Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
ČT 4 Sport bude vysílat 24 hodin denně - převzato z Internetu
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 2. ledna 2008 08:00

Novinkou redakce sportu ČT je rozšíření vysílání programu ČT4 SPORT na plných 24 hodin denně. Šéfredaktor Redakce sportu ČT Otakar Černý k tomu říká:
„Redakce sportu ČT rozšiřuje své vysílání na programu ČT4 SPORT na 24 hodin v podstatě na společenskou objednávku. Množí se totiž divácký zájem o noční vysílání. Dobu mezi 0.00 a 8.00, dosud pokrývanou monoskopem, vyplníme přímými přenosy ze zemí v jiných časových pásmech, především při MS v ledním hokeji z Kanady a OH z Pekingu. Nabídneme ale také například přímé přenosy z golfu. Dále v tomto časovém rozměru budeme vysílat reprízy velkých přímých přenosů předchozího dne, či dnů. Redakce sportu ČT tím rozšiřuje službu divákům a těší se z jejich zájmu.“

tisk
PF 2008
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Trvání od: 23. prosince 2007 08:00
Trvání do: 1. ledna 2008 23:59


Krásné prožití svátků vánočních, příjemně stráveného Silvestra a hodně štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti do nového roku 2008 všem našim účastníkům přejí zaměstnanci kabelové televize Elsat.

tisk
Spektrum od ledna 24 hodiny denně - převzato z Internetu
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou
Trvání od: 18. prosince 2007 20:00
Trvání do: 22. prosince 2007 16:00
Dokumentární kanál Spektrum bude od ledna 2008 vysílat 24 hodiny denně. Spektrum v současné době vysílá od šesté do druhé hodiny ranní. Na oficiálních stránkách stanice www.spektrumtv.cz je dokonce mylně uvedeno, že Spektrum vysílá jen 18 hodin denně (od 8:00 do 2:00 hod.), což aktuálně není pravda.

Spektrum zahájil vysílání v České republice v roce 1994 jako placený kabelový kanál, o tři roky později i na Slovensku pod původním názvem MAX 1. V březnu 2001 byla stanice pro region střední Evropy sjednocena a vysílá se pod jednotným názvem: Spektrum. V současné době se vysílá nejen v Česku, na Slovensku a v Maďarsku ale také v Polsku.

Program se vysílá ve většině kabelových sítí v ČR i na Slovensku. Zákazníkům platforem v ČR, SR a Maďarsku je nabízena společná česko-maďarská verze, která obsahuje reklamní spoty a texty v češtině a v maďarštině.

Televize se charakterizuje jako dokumentární kanál se zábavně-vzdělávacím charakterem. Spektrum vysílá dokumenty renomovaných světových tvůrců a dnes patří tato stanice mezi nejoblíbenější dokumentární stanice lokalizované do češtiny. Program Spektrum je rozdělen do šesti žánrových bloků - příroda, věda, styl, dějiny, cestování a armáda.
tisk
Výpadek signálu kabelové televize a připojení k Internetu v Písku - Hradiště
Lokalita: Písek - sídliště Hradiště
Trvání od: 10. prosince 2007 12:30
Trvání do: 11. prosince 2007 10:30

Úplný výpadek signálu kabelové televize a připojení k Internetu na sídlišti Hradiště v Písku od pondělního odpoledne do úterý dopoledne způsobila stavební firma, která vrtala zemní sondy pro novou výstavbu a vertikálním vrtákem o průměru cca 20 cm způsobila vážné poškození a přerušení silného podzemního kabelu, který napájí signálem kabelové televize a Internetu celé sídliště Hradiště.
Oprava závady byla velmi náročná a naše technická skupina ji prováděla až do úterního dopoledne, kdy se konečně podařilo zničené místo opravit a kabel znovu spojit, dodávka signálu byla následně ihned poté obnovena.

Jakožto provozovatel kabelového rozvodu bychom chtěli zdůraznit, že na poškození a následném výpadku signálu společnost Elsat nenese žádnou vinu! Firma, které vrtané sondy prováděla, předem žádným způsobem nekontaktovala společnost Elsat ani další dotčené subjekty, které v daném místě mají své podzemní kabely, nezažádala si o vyjádření o přítomnosti podzemních sítí ani o místní vytýčení. Pouze rovnou zahájila vrtací práce, se všemi důsledky z toho následně plynoucími. Případ bude s viníkem dále řešen.

