Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Výpadek Internetového připojení - Písek
Lokalita: Písek
Trvání od: 15. září 2009 09:30
Trvání do: 15. září 2009 10:30
Vážení zákazníci,

oznamujeme, že v úterý 15. září 2009 dojde k plánovanému výpadku Internetu. V době od 9:30 do 10:30 bude docházet k různě dlouhým výpadkům připojení.

Důvodem výpadků je upgrade serverů a řídící jednotky.

Děkujeme za pochopení
tisk
Zkušební šíření programu ČT HD
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Písek - kab. rozvod Č. Budějovice, Písek, Vimperk
Datum: 11. září 2009 18:00
Prozatím v kabelových rozvodech v ČB, Písku a Vimperku byl zkušebně zařazen program ČT HD. Zdůrazňujeme, že program ČT HD je v současné době šířen ve zkušebním provozu jako experiment, a to jak v kabelovém rozvodu Elsat, tak přímo na satelitu jakožto distribuční cesta signálu pro ČT.
Protože ČT k tomuto programu také jako k testu přistupuje, provádí s ním různé pokusy, měření a zkoušky různých formátů, testy různých rozlišení, zapínání a vypínání kódování atp., má a i nadále bude mít tento program časté výpadky. Které jsou často způsobeny také tím, že většina změn v signálu způsobuje narušení kontinuity datového toku a následné zamrznutí naší přijímací technologie, kterou je pak nutné manuálně restartovat.
V následujících týdnech a měsících je proto nutné k tomuto programu jakožto k testu a experimentu a souvisejícím výpadkům také tak přistupovat.
Program ČT HD je v kabelových rozvodech Č. Budějovice, Písek a Vimperk šířen na tv kanálu SE 33 (402,00 MHz). V ostatních rozvodech lze jeho spuštění očekávat v příštím roce.
 
Výtah z Internetu:
Česká televize minulý týden spustila experimentální satelitní vysílání programu ČT 1 ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV). Test nového způsobu distribuce potrvá přibližně půl roku a v únoru 2010 začne na stejné kanálové pozici vysílat mix všech programů ČT ve vysokém rozlišení. Technický ředitel Rudolf Pop společně se svým kolegou Karlem Trpákem ale tlumí výrazná očekávání diváků. ČT podle něj nabídne kvalitní HD obsah složený ze všech čtyř programů, ale zdaleka ho nemá tolik, aby jím zaplnila celou plochu celého jednoho kanálu. I proto bude v následujících letech převažovat obsah, který bude přepočítaný ze standardního rozlišení.
tisk
Výpadek Internetového připojení - Písek
Lokalita: Písek
Trvání od: 9. září 2009 09:30
Trvání do: 9. září 2009 12:00
Vážení zákazníci,

oznamujeme, že ve středu 9. září 2009 dojde k plánovanému výpadku Internetu. V době od 9:30 do 12:00 bude docházet k různě dlouhým výpadkům připojení.

Důvodem výpadků je upgrade serverů a řídící jednotky.

Děkujeme za pochopení
tisk
Nový kabelový digitální paket A a související změny a přesuny v nabídkách
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 8. září 2009 17:00
Nový kabelový digitální paket A a související změny a přesuny v nabídkách
 
K 1. září 2009 dochází ke spuštění dalších dvou celoplošných pozemních digitálních DVB-T multiplexů č. 2 a 3 z jihočeského vysílače Kleť. Tyto dva nové multiplexy zařazuje společnost ELSAT obratem do digitální nabídky ve všech našich kabelových rozvodech.
Nové digitální programy byly zařazeny na nový tv kanál SR 3 - stř. frekvence 130,00 MHz (resp. SR 4 – 138,00 MHz ve Vimperku) jakožto nový kabelový digitální paket A. V tomto kabelovém paketu byly sloučeny tv programy z nově spuštěných pozemních digitálních DVB-T multiplexů 2 a 3 a obsahuje tyto tv stanice – NOVA TV, NOVA Cinema, PRIMA TV, PRIMA Cool/R1, TV Barrandov, Z1 TV, PUBLIC TV a Rádio Proglas. Paket je šířen se Symbolrate 6900 a modulací QAM 64.
Pro úspěšné naladění tohoto nového paketu na kabelových Set Top Boxech a televizorech s tunerem DVB-C je potřeba zadat rozsah frekvencí Od 130 MHz Do 426 MHz a provést nové naskenování kanálů. V případě kanálů označených jako SR se jedná o tv kanály v rastru normy OIRT se šířkou kanálu 8 MHz. Tento rastr bylo nutné použít proto, že tento rastr využívají kabelové STB i televizory s DVB-C tunerem v režimu Automatického ladění.

Paket A není kódován a je možno ho v rámci naší nekódované digitální nabídky přijímat bez příplatku pomocí našich Set Top Boxů nebo televizorů a dalších zařízení s digitálním tunerem pro kabelový formát DVB-C.
V Č. Budějovicích dochází zároveň se spuštěním nového paketu A s programy Nova, Prima aj. i ke změně obsahu stávajícího digitálního kabelového paketu B s programy ČT a ČRo na kanálu SE 23 (322,00 MHz). Do tohoto paketu, dříve označeného jako A, byly nově přidány programy z nově spuštěného pozemního DVB-T multiplexu soukromé spol. GIMI a obsahuje nyní navíc programy GIMI TV, ÓČKO TV, PUBLIC TV a TV PRIMA. Pozemní mux spol. GIMI vysílá v Č.B. z vysílače Včelná s velmi malým výkonem pouze pro teritorium města Č. Budějovice. V jiných městech není tento signál zachytitelný.
 
