Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Spektrum od ledna 24 hodiny denně - převzato z Internetu
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou
Trvání od: 18. prosince 2007 20:00
Trvání do: 22. prosince 2007 16:00
Dokumentární kanál Spektrum bude od ledna 2008 vysílat 24 hodiny denně. Spektrum v současné době vysílá od šesté do druhé hodiny ranní. Na oficiálních stránkách stanice www.spektrumtv.cz je dokonce mylně uvedeno, že Spektrum vysílá jen 18 hodin denně (od 8:00 do 2:00 hod.), což aktuálně není pravda.

Spektrum zahájil vysílání v České republice v roce 1994 jako placený kabelový kanál, o tři roky později i na Slovensku pod původním názvem MAX 1. V březnu 2001 byla stanice pro region střední Evropy sjednocena a vysílá se pod jednotným názvem: Spektrum. V současné době se vysílá nejen v Česku, na Slovensku a v Maďarsku ale také v Polsku.

Program se vysílá ve většině kabelových sítí v ČR i na Slovensku. Zákazníkům platforem v ČR, SR a Maďarsku je nabízena společná česko-maďarská verze, která obsahuje reklamní spoty a texty v češtině a v maďarštině.

Televize se charakterizuje jako dokumentární kanál se zábavně-vzdělávacím charakterem. Spektrum vysílá dokumenty renomovaných světových tvůrců a dnes patří tato stanice mezi nejoblíbenější dokumentární stanice lokalizované do češtiny. Program Spektrum je rozdělen do šesti žánrových bloků - příroda, věda, styl, dějiny, cestování a armáda.
tisk
Výpadek signálu kabelové televize a připojení k Internetu v Písku - Hradiště
Lokalita: Písek - sídliště Hradiště
Trvání od: 10. prosince 2007 12:30
Trvání do: 11. prosince 2007 10:30

Úplný výpadek signálu kabelové televize a připojení k Internetu na sídlišti Hradiště v Písku od pondělního odpoledne do úterý dopoledne způsobila stavební firma, která vrtala zemní sondy pro novou výstavbu a vertikálním vrtákem o průměru cca 20 cm způsobila vážné poškození a přerušení silného podzemního kabelu, který napájí signálem kabelové televize a Internetu celé sídliště Hradiště.
Oprava závady byla velmi náročná a naše technická skupina ji prováděla až do úterního dopoledne, kdy se konečně podařilo zničené místo opravit a kabel znovu spojit, dodávka signálu byla následně ihned poté obnovena.

Jakožto provozovatel kabelového rozvodu bychom chtěli zdůraznit, že na poškození a následném výpadku signálu společnost Elsat nenese žádnou vinu! Firma, které vrtané sondy prováděla, předem žádným způsobem nekontaktovala společnost Elsat ani další dotčené subjekty, které v daném místě mají své podzemní kabely, nezažádala si o vyjádření o přítomnosti podzemních sítí ani o místní vytýčení. Pouze rovnou zahájila vrtací práce, se všemi důsledky z toho následně plynoucími. Případ bude s viníkem dále řešen.

Všem našim zákazníkům na Hradišti, dotčeným a poškozeným tímto výpadkem, se za vzniklé nepříjemnosti omlouváme.

tisk
Změny a přesuny programů a tv kanálů
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 7. prosince 2007 08:00

Z technických důvodů a též v souvislosti se spuštěním nového českého filmového kanálu Nova Cinema a také v souvislosti s blížící se pozemní digitalizací došlo v našich kabelových rozvodech i k určitým změnám a přesunům tv programů, včetně přesunů na tv kanálech :

Č. Budějovice, Písek:
- program Nova Cinema byl zařazen místo programu VIVA TV na tv kanál K 25 (503,25 MHz) a SE 17 (273,25 MHz)

Č. Krumlov, Kaplice
- na tv kanál K 30 (543,25 MHz) byl zařazen program Nova Cinema místo programu MTV
- program MTV byl přesunut na tv kanál SE 21 (303,25 MHz) místo programu VIVA TV
- na nový tv kanál
E 6 (182,25 MHz) – Č. Krumlov a nový tv kanál K 34 (575,25 MHz) – Kaplice byl zařazen slovenský zpravodajský kanál TA 3, ve zkušebním provozu. Tyto kanály je potřeba si nově naladit na TV.

