Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Posunutí termínu přechodu programů ČT1 a ČT2 na digitální zdroj signálu ve Vimperku a v Písku
Lokalita: Vimperk, Písek - kab. rozvod Vimperk a Písek
Datum: 14. října 2008 16:00

Oznamujeme našim účastníkům ve Vimperku a v Písku, že z důvodu onemocnění a vzniku následného zdržení přípravných prací dojde v kabelových rozvodech Písek a Vimperk k posunu termínu přepojení signálu programů ČT 1 a ČT 2 na digitální zdroj z vysílače Kleť až na konec listopadu po skončení naší podzimní akce.

K posunu termínu přechodu na digitální signál jsme se rozhodli po jisté úvaze vzhledem ke skutečnosti, že zkušenosti z Č. Budějovic a dalších měst ukázaly, že velká část účastníků není schopna si svépomocí na svých televizorech změnit zvukovou normu z DK na BG u programů ČT a ČT 2, k níž došlo v důsledku přechodu na digitální zdroj signálu. Pokud bychom nyní tuto změnu ve Vimperku a v Písku udělali zároveň s nastupující podzimní akcí, byl by spolu s náporem nových účastníků během akce objem práce pro naše techniky již neúnosný. Bylo proto zvoleno toto kompromisní řešení a přechod na digitální signál a následná změna zvukové normy u programů ČT 1 a ČT 2 (v Písku i TV Nova) budou provedeny až po skončení podzimní akce.

Po dobu podzimní akce bude tedy v kabelových rozvodech Písek a Vimperk signál programů ČT 1 a ČT 2 nabírán v dosavadní analogové podobě z pozemního vysílače Vimperk - Mařský vrch a v rozvodech šířen beze změny ve zvukové normě DK.

tisk
Menší výpadky v distribuci programů CS Linku
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 13. října 2008 16:00

V noci na úterý 14. října 2008 dojde v čase mezi druhou až pátou hodinou k menším výpadkům v distribuci některých programů na satelitní platformě CS Link. Důvodem jsou plánované technické úpravy na uplinku a v distribuci programů optikou na uplink Kavčích horách, odkud se signál posílá na satelity Astra.

Programy paketu CS Link se vysílají na třech transpondérech na pozici 23,5°E přes satelity Astra 3A a Astra 1E. Na družici Astra 3A má paket CS Link transpondér na kmitočtu 12,525 GHz, polarizace vertikální, SR 27500, FEC 3/4. Přes Astru 1E se vysílají zbývající dva multiplexy CS Linku - na kmitočtech 11,876 a 11,992 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 3/4.

Technické úpravy a výpadky programů na CS Linku mohou ovlivnit i další platformy, které využívají signál z transpondérů této satelitní služby.

tisk
Galaxie sport mění svůj název na NOVA sport
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou
Datum: 4. října 2008 08:00
Od 4. 10. 2008 mění populární sportovní kanál GALAXIE Sport svůj název na NOVA Sport.

Důvodem změny názvu je změna vlastníka stanice.

Program NOVA Sport se v kabelových rozvodech Elsat nachází na těchto tv kanálech:
 

Kabelový rozvod
Tv kanál
Frekvence (MHz)
České Budějovice
SE 18
280,25
Písek
SE 18
280,25
Vimperk
SE 7
147,25
Kaplice
SE 12
238,25
Český Krumlov
K 32
559,25
Týn nad Vltavou
K 28
527,25

tisk
Změna zvukové normy u programů ČT 1, ČT 2 (a NOVA v Písku)
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 2. října 2008 08:00
Změna zvukové normy u programů ČT 1, ČT 2 (a NOVA v Písku)

S nastupující pozemní digitalizací a přechodem na programů ČT 1 a ČT 2 na digitální zdroj pozemního signálu z vysílače Kleť budou tyto programy v kabelových rozvodech Elsat nadále šířeny již nikoliv se stávajícím zvukovým doprovodem v audio normě D/K (tzv. „východní norma“ – pozůstatek z totalitních dob před rokem 1989), nýbrž v „západní“ (nyní standardní) audio normě B/G, tak jako všechny ostatní programy. V kabelovém rozvodu Písek se tato změna zvukové normy bude týkat i programu TV Nova, který vzhledem k častému rušení obrazu od rozvodů vysokého napětí bude nyní přebírán ze satelitu, aby došlo ke zvýšení kvality obrazu.
 
Tuto změnu zvukové normy někteří účastníci u svých televizorů ani nepoznají, protože televizor provede změnu automaticky. Druhá část účastníků bude muset změnu zvukové normy u programů ČT 1 a ČT 2 (příp. Nova) provést ručně v menu televizoru. Nejedná se však o nic složitého, pouze je potřeba najít v menu televizoru režim manuálního ladění a u příslušných programů přepnout normu z DK na BG. U různých značek a modelů televizorů se může postup a popis položek v menu částečně lišit, ale princip je vždy tentýž.
tisk
Přechod programů ČT na pozemní digitální zdroj signálu
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 1. října 2008 20:00

Dnes v noci, o půlnoci z úterý na středu, byl definitivně vypnut analogový signál programu ČT 2 na tv kanálu K 49 z pozemního vysílače Kleť. Následně v ranních hodinách byl na stejném tv kanálu zprovozněn digitální signál balíku programů České televize a Českého rozhlasu.

V průběhu dnešního dne bylo na hlavních stanicích kabelových rozvodů Elsat v Č. Budějovicích, Českém Krumlově, Kaplici, Trhových Svinech a Týně nad Vltavou postupně provedeno přepojení na nový digitální zdroj signálu programů ČT 1 a ČT 2 a zároveň byla uvedena do provozu nová technologie pro převod programů ČT 1 a ČT 2 z digitálního zdroje na obvyklý formát PAL v analogové nabídce Elsat.

Jak bylo již dříve avizováno, přechod na digitální zdroj signálu je u programů ČT 1 a ČT 2 spojen se změnou zvukové normy z bývalé východní normy DK na standardní normu BG. Bylo to nutné proto, protože bývalá komunistická zvuková norma DK je již mrtvá a technologie pro ni se již roky nevyrábí.
Znovu proto zdůrazňuji, že u televizorů a rekordérů, které změnu zvukové normy u programů ČT neprovedou samy automaticky, je nutné provést přepnutí zvukové normy z DK na BG manuálně (ručně) v menu televizoru (rekordéru), pomocí dálkového ovládání! 

V Českých Budějovicích byl přechod programů ČT na digitální příjem spojen ještě s dalšími změnami a přesuny programů (viz tento Infoservis Elsat).

V kabelových rozvodech Písek a Vimperk, kde jsou programy ČT přebírány z pozemního vysílače Vimperk - Mařský vrch, na němž ještě digitalizace nezačala, proběhne přepojení programů ČT a ČT 2 na digitální signál z vysílače Kleť (spojené v Písku též s dalšími změnami a přesuny programů) s menším zpožděním, pravděpodobně v průběhu příštího týdne. Jinými slovy - v Písku a ve Vimperku zatím k žádné změně nedošlo a přepnutí zvukové normy z DK na BG u televizorů bude nutno provést až příští týden, po přepojení na novou technologii. V Písku se to kromě programů ČT bude týkat i programu TV NOVA.

 

 

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.