 
Zároveň se spuštěním programů NOVA TV a PRIMA TV v pozemní digitální podobě budou tyto programy nabírány z tohoto digitálního zdroje signálu i do naší analogové televizní nabídky.
Do analogové podoby budou programy NOVA a PRIMA transmodulovány z digitálního DVB-T formátu a v této souvislosti dojde v některých městech u programů NOVA, PRIMA nebo u obou programů ke změně zvukové normy! To znamená, že s přechodem na pozemní digitální zdroj signálu TV NOVA a TV PRIMA budou oba tyto programy v kabelových rozvodech šířeny již nikoliv se stávajícím zvukovým doprovodem v audio normě D/K (tzv. „východní norma“ – pozůstatek z totalitních dob před rokem 1989), nýbrž v „západní“ (nyní standardní) audio normě B/G, tak jako všechny ostatní programy. Tuto změnu zvukové normy někteří účastníci u svých televizorů ani nepoznají, protože televizor sám provede změnu automaticky. Druhá část účastníků bude muset změnu zvukové normy u programu TV NOVA a TV PRIMA provést ručně v menu televizoru. Nejedná se však o nic složitého, pouze je potřeba najít v menu televizoru režim (položku) ručního (manuálního) ladění a u příslušného programu přepnout normu z DK na BG. U různých značek a modelů televizorů se může postup a popis položek v menu částečně lišit, ale princip je vždy tentýž. Jedná se o stejný postup jako loni na podzim u programů ČT1 a ČT2. Změna zvukové normy se týká kabelových rozvodů Č. Budějovice, Týn nad Vltavou, Č. Krumlov, Kaplice a Trhové Sviny.
Tato změna by měla přinést i určité zvýšení obrazové kvality, zvláště ve srovnání s původním analogovým signálem TV NOVA a PRIMA z vysílačů Kleť a Javořice.
K těmto avizovaným změnám zvukové normy dojde koncem měsíce září ve městech, jichž se tato změna týká.
 
Zároveň s touto změnou zdroje signálu a změnou zvukové normy dochází v analogové nabídce v některých městech k přesunu TV PRIMA ze stávajících pozic v pásmu UHF na nové tv kanály v pásmu VHF! Jedná se o nové tv kanály, které je nutno si nově naladit na televizoru. Na uvolněné kanály v pásmu UHF budou průběžně během září zařazeny jiné tv programy. 
 
Programy NOVA TV, PRIMA TV a nový kabelový CZ digitální paket A jsou v našich kabelových rozvodech v jednotlivých městech umístěny na televizních kanálech/frekvencích dle následující tabulky:

 
NOVA TV
        PRIMA TV
CZ paket A
Město
kanál
frekvence
kanál
frekvence
kanál
stř. frekvence
Č. Budějovice
E 06
182,25
SE 8
154,25
SR 3
130,00
Písek
E 10
210,25
SE 8
154,25
SR 3
130,00
Vimperk
E 06
182,25
E 05
175,25
SR 4
138,00
Týn n. Vlt.
E 06
182,25
E 05
175,25
SR 3
130,00
Č. Krumlov
E 08
196,25
SE 8
154,25
SR 3
130,00
Kaplice
E 08
196,25
E 05
175,25
SR 3
130,00
T. Sviny
E 06
182,25
E 05
175,25
SR 3
130,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nově zařazené tv kanály (E 5, SR 3, SR 4) je nutné nově naladit na televizorech!
Programy jsou šířeny se stereo zvukovým doprovodem, ve zvukové normě BG.
V kabelových rozvodech v Kaplici a v Trhových Svinech bude zařazení nového digitálního kabelového paketu A a spuštění programu TV PRIMA na novém kanálu E 5 dokončeno zítra nebo pozítří.
 
Další programové a kanálové přesuny a změny v souvislosti s přesunem programu TV PRIMA do III. TV pásma na nový kanál E 5 v některých městech budou realizovány a upřesněny později, cca koncem září.
Z technických důvodů dojde v této době v rozvodu Č. Budějovice zároveň k prohození kanálových pozic programů TV PRIMA a Infokanálu. Od října tedy bude Prima dále šířena na kanálu SE 8 (154,25 MHz) a Infokanál na kanálu SE 6 (140,25 MHz). Oba se stereo zvukovým doprovodem.
tisk
Změna v analogové nabídce ve Vimperku – přesun programu ARD na nový kanál
Lokalita: Vimperk - kab. rozvod Vimperk
Datum: 7. září 2009 16:00
Upozorňujeme naše účastníky ve Vimperku, že v souvislosti se spuštěním nového digitálního kabelového paketu A se sloučenými programy z pozemních DVB-T muxů 2 a 3 dochází zároveň k jedné změně (přesunu) programu v analogové nabídce na nový kanál.
 
Ve Vimperku bylo nutno nový digitální paket A z technických důvodů zařadit na kanál SR 4 (138,00 MHz) (na rozdíl od ostatních měst). Aby nedocházelo k vzájemnému rušení, bylo nutno zároveň přesunout program ARD na nový kanál E 8 (196,25 MHz). Tento kanál je potřeba nově naladit na televizoru, stejně jako novou pozici programu TV Prima na kanálu E 5 (175,25 MHz). Původní kanál SE 6, kde byl dříve šířen program ARD, byl v analogové nabídce zrušen.

Na uvolněné kanály K 33 a K 34 v pásmu UHF, kde byla dříve šířena TV PRIMA, budou koncem září zařazeny jiné programy a dojde ještě k několika dalším dílčím přesunům programů mezi tv kanály.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.