Trhové Sviny:
- program Nova Cinema byl zařazen na nový tv kanál K 33 (567,25 MHz), který je potřeba si naladit na TV

Vimperk:
- program Nova Cinema byl zařazen na tv kanál SE 12 (238,25 MHz) místo programu SAT 1, který byl v analogové nabídce zrušen.
- program MTV byl zařazen na tv kanál SE 17 (273,25 MHz) místo programu VIVA TV

Týn nad Vltavou
- na tv kanál K 22 (479,25 MHz) byl zařazen program Nova Cinema místo programu MTV
- program MTV byl přesunut na tv kanál SE 21 (303,25 MHz) místo programu VIVA TV
- program Markíza si vyměnil místo s programem ZDF. Nyní: ZDF – SE 8 (154,25 MHz), Markíza – K 32 (559,25 MHz)
- program SAT 1 byl v analogové nabídce zrušen a byl nahrazen německým sportovním kanálem
DSF, který nedávno bohužel vypadl z digitální nabídky a byl zákazníky dále poptáván.
- program Jetix si vyměnil místo s programem DSF. Nyní: DSF – SE 9 (164,25 MHz), Jetix – K 25 (503,25 MHz)
- na tv kanál K 23 (487,25 MHz) byl nově zařazen slovenský zpravodajský kanál
TA 3, ve zkušebním provozu.
Stávající německý program PRO 7 byl v analogové nabídce zrušen.
- na tv kanál K 34 (578,25 MHz) byl zařazen nový český publicistický kanál
Public TV, ve zkušebním provozu. Na tomto tv kanálu byl dosud paralelně distribuován program Prima TV ze satelitu, po dobu trvání sporu mezi Prima TV a agenturou RTA. Protože spor již skončil a oba subjekty dospěly k dohodě, pozbyla tato paralelní distribuce nadále smysl.
- na frekvenci 87,7 MHz byla zařazena rozhlasová stanice
Evropa 2, místo plzeňské stanice FM Plus

Německý hudební kanál VIVA TV byl ve všech rozvodech v analogové nabídce zrušen.
Z analogové nabídky vyřazené německé komerční programy PRO 7 a SAT 1 jsou nadále pro zájemce dostupné v naší digitální nabídce, včetně programu VIVA TV (večerní alternace s děstkým kanálem Nick TV).
Slovenský zpravodajský kanál TA 3 byl do nabídek našich zbývajících rozvodů zařazen na přechodnou dobu. Pokud vše dobře dopadne a podaří se uzavřít licenční smlouvu, bude tento program ve všech rozvodech od cca února 2008 plánovaně nahrazen „slovenskou Novou“ – programem JOJ TV.

Přelaďte si své televizní přijímače.

tisk
Nový český filmový kanál Nova Cinema
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 6. prosince 2007 08:00

 Ve středu 5. 12. 2007 bylo v kabelových rozvodech Elsat dokončeno spuštění nového českého programu – filmového a seriálového kanálu Nova Cinema.

Jak už z názvu vyplývá, tento kanál patří do rodiny programů TV NOVA. Připomínám, že pod křídla TV NOVA již nějakou dobu patří i sportovní kanál Galaxie Sport, který se má v příštím roce přejmenovat na Nova Sport.
Kanál Nova Cinema je tv stanice, která bude vysílat filmy a seriály, převážně americké produkce. Stanice vysílá denně, zatím ve všední dny od 12 hodin do přibližně 1 hodiny po půlnoci, o víkendu začíná již v 11 hodin. Po zbytek noci a dopoledne vysílá vysílá pouze monoskop a logo.
Nová česká stanice Nova Cinema je šířena v našich rozvodech plošně v analogové nabídce, byl jí nahrazen německý komerční hudební kanál VIVA TV (důvod viz níže).

