Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Menší výpadky v distribuci programů CS Linku
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 13. října 2008 16:00

V noci na úterý 14. října 2008 dojde v čase mezi druhou až pátou hodinou k menším výpadkům v distribuci některých programů na satelitní platformě CS Link. Důvodem jsou plánované technické úpravy na uplinku a v distribuci programů optikou na uplink Kavčích horách, odkud se signál posílá na satelity Astra.

Programy paketu CS Link se vysílají na třech transpondérech na pozici 23,5°E přes satelity Astra 3A a Astra 1E. Na družici Astra 3A má paket CS Link transpondér na kmitočtu 12,525 GHz, polarizace vertikální, SR 27500, FEC 3/4. Přes Astru 1E se vysílají zbývající dva multiplexy CS Linku - na kmitočtech 11,876 a 11,992 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 3/4.

Technické úpravy a výpadky programů na CS Linku mohou ovlivnit i další platformy, které využívají signál z transpondérů této satelitní služby.

tisk
Galaxie sport mění svůj název na NOVA sport
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou
Datum: 4. října 2008 08:00
Od 4. 10. 2008 mění populární sportovní kanál GALAXIE Sport svůj název na NOVA Sport.

Důvodem změny názvu je změna vlastníka stanice.

Program NOVA Sport se v kabelových rozvodech Elsat nachází na těchto tv kanálech:
 

Kabelový rozvod
Tv kanál
Frekvence (MHz)
České Budějovice
SE 18
280,25
Písek
SE 18
280,25
Vimperk
SE 7
147,25
Kaplice
SE 12
238,25
Český Krumlov
K 32
559,25
Týn nad Vltavou
K 28
527,25

tisk
Změna zvukové normy u programů ČT 1, ČT 2 (a NOVA v Písku)
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 2. října 2008 08:00
Změna zvukové normy u programů ČT 1, ČT 2 (a NOVA v Písku)

S nastupující pozemní digitalizací a přechodem na programů ČT 1 a ČT 2 na digitální zdroj pozemního signálu z vysílače Kleť budou tyto programy v kabelových rozvodech Elsat nadále šířeny již nikoliv se stávajícím zvukovým doprovodem v audio normě D/K (tzv. „východní norma“ – pozůstatek z totalitních dob před rokem 1989), nýbrž v „západní“ (nyní standardní) audio normě B/G, tak jako všechny ostatní programy. V kabelovém rozvodu Písek se tato změna zvukové normy bude týkat i programu TV Nova, který vzhledem k častému rušení obrazu od rozvodů vysokého napětí bude nyní přebírán ze satelitu, aby došlo ke zvýšení kvality obrazu.
 
Tuto změnu zvukové normy někteří účastníci u svých televizorů ani nepoznají, protože televizor provede změnu automaticky. Druhá část účastníků bude muset změnu zvukové normy u programů ČT 1 a ČT 2 (příp. Nova) provést ručně v menu televizoru. Nejedná se však o nic složitého, pouze je potřeba najít v menu televizoru režim manuálního ladění a u příslušných programů přepnout normu z DK na BG. U různých značek a modelů televizorů se může postup a popis položek v menu částečně lišit, ale princip je vždy tentýž.
tisk
Přechod programů ČT na pozemní digitální zdroj signálu
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 1. října 2008 20:00

Dnes v noci, o půlnoci z úterý na středu, byl definitivně vypnut analogový signál programu ČT 2 na tv kanálu K 49 z pozemního vysílače Kleť. Následně v ranních hodinách byl na stejném tv kanálu zprovozněn digitální signál balíku programů České televize a Českého rozhlasu.

V průběhu dnešního dne bylo na hlavních stanicích kabelových rozvodů Elsat v Č. Budějovicích, Českém Krumlově, Kaplici, Trhových Svinech a Týně nad Vltavou postupně provedeno přepojení na nový digitální zdroj signálu programů ČT 1 a ČT 2 a zároveň byla uvedena do provozu nová technologie pro převod programů ČT 1 a ČT 2 z digitálního zdroje na obvyklý formát PAL v analogové nabídce Elsat.