Všem našim zákazníkům na Hradišti, dotčeným a poškozeným tímto výpadkem, se za vzniklé nepříjemnosti omlouváme.

tisk
Změny a přesuny programů a tv kanálů
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 7. prosince 2007 08:00

Z technických důvodů a též v souvislosti se spuštěním nového českého filmového kanálu Nova Cinema a také v souvislosti s blížící se pozemní digitalizací došlo v našich kabelových rozvodech i k určitým změnám a přesunům tv programů, včetně přesunů na tv kanálech :

Č. Budějovice, Písek:
- program Nova Cinema byl zařazen místo programu VIVA TV na tv kanál K 25 (503,25 MHz) a SE 17 (273,25 MHz)

Č. Krumlov, Kaplice
- na tv kanál K 30 (543,25 MHz) byl zařazen program Nova Cinema místo programu MTV
- program MTV byl přesunut na tv kanál SE 21 (303,25 MHz) místo programu VIVA TV
- na nový tv kanál
E 6 (182,25 MHz) – Č. Krumlov a nový tv kanál K 34 (575,25 MHz) – Kaplice byl zařazen slovenský zpravodajský kanál TA 3, ve zkušebním provozu. Tyto kanály je potřeba si nově naladit na TV.

Trhové Sviny:
- program Nova Cinema byl zařazen na nový tv kanál K 33 (567,25 MHz), který je potřeba si naladit na TV

Vimperk:
- program Nova Cinema byl zařazen na tv kanál SE 12 (238,25 MHz) místo programu SAT 1, který byl v analogové nabídce zrušen.
- program MTV byl zařazen na tv kanál SE 17 (273,25 MHz) místo programu VIVA TV

Týn nad Vltavou
- na tv kanál K 22 (479,25 MHz) byl zařazen program Nova Cinema místo programu MTV
- program MTV byl přesunut na tv kanál SE 21 (303,25 MHz) místo programu VIVA TV
- program Markíza si vyměnil místo s programem ZDF. Nyní: ZDF – SE 8 (154,25 MHz), Markíza – K 32 (559,25 MHz)
- program SAT 1 byl v analogové nabídce zrušen a byl nahrazen německým sportovním kanálem
DSF, který nedávno bohužel vypadl z digitální nabídky a byl zákazníky dále poptáván.
- program Jetix si vyměnil místo s programem DSF. Nyní: DSF – SE 9 (164,25 MHz), Jetix – K 25 (503,25 MHz)
- na tv kanál K 23 (487,25 MHz) byl nově zařazen slovenský zpravodajský kanál
TA 3, ve zkušebním provozu.
Stávající německý program PRO 7 byl v analogové nabídce zrušen.
- na tv kanál K 34 (578,25 MHz) byl zařazen nový český publicistický kanál
Public TV, ve zkušebním provozu. Na tomto tv kanálu byl dosud paralelně distribuován program Prima TV ze satelitu, po dobu trvání sporu mezi Prima TV a agenturou RTA. Protože spor již skončil a oba subjekty dospěly k dohodě, pozbyla tato paralelní distribuce nadále smysl.
- na frekvenci 87,7 MHz byla zařazena rozhlasová stanice
Evropa 2, místo plzeňské stanice FM Plus

Německý hudební kanál VIVA TV byl ve všech rozvodech v analogové nabídce zrušen.
Z analogové nabídky vyřazené německé komerční programy PRO 7 a SAT 1 jsou nadále pro zájemce dostupné v naší digitální nabídce, včetně programu VIVA TV (večerní alternace s děstkým kanálem Nick TV).
Slovenský zpravodajský kanál TA 3 byl do nabídek našich zbývajících rozvodů zařazen na přechodnou dobu. Pokud vše dobře dopadne a podaří se uzavřít licenční smlouvu, bude tento program ve všech rozvodech od cca února 2008 plánovaně nahrazen „slovenskou Novou“ – programem JOJ TV.

Přelaďte si své televizní přijímače.

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.