Program Nova Cinema je v kabelových rozvodech Elsat šířen na těchto tv kanálech: 

Město

Tv kanál (MHz)

Náhrada za

České Budějovice

K 25 (503,25)

VIVA TV

Písek

SE 17 (273,25)

VIVA TV

Kaplice

K 30 (543,25)

VIVA TV

Český Krumlov

K 30 (543,25)

VIVA TV

Týn nad Vltavou

K 22 (479,25)

VIVA TV

Vimperk

SE 12 (238,25)

SAT 1

Trhové Sviny

K 33 (567,25)

---

Programový přehled filmového kanálu Nova Cinema bude k dispozici ve většině programových časopisů a ke stažení na webu http://www.tvcentrum.com/tvdownload/

V některých městech (kabelových rozvodech Elsat) bylo spuštění kanálu Nova Cinema a jeho zařazení do naší nabídky spojeno s dalšími kanálovými přesuny a změnami některých programů.
Konkrétní změny a přesuny budou popsány v dalším příspěvku.

Důvody, proč byl k nahrazení a výměně v plošné analogové nabídce vybrán právě hudební kanál VIVA TV, jsou v podstatě dva:
1. Hlavním důvodem je připravované zakódování doposud nekódovaných německých komerčních stanic skupin Viacom, RTL Group a ProsiebenSat1 v digitálním satelitních paketech v příštím roce a jejich vypnutí v satelitním FTA analogovém přenosu. Všechny nebo téměř všechny tyto stanice, jež dosud byly na satelitu šířeny volně, budou zakódovány, přejdou do placené platformy Dolphin entavio, určené pro německý a rakouský trh, a stanou se nedostupnými pro trh český. Z toho důvodu jsou tyto programy v našich rozvodech postupně utlumovány a nahrazovány jinými.
Naopak německých veřejnoprávních programů ARD a ZDF se tato změna netýká, budou i nadále vysílat volně pro celou Evropu.
Do doby, než k zakódování a znemožnění příjmu dojde, budou tyto německé komerční programy i nadále dostupné v naší digitální nabídce, včetně kanálu VIVA TV, který je šířen v paketu A jako večerní alternace s dětským kanálem Nick TV.

2. Druhým důvodem je to, že hudební kanál VIVA TV hlavně za poslední 1 - 2 roky velmi ztratil na kvalitě, podstatnou část jeho vysílací doby tvoří jen reklama a interaktivní hlasování a jeho další setrvání v analogové nabídce se jeví být nadbytečným luxusem.
Hudba bude v analogové nabídce i nadále šířena na stanicích Óčko, MTV, VH-1 a případně dalších.

tisk
CS Film spustil programový blok pro děti
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 5. prosince 2007 08:00

CS Film, kanál českých a slovenských filmů, spustil včera v 6:30 hodin ráno programový blok pro děti pod pracovním názvem CS Film dětem.

Blok CS Film dětem se vysílá každý den od 6:30 do 12:00 hodin na programové pozici programu CS Film. Zkušební provoz potrvá do konce února. Začátkem března bude zahájeno pravidelné vysílání a stanice se představí pod vlastním názvem.

Program „CS FILM dětem“ je věnován dětem od jednoho roku do dvanácti let. Jeho cílem je děti nejen kvalitně bavit, ale učit je poznávat okolní svět a nenásilnou formou vychovávat. Rodiče tak už nebudou mít strach nechávat své ratolesti samotné u televizní obrazovky, ale naopak s vědomím, že program splňuje jejich očekávání budou spokojeni, že nový televizní program rozvíjí dětskou osobnost na nejlepších českých a slovenských kulturních tradicích a hodnotách.

„CS FILM dětem“ postupně uvede největší české hity dětské animované a i hrané tvorby jako jsou: Pojďte pane, budeme si hrát, Povídání o pejskovi a kočičce, O kocourovi Mikešovi, Mach a Šebestová a další. Během Vánoc bude zařazen i blok nejúspěšnějších slovenských pořadů pro nejmenší děti. Autoři projektu uvedou i vlastní seriály pořadů vyráběných ve spolupráci s ostravským studiem Polar (Paci, paci, pacičky, Zpívej s námi).

Nový program je určen pro děti, které jsou ještě v předškolním věku a tráví dopolední čas většinou doma, ale také pro děti, které se ocitly z mnoha důvodů dopoledne doma.

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.