Jak bylo již dříve avizováno, přechod na digitální zdroj signálu je u programů ČT 1 a ČT 2 spojen se změnou zvukové normy z bývalé východní normy DK na standardní normu BG. Bylo to nutné proto, protože bývalá komunistická zvuková norma DK je již mrtvá a technologie pro ni se již roky nevyrábí.
Znovu proto zdůrazňuji, že u televizorů a rekordérů, které změnu zvukové normy u programů ČT neprovedou samy automaticky, je nutné provést přepnutí zvukové normy z DK na BG manuálně (ručně) v menu televizoru (rekordéru), pomocí dálkového ovládání! 

V Českých Budějovicích byl přechod programů ČT na digitální příjem spojen ještě s dalšími změnami a přesuny programů (viz tento Infoservis Elsat).

V kabelových rozvodech Písek a Vimperk, kde jsou programy ČT přebírány z pozemního vysílače Vimperk - Mařský vrch, na němž ještě digitalizace nezačala, proběhne přepojení programů ČT a ČT 2 na digitální signál z vysílače Kleť (spojené v Písku též s dalšími změnami a přesuny programů) s menším zpožděním, pravděpodobně v průběhu příštího týdne. Jinými slovy - v Písku a ve Vimperku zatím k žádné změně nedošlo a přepnutí zvukové normy z DK na BG u televizorů bude nutno provést až příští týden, po přepojení na novou technologii. V Písku se to kromě programů ČT bude týkat i programu TV NOVA.

 

 

tisk
Změny a přesuny programů v kabelovém rozvodu Č. Budějovice a Písek
Lokalita: České Budějovice, Písek - kab. rozvody Č. Bud. a Písek
Datum: 30. září 2008 08:00

V souvislosti s nastupující pozemní digitalizací v Jihočeském kraji a přechodem programů České televize na digitální vysílání DVB-T dochází z technických důvodů od října v kabelových rozvodech Č. Budějovice a Písek k několika změnám a přesunům programů v rámci Základní a Omezené nabídky kabelové televize Elsat:

České Budějovice:
1. Program ČT 1, tv kanál E12 (224,25 MHz) a program ČT 2, kanál E 8 (196,25 MHz) mění zvukový doprovod z bývalé „východní“ audio normy DK na standardní „západní“ audio normu BG.
2. Sportovní stanice ČT 4 Sport se přesouvá na tv kanál SE 9 (161,25 MHz) místo programu ARD.
3. Zpravodajský kanál ČT 24 se přesouvá na tv kanál E 9 (203,25 MHz). Jedná se o nový tv kanál, který je nutno si naladit na televizoru! Všechny programy ČT jsou v analogové nabídce šířeny se stereo zvukovým doprovodem.
4. Německý program ARD se přesouvá na tv kanál SE 15 (259,25 MHz) místo programu ČT 4 Sport.
5. Na tv kanál SE 17 (273,25 MHz) byla nově zařazena zpravodajsko-publicistická stanice Z1 TV, místo programu ČT 24. 
6. Na tv kanál E 10 (210,25 MHz) byla nově zařazena publicisticko-všeobecná stanice Public TV, se stereo zvukovým doprovodem. Tato stanice byla na tomto tv kanálu doposud šířena v testovacím režimu.
 
Písek:
1. Program ČT 1, tv kanál E 12 (224,25 MHz) a program ČT 2, kanál E 8 (196,25 MHz) mění zvukový doprovod z bývalé „východní“ audio normy DK na standardní „západní“ audio normu BG.
2. Sportovní stanice ČT 4 Sport se přesouvá na tv kanál SE 9 (161,25 MHz) místo programu Bayern 3, který byl zrušen.
3. Zpravodajský kanál ČT 24 se přesouvá na tv kanál E 5 (175,25MHz) místo programu ZDF.
4. Německý program ZDF se přesouvá na tv kanál SE14 (259,25 MHz) místo programu ČT 24.
5. Na tv kanál SE 13 (245,25 MHz) byla nově zařazena zpravodajsko-publicistická stanice Z1 TV, místo programu ČT 4 Sport.
6. Na tv kanálu E 10 (210,25 MHz) byla zahájena distribuce programu TV NOVA ze satelitního zdroje. Program bude nadále šířen se stereo/dual zvukovým doprovodem v audio normě BG.
7. Na tv kanál SE 15 (259,25 MHz) byla nově zařazena publicisticko-všeobecná stanice Public TV, se stereo zvukovým doprovodem.
 
