Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Změny a přesuny programů v kabelovém rozvodu Č. Budějovice a Písek
Lokalita: České Budějovice, Písek - kab. rozvody Č. Bud. a Písek
Datum: 30. září 2008 08:00

V souvislosti s nastupující pozemní digitalizací v Jihočeském kraji a přechodem programů České televize na digitální vysílání DVB-T dochází z technických důvodů od října v kabelových rozvodech Č. Budějovice a Písek k několika změnám a přesunům programů v rámci Základní a Omezené nabídky kabelové televize Elsat:

České Budějovice:
1. Program ČT 1, tv kanál E12 (224,25 MHz) a program ČT 2, kanál E 8 (196,25 MHz) mění zvukový doprovod z bývalé „východní“ audio normy DK na standardní „západní“ audio normu BG.
2. Sportovní stanice ČT 4 Sport se přesouvá na tv kanál SE 9 (161,25 MHz) místo programu ARD.
3. Zpravodajský kanál ČT 24 se přesouvá na tv kanál E 9 (203,25 MHz). Jedná se o nový tv kanál, který je nutno si naladit na televizoru! Všechny programy ČT jsou v analogové nabídce šířeny se stereo zvukovým doprovodem.
4. Německý program ARD se přesouvá na tv kanál SE 15 (259,25 MHz) místo programu ČT 4 Sport.
5. Na tv kanál SE 17 (273,25 MHz) byla nově zařazena zpravodajsko-publicistická stanice Z1 TV, místo programu ČT 24. 
6. Na tv kanál E 10 (210,25 MHz) byla nově zařazena publicisticko-všeobecná stanice Public TV, se stereo zvukovým doprovodem. Tato stanice byla na tomto tv kanálu doposud šířena v testovacím režimu.
 
Písek:
1. Program ČT 1, tv kanál E 12 (224,25 MHz) a program ČT 2, kanál E 8 (196,25 MHz) mění zvukový doprovod z bývalé „východní“ audio normy DK na standardní „západní“ audio normu BG.
2. Sportovní stanice ČT 4 Sport se přesouvá na tv kanál SE 9 (161,25 MHz) místo programu Bayern 3, který byl zrušen.
3. Zpravodajský kanál ČT 24 se přesouvá na tv kanál E 5 (175,25MHz) místo programu ZDF.
4. Německý program ZDF se přesouvá na tv kanál SE14 (259,25 MHz) místo programu ČT 24.
5. Na tv kanál SE 13 (245,25 MHz) byla nově zařazena zpravodajsko-publicistická stanice Z1 TV, místo programu ČT 4 Sport.
6. Na tv kanálu E 10 (210,25 MHz) byla zahájena distribuce programu TV NOVA ze satelitního zdroje. Program bude nadále šířen se stereo/dual zvukovým doprovodem v audio normě BG.
7. Na tv kanál SE 15 (259,25 MHz) byla nově zařazena publicisticko-všeobecná stanice Public TV, se stereo zvukovým doprovodem.
 
Digitální paket České televize

Na tv kanál SE 32 (stř. frekvence 394,00 MHz) byl nově zařazen pozemní digitální paket České televize (označen v nabídce jako G). Celý paket byl beze změny převeden do kabelového digitálního formátu DVB-C a obsahuje tv programy ČT 1, ČT 2, ČT 24 a ČT 4 Sport a rozhlasové programy Českého rozhlasu.

Paket ČT není kódován a je možno ho v rámci naší nekódované digitální nabídky přijímat bez příplatku pomocí našich Set Top Boxů nebo televizorů a dalších zařízení s digitálním tunerem pro kabelový formát DVB-C.
 
V ostatních kabelových rozvodech Elsat (Vimperk, Č. Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny a Týn nad Vltavou) bude digitální paket ČT do digitální nabídky KT Elsat zařazen během několika následujících měsíců.
 
PAKET G: SE 32 (394,00 MHz) – paket ČT
(DVB-T paket České televize a Českého rozhlasu)
 
Televizní programy:                               Řeč
1. ČT 1                                                Č
2. ČT 2                                                Č
3. ČT 24                                              Č
4. CT 4 Sport                                       Č
 
Rozhlasové programy:
1. ČRo 1 – Rádiožurnál                                                
2. ČRo 2 – Praha                                                                    
3. ČRo 3 – Vltava                                                                    
4. ČRo 4 – Rádio Wave 
5. ČRo – D-Dur                                                           
6. ČRo – Leonardo                                                      
7. Rádio Česko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nová česká televizní stanice Z1 TV

Do analogové televizní nabídky Elsat byla od 1. 10. 2008 zařazena nová česká televizní stanice Z1 TV.
Zpravodajsko-publicistická televize Z1 přináší do České republiky model komerční zpravodajské televize. Kontinuální informační servis odpovídá světovým standardům známým například z amerických stanic CNN a Fox News, britské Sky News a německé N24.
Z1 plnohodnotně vysílá od 7.00 do 0.30. Zprávy jsou k dispozici každou celou hodinu, kratší zpravodajský servis vždy v její polovině. Hlavní vysílací čas (prime time) začíná v 19.00 a končí o půlnoci. V případě mimořádných událostí se vysílání plně soustředí na zpravodajství o nejaktuálnějším dění. Další informace o stanici Z1 TV jsou k dispozici na webu http://www.z1tv.cz/


Stanice se nachází na tv kanálu SE 17 (273,25 MHz) v Č. Budějovicích a na kanálu SE 13 (245,25 MHz) v Písku.

