Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Výpadek Internetového připojení - Týn nad Vltavou
Lokalita: Týn nad Vltavou
Trvání od: 3. prosince 2008 05:00
Trvání do: 3. prosince 2008 06:00
Vážení zákazníci,
oznamuji Vám tímto, že zítra (3.12.2008)  dojde v době  5.00 - 6.00 k asi 30-ti minutovému výpadku námi poskytovaného připojení k Internetu v Týně nad Vltavou.
 
Důvodem tohoto neplánovaného výpadku je provádění upgrade páteřní trasy ČDT.
Děkuji za pochopení.
tisk
Výpadek Internetového připojení a placených digitálních paketů - Vimperk
Lokalita: Vimperk
Trvání od: 2. prosince 2008 05:00
Trvání do: 2. prosince 2008 06:00
Vážení zákazníci,

z důvodu upgrade technologie Internetu u našeho poskytovatele připojení dojde 2.12.08 v době mezi 5. a 6. hodinou k výpadku Internetového připojení a placených digitálních paketů na dobu asi 30 minut.

Omlouváme se za případné potíže s tím spojené.

tisk
Změny v digitální nabídce DVB-C
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 1. prosince 2008 16:00

Chtěl bych upozornit na jednu dost zásadní věc, která se nyní zvláště týká uživatelů Set Top Boxů, kteří si již provedli dálkovou aktualizace firmware v STB nebo se k tomu chystají. Výhledově se však bude dotýkat všech uživatelů STB na digitální nabídce ve všech našich kabelových rozvodech:

Jedná se o to, že pozemní digitální paket ČT, který je v rozvodu Č. Budějovice, Písek a nově Vimperk dosud šířen na tv kanálu SE 32 (394,0 MHz) se Symbolrate 6875, byl v těchto rozvodech zdublován (zdvojen) a je šířen zároveň i na tv kanálu SE 23 (322,0 MHz), ovšem tentokrát se Symbolrate 6900! V dalších rozvodech (letos ještě Týn, Kaplice, Č. Krumlov a v příštím roce T. Sviny) bude paket ČT šířen rovnou od začátku na tv kanálu SE 23 se Symbolrate 6900.
V Č.B., Písku a Vimperku bude souběh probíhat určitou dobu, minimálně do začátku roku 2009, následně bude paket ČT na kanálu SE 32 vypnut a bude pokračovat pouze na kanálu SE 23 se Symbolrate 6900.

Důvod pro tuto změnu je v zásadě dvojí:
1. Do budoucna bychom chtěli zajistit, aby při Automatickém naladění STB se programy ukládaly do předvoleb od č. 1 právě od programů ČT, což bude tímto přesunem zajištěno.
2. Druhým důvodem je to, že v souvislosti s připravovanou plošnou aktualizací firmware v Set Top Boxech (zatím dostupná v rozvodech Č.B., Písek a Vimperk, je připravována na počátek roku 2009) zároveň připravujeme i změnu a přechod na Symbolrate 6900.
Důvodem pro přechod na Symbolrate 6900 je fakt, že software pro STB Handan je primárně od výrobce koncipován pro potřeby společnosti UPC, která je také zdaleka jejich největším odběratelem v ČR. A spol. UPC používá pro své digitální pakety Symbolrate 6900, což pro naše zákazníky při užití Symbolrate 6875 přináší určité problémy a komplikace. Jak si již možná povšimli někteří uživatelé STB, kteří již provedli dálkovou aktualizaci firmware, v tomto novém sw je v položce Automatického ladění v Menu defaultně nastavena hodnota Symbolrate 6900, a při Aut. ladění je tedy nutno pokaždé ručně do další řádky přidat i hodnotu 6875, což je dost pracné a uživatelé na to zapomínají. Box pak naladí pouze jeden paket. Navíc Box si tuto změnu (hodnotu) nepamatuje a při dalším ladění je nutno ji znovu ručně zadat! Všechny tyto potíže odstraní právě hromadný přechod na Symbolrate 6900, který zároveň i trochu zvýší kapacitu přenášených digitálních paketů.

Pokud tedy nyní zákazník ladí STB pomocí položky Automatického ladění v Menu, je nutno zadat tyto parametry:
Frekvence od: 322 MHz
Frekvence do: 418 MHz
Symbolrate 1: 6900
Symbolrate 2: 6875
Symbolrate 3: 6111 nebo 0
Modulace: 64 QAM Zapnuto, ostatní Vypnuto

Při této konfiguraci je zajištěno, že STB naladí všechny dostupné digitální pakety. Po přechodu pouze na Symborate 6900 bude postačovat, aby tato hodnota byla zadána v položce Symbolrate 1.
Před použitím Automatického ladění doporučuji všechny dříve naladěné pakety/programy smazat pomocí položky Editovat - Smazat všechny kanály.
Pokud by uživatel ladil pouze jeden konkrétní paket pomocí Manuálního ladění, je nutno do příslušných položek zadat správné parametry pro konkrétní paket, aby se tento úspěšně naladil.

O hromadném přechodu na Symbolrate 6900 ve všech našich rozvodech budeme naše zákazníky včas informovat obvyklým způsobem, termín odhadujeme přibližně v lednu - únoru 2009. Po tomto přechodu bude nutné na všech Set Top Boxech a televizorech s DVB-C tunery jednorázově provést smazání dříve naladěných paketů a provést jejich nové naladění. Jsme si vědomi, že to bude pro zákazníky určitá komplikace, ale nejedná se zase o takový problém a tato změna přinese zákazníkům naopak další efektivní výhody a zjednodušení do budoucna.

tisk
Výpadek Internetového připojení - Týn nad Vltavou
Lokalita: Týn nad Vltavou
Trvání od: 27. listopadu 2008 05:30
Trvání do: 27. listopadu 2008 05:40
Vážení zákazníci,

z důvodu upgrade technologie Internetu u našeho poskytovatele připojení dojde 27.11.08 v době mezi 5.30 a 5:40 hodinou k výpadku Internetového připojení na dobu asi 15 minut.

Omlouváme se za případné potíže s tím spojené.

tisk
Výpadek signálu kabelové televize a připojení k Internetu ve Vimperku
Lokalita: Vimperk - kab. rozvod Vimperk
Trvání od: 19. listopadu 2008 09:00
Trvání do: 19. listopadu 2008 14:00

Energetická společnost E.ON upozorňuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukce, oprava, údržbové a revizní práce - bude dočasně přerušena dodávka elektrické energie do místa spotřeby Mírová č. 458 Vimperk.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno na středu 19. 11. 2008 v době od 09.00 do 14.00 hod.

Vzhledem k tomu, že v tomto místě spotřeby je umístěna hlavní přijímací stanice Elsat - uzel celého kabelového rozvodu, dojde bohužel ve výše uvedené době k úplnému výpadku dodávky signálu kabelové televize a připojení k Internetu v celém kabelovém rozvodu Elsat Vimperk.

Za případné potíže s tímto výpadkem spojené se omlouváme.

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.