Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Změna a přeladění televizního kanálu SE 14 na nový kanál SE 16 - Č. Krumlov, Kaplice, Týn n. Vlt
Lokalita: Kaplice, Český Krumlov, Týn nad Vltavou - kab. rozvody ČK, Kaplice, Týn
Datum: 2. března 2009 16:00
Upozorňujeme naše účastníky v Českém Krumlově, Kaplici a Týně n. Vlt., že z technických důvodů v důsledku přesunu digitálního filmového paketu HBO na digitální tv kanál S 14 byl zrušen analogový kanál SE 14 v naší standardní Základní analogové nabídce. Na něm doposud šířený tv program byl nebo v nejbližší době bude přesunut na nový tv kanál SE 16, frekvence 266,25 MHz, který je nutno obvyklým způsobem dle typu televizoru nově naladit do příslušné předvolby.
 
Město
Program
Původní
tv kanál
Nový
tv kanál
Č. Krumlov
ZDF
SE 14
SE 16
Kaplice
Markíza
SE 14
SE 16
Týn n. Vlt.
ČT 24
SE 14
SE 16

Změna bude provedena:
Pondělí 2. 3. 2009 - Český Krumlov, Kaplice
Úterý 3. 3. 2009 - Týn nad Vltavou

tisk
Změna frekvence kabelového digitálního paketu HBO - Krumlov, Kaplice, Týn nad Vltavou
Lokalita: Kaplice, Český Krumlov, Týn nad Vltavou - kab. rozvody ČK, Kaplice, Týn
Datum: 27. února 2009 16:00
Změna frekvence a výstupního kanálu kabelového digitálního paketu HBO - kabelové rozvody Č. Krumlov, Kaplice, Týn nad Vltavou

Vážený účastníku,
 
            děkujeme Vám za dosavadní využívání služeb naší kabelové televize a též předplatné příjmu digitálního balíčku filmových kanálů HBO pomocí digitálního kabelového Set Top Boxu (dále STB).
 
            V rámci zvyšování kvality našich služeb zákazníkům se nám nyní podařilo připravit technické opatření, které ve svém důsledku povede ke zjednodušení obsluhy vašeho STB a zvýšení uživatelského komfortu při ladění a příjmu kódovaného filmového paketu HBO.
           
Dosud byl digitální kabelový filmový paket HBO v kabelovém rozvodu šířen na televizním kanálu SE 15, střední frekvence 262,0 MHz. Paket je kódován a je přístupný pouze jeho předplatitelům. Šíření tohoto paketu na kanálu SE 15 v rastru CCIR však přinášelo určité komplikace pro předplatitele a uživatele kabelových STB a též moderních LCD televizorů s vestavěným kabelovým digitálním tunerem DVB-C. Uživatelé totiž až dosud museli na svých STB a televizorech ladit naši kabelovou digitální nabídku nadvakrát – nejdříve všechny volně šířené nekódované digitální pakety pomocí režimu „Automatické vyhledávání“ a teprve následně pomocí režimu „Manuální vyhledávání“ naladit kódovaný filmový paket HBO na frekvenci 262,0 MHz, neboť tento paket nebylo technicky možné naladit najednou spolu s ostatními pakety pomocí Automatického vyhledávání. Tento postup však byl jednak komplikovaný a zdlouhavý a též mohl přinášet i určité obtíže méně technicky zdatným uživatelům.
 
            Nyní jsme dokončili technické řešení, které tento problém a komplikaci s dvojím laděním digitálních paketů řeší a odstraňuje a ladění zjednodušuje. Kabelový filmový paket HBO bude přesunut z tv kanálu SE 15 (CCIR) na nový tv kanál S 14 v rastru OIRT a jeho střední frekvence bude posunuta dolů na hodnotu 258,0 MHz.
            Tato změna frekvence následně umožní, aby Váš Set Top Box nebo televizor s tunerem DVB-C naladil všechny volné pakety a kódovaný paket HBO najednou, jediným spuštěním Automatického vyhledávání, bez nutnosti následně ladit některý kabelový digitální paket zvlášť manuálně.
 
K této avizované změně frekvence digitálního filmového paketu HBO dojde v nejbližších dnech po tom, co od nás obdržíte tento dopis. Pro uživatele kabelových STB a předplatitele filmového balíčku HBO to bude následně znamenat jedinou věc – smazat všechny dosud naladěné programy z předvoleb STB pomocí položky Menu – Editovat – Smazat všechny kanály – Ano – Spustit. A následně pomocí položky Menu – Instalace – Automatické vyhledávání – Frekvence od 250 MHz – Frekvence do 418 MHz – Symbolrate 6900 – Modulace 64 QAM – Spustit Set Top Box znovu kompletně naladit. Všechny programy obsažené v námi šířených paketech se znovu načtou a uloží do paměťových předvoleb STB.
 
Zároveň z technických důvodů v důsledku přesunu digitálního filmového paketu HBO na digitální tv kanál S 14 bude zrušen analogový kanál SE 14 v naší standardní Základní analogové nabídce. Na něm doposud šířený tv program bude přesunut na nový tv kanál SE 16, frekvence 266,25 MHz, který bude nutno obvyklým způsobem dle typu vašeho televizoru nově naladit do příslušné předvolby.
 