V ostatních kabelových rozvodech Elsat (Vimperk, Č. Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny a Týn nad Vltavou) bude stanice Z1 TV do nabídky KT Elsat zařazena během několika následujících měsíců.
 
 
Nová česká televizní stanice PUBLIC TV

Do analogové televizní nabídky Elsat byla od 1. 10. 2008 zařazena nová česká televizní stanice PUBLIC TV.
Public TV denně přináší nové magazíny o cestování, sportu a životním stylu. Nabízí přehledný informační servis z Prahy i celé České republiky. 
Další informace o stanici PUBLIC TV jsou k dispozici na webu http://www.publictv.cz/

Stanice Public TV se nachází na tv kanálu E 10 (210,25 MHz) v Č. Budějovicích a na kanálu SE 15 (259,25 MHz) v Písku a Vimperku.
tisk
Nastupující pozemní digitalizace – upozornění pro účastníky
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 29. září 2008 08:00
Jak už někteří naši účastníci zjistili ze zpráv v médiích a na Internetu, i u nás v Jihočeském kraji se rychle přibližuje termín pozemní digitalizace. V praxi to znamená tu změnu, že z pozemního televizního vysílače na Kleti se na pozici (televizním kanálu) K 49, kde nyní analogově vysílá program ČT 2, tento analogový signál vypne. A místo něj se na tomto televizním kanálu K 49 bude již vysílat signál digitální, tzv. DVB-T. Tento digitální signál bude však již obsahovat nikoliv 1 televizní program, nýbrž hned 4 televizní a 7 rozhlasových programů. Nicméně v praxi to zároveň bude znamenat, že stávající analogový program ČT 2 zmizí a nebude již stávajícími televizory a video a DVD rekordéry přijímatelný.
 
Co tato změna bude znamenat pro televizní diváky? Pro lidi na individuálním příjmu (rodinné domky, řadovky atp.) nákup doplňkového zařízení, tzv. Set Top Boxů nebo nových televizorů s digitálními tunery, často i úpravu anténního systému na střeše, navíc nutnost přijímat ještě několik let současně digitální i analogový signál (TV Nova a Prima), což nemusí být řešení ani technicky jednoduché, ani nijak levné.
Stejná situace je u bytových jednotek v panelácích a dalších typech společného bydlení se společnou televizní anténou, kde až na malé výjimky bude nutná celková rekonstrukce STA, včetně výměny kabelových svodů a TV zásuvek. To může a bude pro jednotlivé samosprávy znamenat velké finanční výdaje, často v řádu desítek nebo až stovek tisíc korun.
 
Naproti tomu našich účastníků na kabelové televizi Elsat se tato změna v podstatě nijak netýká, nijak je nepostihne a nebude znamenat pro účastníky žádné finanční výdaje navíc a v podstatě žádné změny. Neboť společnost ELSAT udělá všechny potřebné technické změny za ně! Programy ČT 1 a ČT 2 nabereme z vysílače v digitální podobě, transformujeme a převedeme na běžné a obvyklé analogové tv kanály a tyto programy budou v nabídce kabelové televize i nadále šířeny na obvyklých pozicích a předvolbách televizorů.
Pro naše účastníky nastane jen jediná, drobná a zanedbatelná změna, a to v tom, že s přechodem na digitální zrdoj signálu ČT 1 a 2 budou tyto programy v kabelových rozvodech šířeny již nikoliv se stávajícím zvukovým doprovodem v audio normě D/K (tzv. „východní norma“ – pozůstatek z totalitních dob před rokem 1989), nýbrž v „západní“ (nyní standardní) audio normě B/G, tak jako všechny ostatní programy. V kabelovém rozvodu Písek se tato změna zvukové normy bude týkat i programu TV Nova, který vzhledem k častému rušení obrazu od rozvodů vysokého napětí bude nyní přebírán ze satelitu, aby došlo ke zvýšení kvality obrazu. V rozvodu Vimperk je TV Nova tímto způsobem příjímána a distribuována již cca 1 rok, v ostatních rozvodech zůstane TV Nova zatím v původní podobě v audio normě D/K, až do konečného a úplného přechodu na digitalizaci všech pozemních programů.
 
