Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Zajímavost - Blíží se jarní sluneční výpadek
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 21. února 2009 12:00

Dvakrát ročně asi 3,5 týdne před dnem jarní a podzimní rovnodennosti (21. března a 23. září) z našeho pohledu telekomunikační satelity a Slunce jsou v jedné linii. Dochází proto ke zhoršení kvality přijímaných signálů a mohou se objevit rušení, které způsobí ztrátu signálu. Naštěstí to trvá jen pár minut pro daný satelit.

Na stránce Sun Outage Calculator ( http://www.parabola.cz/sun_calc_cz.html ) je možné spočítat s vysokou přesností, kdy dojde k dočasnému přerušení signálu, je nutné nastavit pozici satelitu, velikost paraboly, pásmo a sezónu (léto / zima). Například v Praze s parabolou o průměru 90 cm, která přijímá signály ze satelitů Astra na pozici 23,5°E dojde k největšímu výpadku 1.3.2009 a bude trvat 10 minut a 5 sekund (od 11:29:26). Astry z pozice 19,2°E postihne ve stejné kombinaci výpadek ve stejné délce ve stejném dni od 11:48:27.

Tento jev nemá žádný vliv na přijímací zařízení a délka výpadku zvláště závisí na velikosti přijímací paraboly a přesného nastavení.
Další informace o tomto zvláštním jevu také zde: http://www.parabola.cz/clanky/228/konec-prijmu-satelitu-k-1-breznu/

 

 

tisk
Problém se samovolným zapínáním Set Top Boxů CV-5000 CINXi
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Písek - kab. rozvod Č. Budějovice, Písek, Vimperk
Datum: 20. února 2009 12:00
Problém se samovolným zapínáním Set Top Boxů CV-5000 CINXi
 
Informace pro účastníky – uživatele naší digitální nabídky v Č. Budějovicích, Písku a Vimperku pomocí kabelových digitálních Set Top Boxů Handan CV-5000 CINXi:
 
V průběhu interního testování dálkové aktualizace software (dále SW) v kabelových rozvodech Elsat Č. Budějovice, Písek a Vimperk během uplynulých 2 měsíců se vyskytl jeden malý technický problém. Jedná se o to, že provedená aktualizace SW v STB na verzi V 2.02 (Jun 10 2008) a následnou verzi V 2.04 CZ (Dec 9 2008) způsobuje u některých výrobních sérií STB CV-5000 s určitým typem HW samovolné zapínání STB ze stavu Stand By do stavu ON, v různý nahodilý čas.
 
Experimentálně bylo zjištěno, že problém se samovolným zapínáním STB způsobují výše zmíněné nové verze SW, a to tím, že z neznámých důvodů samovolně aktivují zjednodušený denní časovač v STB, který se nachází v položce Menu - Funkce časovače - Nastavení časovače (prostřední řádek - prosím nezaměňovat s Nastavení video časovače). Tento denní zjednodušený časovač slouží k pravidelnému dennímu zapínání a vypínání STB, podobně jako třeba u elektrického budíku, mobilu, televizoru atp.
Za normálních okolností by položky Zapnutí a Vypnutí v tomto časovači měly být nastaveny na NE a položka Sleep Timer na Vypnuto. Ovšem po aktualizaci SW se u některých sérií STB položka Zapnutí v časovači přepne na ANO a podle toho, jaký čas je v další řádce nastaven, se pak STB automaticky samovolně zapíná, případně se do řádky Čas zapnutí defaultně vloží čas 00.00 a box se pak samovolně zapíná o půlnoci
 
Řešení tohoto problému nebo spíše jisté uživatelské nepříjemnosti je tedy snadné a je možné ho řešit dvojím způsobem:
1. V položce Menu – Funkce časovače – Nastavení časovače položky Zapnutí a Vypnutí striktně nastavit na NE – časovač tím vypnout, deaktivovat.
2. Lepší možností po provedení aktualizace SW v STB se však jeví provést Reset STB na Tovární nastavení v položce Menu - Systémové informace – Tovární nastavení. Tento Reset vymaže všechna možná nežádoucí nastavení časovačů a samovolnému zapínání boxů tedy zabrání.
Po návratu STB k továrnímu nastavení je samozřejmě nutno STB znovu naladit a uložit si znovu všechny programy obsažené v námi šířených paketech do paměťových předvoleb STB – obvyklým způsobem – Menu – Instalace – Automatické vyhledávání – Frekvence Od 322 MHz – Frekvence Do 418 MHz – Symbolrate 6900 – Modulace QAM 64.
 