            Omlouváme se za případné způsobené komplikace, ale věříme, že toto technické opatření zároveň do budoucna povede ke zjednodušení obsluhy Vašeho STB či televizoru a ke zvýšení uživatelského komfortu našim zákazníkům.
tisk
Výpadek Internetového připojení
Lokalita: Kaplice, Český Krumlov
Trvání od: 24. února 2009 09:15
Trvání do: 24. února 2009 11:30
Vážení zákazníci,
oznamuji Vám tímto, že v úterý 24.2.2009 dojde v době  9:15 do 11:30 k několika kratším výpadku námi poskytovaného připojení k Internetu v Č. Krumlově a v Kaplici.
 
Důvodem je provádění rekonfigurace zařízení.
Děkuji za pochopení.
 
tisk
Zajímavost - Blíží se jarní sluneční výpadek
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 21. února 2009 12:00

Dvakrát ročně asi 3,5 týdne před dnem jarní a podzimní rovnodennosti (21. března a 23. září) z našeho pohledu telekomunikační satelity a Slunce jsou v jedné linii. Dochází proto ke zhoršení kvality přijímaných signálů a mohou se objevit rušení, které způsobí ztrátu signálu. Naštěstí to trvá jen pár minut pro daný satelit.

Na stránce Sun Outage Calculator ( http://www.parabola.cz/sun_calc_cz.html ) je možné spočítat s vysokou přesností, kdy dojde k dočasnému přerušení signálu, je nutné nastavit pozici satelitu, velikost paraboly, pásmo a sezónu (léto / zima). Například v Praze s parabolou o průměru 90 cm, která přijímá signály ze satelitů Astra na pozici 23,5°E dojde k největšímu výpadku 1.3.2009 a bude trvat 10 minut a 5 sekund (od 11:29:26). Astry z pozice 19,2°E postihne ve stejné kombinaci výpadek ve stejné délce ve stejném dni od 11:48:27.

Tento jev nemá žádný vliv na přijímací zařízení a délka výpadku zvláště závisí na velikosti přijímací paraboly a přesného nastavení.
Další informace o tomto zvláštním jevu také zde: http://www.parabola.cz/clanky/228/konec-prijmu-satelitu-k-1-breznu/

 

 

tisk
Problém se samovolným zapínáním Set Top Boxů CV-5000 CINXi
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Písek - kab. rozvod Č. Budějovice, Písek, Vimperk
Datum: 20. února 2009 12:00
Problém se samovolným zapínáním Set Top Boxů CV-5000 CINXi
 
Informace pro účastníky – uživatele naší digitální nabídky v Č. Budějovicích, Písku a Vimperku pomocí kabelových digitálních Set Top Boxů Handan CV-5000 CINXi:
 
V průběhu interního testování dálkové aktualizace software (dále SW) v kabelových rozvodech Elsat Č. Budějovice, Písek a Vimperk během uplynulých 2 měsíců se vyskytl jeden malý technický problém. Jedná se o to, že provedená aktualizace SW v STB na verzi V 2.02 (Jun 10 2008) a následnou verzi V 2.04 CZ (Dec 9 2008) způsobuje u některých výrobních sérií STB CV-5000 s určitým typem HW samovolné zapínání STB ze stavu Stand By do stavu ON, v různý nahodilý čas.
 
Experimentálně bylo zjištěno, že problém se samovolným zapínáním STB způsobují výše zmíněné nové verze SW, a to tím, že z neznámých důvodů samovolně aktivují zjednodušený denní časovač v STB, který se nachází v položce Menu - Funkce časovače - Nastavení časovače (prostřední řádek - prosím nezaměňovat s Nastavení video časovače). Tento denní zjednodušený časovač slouží k pravidelnému dennímu zapínání a vypínání STB, podobně jako třeba u elektrického budíku, mobilu, televizoru atp.
Za normálních okolností by položky Zapnutí a Vypnutí v tomto časovači měly být nastaveny na NE a položka Sleep Timer na Vypnuto. Ovšem po aktualizaci SW se u některých sérií STB položka Zapnutí v časovači přepne na ANO a podle toho, jaký čas je v další řádce nastaven, se pak STB automaticky samovolně zapíná, případně se do řádky Čas zapnutí defaultně vloží čas 00.00 a box se pak samovolně zapíná o půlnoci
 
Řešení tohoto problému nebo spíše jisté uživatelské nepříjemnosti je tedy snadné a je možné ho řešit dvojím způsobem:
1. V položce Menu – Funkce časovače – Nastavení časovače položky Zapnutí a Vypnutí striktně nastavit na NE – časovač tím vypnout, deaktivovat.
2. Lepší možností po provedení aktualizace SW v STB se však jeví provést Reset STB na Tovární nastavení v položce Menu - Systémové informace – Tovární nastavení. Tento Reset vymaže všechna možná nežádoucí nastavení časovačů a samovolnému zapínání boxů tedy zabrání.
Po návratu STB k továrnímu nastavení je samozřejmě nutno STB znovu naladit a uložit si znovu všechny programy obsažené v námi šířených paketech do paměťových předvoleb STB – obvyklým způsobem – Menu – Instalace – Automatické vyhledávání – Frekvence Od 322 MHz – Frekvence Do 418 MHz – Symbolrate 6900 – Modulace QAM 64.
 
Nejedná se o žádnou závadu Set Top Boxu, která by byla důvodem k jeho reklamaci. Jde pouze o softwarovou nedokonalost nové verze SW, který se stále vyvíjí. Různé softwarové nedokonalosti a "mouchy" jsou bohužel obecným problémem všech digitálních zařízení, včetně přijímačů pozemních, kabelových i satelitních a řeší se „za pochodu“ vždy v následujících verzích SW.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.