Tuto změnu zvukové normy někteří účastníci u svých televizorů ani nepoznají, protože televizor provede změnu automaticky. Druhá část účastníků bude muset změnu zvukové normy u programů ČT 1 a 2 (příp. Nova) provést ručně v menu televizoru. Nejedná se však o nic složitého, pouze je potřeba najít v menu režim manuálního ladění a u příslušných programů přepnout normu z DK na BG. U různých značek a modelů televizorů se může postup a popis položek v menu částečně lišit, ale princip je vždy tentýž.
K žádné jiné změně pro naše účastníky nedochází, dále budou moci sledovat zmíněné programy na stejných předvolbách obvyklým způsobem, na všech televizích v bytě, na videích i DVD rekordérech, bez nutnosti cokoliv dalšího si dokupovat.
 
Pro progresivnější a technicky zdatnější účastníky navíc budeme nabízet v naší kabelové televizi i možnost přijímat celý digitální paket ČT (ČT 1, ČT 2, ČT 4 i ČT 24) přímo v kabelové digitální podobě. Tento celý paket budeme beze změny šířit i v našem kabelovém rozvodu v digitální nabídce ve formátu DVB-C. Pokud bude účastník chtít přijímat naši digitální nabídku a jeho televizor bude vybaven i digitálním tunerem DVB-C nebo si pořídí náš kabelový DVB-C Set Top Box, budou mu všechny čtyři programy ČT fungovat a zobrazovat se přímo v digitální podobě bez analogové konverze.
 
Přechod na digitální šíření programů ČT z pozemního vysílače Kleť by měl nastat k 30. 9. 2008 a kabelová televize Elsat je na tuto změnu dobře připravena!
tisk
Výpadek Internetového připojení - Týn nad Vltavou
Lokalita: Týn nad Vltavou
Trvání od: 23. září 2008 09:30
Trvání do: 23. září 2008 10:30
 Vážení zákazníci,

z důvodu upgrade technologie Internetu na přijímací stanici Elsat bude v úterý 23.9.08 v době mezi 9.30 a 10:30 hodinou výpadek Internetového připojení na dobu asi 30 minut.

Omlouváme se za případné potíže s tím spojené.

 

tisk
Změna v digitální nabídce DVB-C v Českém Krumlově
Lokalita: Český Krumlov - kab. rozvod Č. Krumlov
Datum: 22. září 2008 14:00

Upozorňujeme naše účastníky na digitální nabídce v Českém Krumlově, že dnes došlo k malé změně v rozložení digitálních paketů na tv kanálech v pásmu ESB. Z technických důvodů a z důvodu potřeby sesouhlasení rozložení digitální nabídky s ostatními kabelovými rozvody Elsat byl německý komerční paket A přesunut z tv kanálu SE 29 (370,0 MHz) na nový tv kanál SE 25 (338,0 MHz).

Rozložení kanálů je nyní nově takto:
28. S25   S  DVB-C – PAKET A  338,00    ESB      N    Astra
29. S27   S  DVB-C – PAKET B  354,00    ESB      N    Astra
30. S15   S  DVB-C – HBO - C    262,00    OSB     Č/A Amos 2

Na kabelových Set Top Boxech je nyní potřeba provést nové naskenování kanálů. Pakety A a B je možno naladit pomocí Automatického ladění v rozsahu 338,0 - 354,0 MHz. Následně předplatitelé filmové nabídky HBO si mohou tento paket C v případě potřeby znovu naladit pomocí Manuálního ladění na frekvenci 262,0 MHz a se Symbolrate 6875.

tisk
Výpadek slovenské stanice Markíza
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 17. září 2008 19:00

Dnes, 17. 9. okolo poledne došlo ve všech kabelových rozvodech Elsat k výpadku slovenské stanice Markíza. Důvodem tohoto výpadku je fakt, že i přes opakované žádosti a urgence slovenský partner včas nedodal společnosti Elsat novou sérii dekódovacích karet pro příjem programu Markíza ze satelitu. Ovšem i přes tuto skutečnost dnes slovenský provozovatel přistoupil k dálkovému plošnému vypnutí všech dekódovacích karet původní starší série. Tím bohužel došlo k zablokování a znemožnění příjmu Markízy v našich rozvodech.

Vzniklou situaci se slovenskou stranou intezivně řešíme a usilujeme o co nejrychlejší nápravu. Bohužel však zatím nelze přesně odhadnout, kdy se tento problém podaří uspokojivě vyřešit. Ale jakmile se tak stane, bude stanice Markíza v našich rozvodech bezodkladně opět zprovozněna. Po dobu trvání výpadku bude zatím na místě stanice Markíza šířena dočasně slovenská zpravodajská stanice TA 3.

Za tuto nezaviněnou nepříjemnost se našim zákazníkům omlouváme a prosíme o trpělivost.

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.