Digitální paket České televize

Na tv kanál SE 32 (stř. frekvence 394,00 MHz) byl nově zařazen pozemní digitální paket České televize (označen v nabídce jako G). Celý paket byl beze změny převeden do kabelového digitálního formátu DVB-C a obsahuje tv programy ČT 1, ČT 2, ČT 24 a ČT 4 Sport a rozhlasové programy Českého rozhlasu.

Paket ČT není kódován a je možno ho v rámci naší nekódované digitální nabídky přijímat bez příplatku pomocí našich Set Top Boxů nebo televizorů a dalších zařízení s digitálním tunerem pro kabelový formát DVB-C.
 
V ostatních kabelových rozvodech Elsat (Vimperk, Č. Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny a Týn nad Vltavou) bude digitální paket ČT do digitální nabídky KT Elsat zařazen během několika následujících měsíců.
 
PAKET G: SE 32 (394,00 MHz) – paket ČT
(DVB-T paket České televize a Českého rozhlasu)
 
Televizní programy:                               Řeč
1. ČT 1                                                Č
2. ČT 2                                                Č
3. ČT 24                                              Č
4. CT 4 Sport                                       Č
 
Rozhlasové programy:
1. ČRo 1 – Rádiožurnál                                                
2. ČRo 2 – Praha                                                                    
3. ČRo 3 – Vltava                                                                    
4. ČRo 4 – Rádio Wave 
5. ČRo – D-Dur                                                           
6. ČRo – Leonardo                                                      
7. Rádio Česko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nová česká televizní stanice Z1 TV

Do analogové televizní nabídky Elsat byla od 1. 10. 2008 zařazena nová česká televizní stanice Z1 TV.
Zpravodajsko-publicistická televize Z1 přináší do České republiky model komerční zpravodajské televize. Kontinuální informační servis odpovídá světovým standardům známým například z amerických stanic CNN a Fox News, britské Sky News a německé N24.
Z1 plnohodnotně vysílá od 7.00 do 0.30. Zprávy jsou k dispozici každou celou hodinu, kratší zpravodajský servis vždy v její polovině. Hlavní vysílací čas (prime time) začíná v 19.00 a končí o půlnoci. V případě mimořádných událostí se vysílání plně soustředí na zpravodajství o nejaktuálnějším dění. Další informace o stanici Z1 TV jsou k dispozici na webu http://www.z1tv.cz/


Stanice se nachází na tv kanálu SE 17 (273,25 MHz) v Č. Budějovicích a na kanálu SE 13 (245,25 MHz) v Písku.

V ostatních kabelových rozvodech Elsat (Vimperk, Č. Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny a Týn nad Vltavou) bude stanice Z1 TV do nabídky KT Elsat zařazena během několika následujících měsíců.
 
 
Nová česká televizní stanice PUBLIC TV

Do analogové televizní nabídky Elsat byla od 1. 10. 2008 zařazena nová česká televizní stanice PUBLIC TV.
Public TV denně přináší nové magazíny o cestování, sportu a životním stylu. Nabízí přehledný informační servis z Prahy i celé České republiky. 
Další informace o stanici PUBLIC TV jsou k dispozici na webu http://www.publictv.cz/

Stanice Public TV se nachází na tv kanálu E 10 (210,25 MHz) v Č. Budějovicích a na kanálu SE 15 (259,25 MHz) v Písku a Vimperku.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.