Nejedná se o žádnou závadu Set Top Boxu, která by byla důvodem k jeho reklamaci. Jde pouze o softwarovou nedokonalost nové verze SW, který se stále vyvíjí. Různé softwarové nedokonalosti a "mouchy" jsou bohužel obecným problémem všech digitálních zařízení, včetně přijímačů pozemních, kabelových i satelitních a řeší se „za pochodu“ vždy v následujících verzích SW.
tisk
Změna Symbolrate u kabelových digitálních paketů DVB-C - Krumlov, Kaplice, Týn, Sviny
Lokalita: Kaplice, Český Krumlov, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - kab. rozvody ČK, Kaplice, Týn, Sviny
Datum: 17. února 2009 16:00
Změna Symbolrate u kabelových digitálních paketů DVBC

Upozorňujeme naše účastníky v Českém Krumlově, Kaplici, Týně nad Vltavou a Trhových Svinech, přijímající kabelovou digitální nabídku pomocí Set Top Boxu nebo televizoru s tunerem DVB-C, že dnes byla uskutečněna dopředu avizovaná změna - sjednocení symbolové rychlosti (Symbolrate) u všech námi šířených digitálních paketů. Všechny digitální pakety v digitální nabídce Elsat používají nyní jednotnou Symbolrate 6900, místo dřívější hodnoty 6875.
Tato změna byla uskutečněna z technických důvodů a provést ji bylo nezbytně nutné.

Vzhledem k tomu, že některé pakety, dříve naladěné na Set Top Boxech, budou nyní nefunkční, doporučujeme pomocí položky v Menu - Editovat - Smazat všechny kanály a následně v Menu - Instalace - Automatické vyhledávání všechny pakety znovu naladit. Je potřeba nastavit rozsah frekvencí Od 322 MHz Do 418 MHz, Symbolrate 6900 a Spustit ladění. Programy v paketech se automaticky načtou do paměti.

Upozorňujeme naše účastníky - předplatitele digitálního kabelového filmového balíku HBO, že tento digitální filmový paket je v Českém Krumlově, Kaplici a Týně šířen na tv kanálu SE 15 (262,00 MHz) a je kódován a je přístupný pouze jeho předplatitelům. Kabelové Set Top Boxy CV-5000 CINXi bohužel neumožňují naladit tento kanál SE 15 v režimu Automatického vyhledávání! Proto je nutné nejdříve naladit v tomto režimu všechny ostatní kabelové digitální pakety a následně pomocí sekvence Menu - Manuální vyhledávání - Frekvence 262,0 MHz - Symbolrate 6900 - Spustit tento kanál naladit ručně. Set Top Box pak naladí celý filmový balík HBO a všechny tři filmové kanály HBO uloží do paměti předvoleb.

Pracujeme na technickém řešení, které by umožnilo naladit i tento filmový paket HBO pomocí režimu Automatického vyhledávání běžným způsobem jako všechny ostatní kabelové digitální pakety Elsat.
tisk
Změna Symbolrate u kabelových digitálních paketů DVB-C - Písek, Vimperk
Lokalita: Vimperk, Písek
Datum: 16. února 2009 16:00

Upozorňujeme naše účastníky v Písku a Vimperku, přijímající kabelovou digitální nabídku pomocí Set Top Boxu nebo televizoru s tunerem DVB-C, že dnes byla uskutečněna dopředu avizovaná změna - sjednocení symbolové rychlosti (Symbolrate) u všech námi šířených digitálních paketů. Všechny digitální pakety v digitální nabídce Elsat používají nyní jednotnou Symbolrate 6900, místo dřívější hodnoty 6875.
Tato změna byla uskutečněna z technických důvodů a provést ji bylo nezbytně nutné.

Vzhledem k tomu, že některé pakety, dříve naladěné na Set Top Boxech, budou nyní nefunkční, doporučujeme pomocí položky v Menu - Editovat - Smazat všechny kanály a následně v Menu - Instalace - Automatické vyhledávání všechny pakety znovu naladit. Je potřeba nastavit rozsah frekvencí Od 322 MHz Do 418 MHz, Symbolrate 6900 a Spustit ladění. Programy v paketech se automaticky načtou do paměti.

V uplynulém týdnu byla tato změna Symbolrate provedena v digitální nabídce v Ć. Budějovicích a Týně, v průběhu tohoto týdne budou změny Symbolrate dokončeny Č. Krumlově, Kaplici a T. Svinech. 

tisk
Filmový kanál ve vysokém rozlišení HBO CZ HD v Č. Budějovicích
Lokalita: České Budějovice - kab. rozvod Č. Budějovice
Datum: 14. února 2009 12:00
Filmový kanál ve vysokém rozlišení HBO CZ HD v Č. Budějovicích

Do kódované placené digitální filmové nabídky Elsat v kabelovém rozvodu Č. Budějovice byl zařazen filmový kanál HBO vysokém rozlišení HBO CZ HD. Program byl přidán do filmového paketu F na tv kanálu SE 29 (370,00 MHz). Je šířen se zvukovým doprovodem Dolby Digital (AC 3) v české a anglické verzi.

Filmový kanál HBO CZ HD je prozatím šířen ve zkušebním provozu, je kódován a je přístupný všem stávajícím předplatitelům filmového balíku HBO bez dalšího příplatku!

Pro příjem filmového kanálu HBO CZ HD i dalších programů ve vysokém rozlišení HDTV je pochopitelně nutný Set Top Box nebo televizor vybavený HD tunerem pro příjem HDTV programů ve vysokém rozlišení.

Televizor s obrazovkou HD Ready nebo Full HD je podmínka nutná, nikoliv však postačující!!
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.