
Změna frekvence a výstupního kanálu kabelového digitálního paketu HBO - kabelové rozvody Č. Krumlov, Kaplice, Týn nad Vltavou

Vážený účastníku,
 
            děkujeme Vám za dosavadní využívání služeb naší kabelové televize a též předplatné příjmu digitálního balíčku filmových kanálů HBO pomocí digitálního kabelového Set Top Boxu (dále STB).
 
            V rámci zvyšování kvality našich služeb zákazníkům se nám nyní podařilo připravit technické opatření, které ve svém důsledku povede ke zjednodušení obsluhy vašeho STB a zvýšení uživatelského komfortu při ladění a příjmu kódovaného filmového paketu HBO.
           
Dosud byl digitální kabelový filmový paket HBO v kabelovém rozvodu šířen na televizním kanálu SE 15, střední frekvence 262,0 MHz. Paket je kódován a je přístupný pouze jeho předplatitelům. Šíření tohoto paketu na kanálu SE 15 v rastru CCIR však přinášelo určité komplikace pro předplatitele a uživatele kabelových STB a též moderních LCD televizorů s vestavěným kabelovým digitálním tunerem DVB-C. Uživatelé totiž až dosud museli na svých STB a televizorech ladit naši kabelovou digitální nabídku nadvakrát – nejdříve všechny volně šířené nekódované digitální pakety pomocí režimu „Automatické vyhledávání“ a teprve následně pomocí režimu „Manuální vyhledávání“ naladit kódovaný filmový paket HBO na frekvenci 262,0 MHz, neboť tento paket nebylo technicky možné naladit najednou spolu s ostatními pakety pomocí Automatického vyhledávání. Tento postup však byl jednak komplikovaný a zdlouhavý a též mohl přinášet i určité obtíže méně technicky zdatným uživatelům.
 
            Nyní jsme dokončili technické řešení, které tento problém a komplikaci s dvojím laděním digitálních paketů řeší a odstraňuje a ladění zjednodušuje. Kabelový filmový paket HBO bude přesunut z tv kanálu SE 15 (CCIR) na nový tv kanál S 14 v rastru OIRT a jeho střední frekvence bude posunuta dolů na hodnotu 258,0 MHz.
            Tato změna frekvence následně umožní, aby Váš Set Top Box nebo televizor s tunerem DVB-C naladil všechny volné pakety a kódovaný paket HBO najednou, jediným spuštěním Automatického vyhledávání, bez nutnosti následně ladit některý kabelový digitální paket zvlášť manuálně.
 
K této avizované změně frekvence digitálního filmového paketu HBO dojde v nejbližších dnech po tom, co od nás obdržíte tento dopis. Pro uživatele kabelových STB a předplatitele filmového balíčku HBO to bude následně znamenat jedinou věc – smazat všechny dosud naladěné programy z předvoleb STB pomocí položky Menu – Editovat – Smazat všechny kanály – Ano – Spustit. A následně pomocí položky Menu – Instalace – Automatické vyhledávání – Frekvence od 250 MHz – Frekvence do 418 MHz – Symbolrate 6900 – Modulace 64 QAM – Spustit Set Top Box znovu kompletně naladit. Všechny programy obsažené v námi šířených paketech se znovu načtou a uloží do paměťových předvoleb STB.
 
Zároveň z technických důvodů v důsledku přesunu digitálního filmového paketu HBO na digitální tv kanál S 14 bude zrušen analogový kanál SE 14 v naší standardní Základní analogové nabídce. Na něm doposud šířený tv program bude přesunut na nový tv kanál SE 16, frekvence 266,25 MHz, který bude nutno obvyklým způsobem dle typu vašeho televizoru nově naladit do příslušné předvolby.
 
            Omlouváme se za případné způsobené komplikace, ale věříme, že toto technické opatření zároveň do budoucna povede ke zjednodušení obsluhy Vašeho STB či televizoru a ke zvýšení uživatelského komfortu našim zákazníkům.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.