Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Výpadky e-mailu v Českých Budějovicích
Lokalita: České Budějovice
Trvání od: 17. ledna 2007 11:00
Trvání do: 17. ledna 2007 16:00
Ve středu 17.1.2007 došlo v Českých Budějovicích v dopoledních hodinách k výpadku mail serveru. Odchozí pošta byla přesměrována přes jiný server. V odpoledních hodinách byl mail server vyměněn, přeneseny účty všech uživatelů a služby smtp i pop3 opět spuštěny.
Omlouváme se Všem našim zákazníkům za dočasnou nedostupnost služeb.
tisk
RTA upravuje program, Prima TV se chce dohodnout
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 15. ledna 2007 12:00

Provozovatelé stanice Prima TV a Regionální televizní agentury (RTA) dnes obdrželi podrobné stanovisko Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), který se týká jejich vzájemného sporu ohledně podoby sdílení kmitočtů. V případě RTA i televizního programu.

Prima TV se rozhodla vyjít vstříc přání televizním divákům a začátkem února upraví vysílací schéma tak, aby diváci, kteří přijímají vysílání s regionálními vstupy RTA, mohli vidět pořady celé.

"Prima TV obdržela rozhodnutí RRTV, které jí ukládá strukturovat své vysílání tak, aby bylo umožněno oprávněné vysílání regionálních provozovatelů. Televize Prima se domnívá, že tuto povinnost ve vztahu k regionům, které se připojují oprávněně, plní. Regiony RTA se dle názoru televize Prima připojují do vysílání televize Prima v časech, které odporují platným licencím, tedy neoprávněně," říká Jana Malíková, tisková mluvčí Prima TV.

"Televize Prima je tedy připravena rozhodnutí RRTV respektovat a již je plní. Navíc televize Prima přistoupila s ohledem na své diváky a zachování jejich přízně k dalšímu, podstatně rozsáhlejšímu kroku, a to, že své vysílání přizpůsobí i faktickým vstupům regionů RTA – tak, aby diváci televize Prima nebyli rukojmími tohoto sporu, neboť jeho délku s ohledem na postoj a požadavky RTA nelze nyní odhadnout," konstatuje J.Malíková.

"Televize Prima velmi oceňuje, že se RRTV zabývá obsahem vysílání regionálních vysílatelů sdružených v síti RTA, neboť je toho názoru, že obsah vysílání RTA je v rozporu s jejich licenčními podmínkami – základními programovými specifikacemi a závaznými programovými skladbami jednotlivých vysílatelů RTA. Prima TV si není vědoma toho, že by licenční podmínky regionů RTA znaly termín „náběhové schéma,“ jak se o něm zmiňuje tisková zpráva RTA ze dne 10.1.2007, a považuje mimo jiné i z tohoto důvodu šíření programu stanice Óčko za protiprávní," popisuje Jana Malíková.

"Přestože se provozovatelé regionálního televizního vysílání sdružení v síti RTA nedomnívají, že by v době od 1. ledna 2007 jakkoliv porušovali své základní programové specifikace, hodlají vyhovět požadavkům RRTV a do vysílání svých programů budou od 15. ledna 2007 zařazovat nové pořady "Zprávy z regionů" a "Host dne", čímž se výrazně sníží podíl společných koprodukčních pořadů vyráběných a vysílaných se Stanicí Óčko," říká Karolína Hloušková z RTA. Zprávy z regionů budou zpravodajským pořadem s informacemi z různých regionů a Host dne přinese rozhovor s různými osobnostmi z regionů nebo v regionech působící. Nové pořady bude vyrábět TV Fatem Brno ve spolupráci s dalšími regionálními vysílateli sdruženými v síti RTA.

"Prima zdůrazňuje, že nikdy nezpochybňovala právo regionálních vysílatelů na vysílání, respektive připojování se na kmitočtech televize Prima, ale pouze za podmínek stanovených v jednotlivých licencích. Současný spor proto není sporem o to, zda „regiony mohou vysílat“, ale o to „kdy regiony mohou vysílat“," upozorňuje Jana Malíková, tisková mluvčí Prima TV.

Provozovatel Prima TV se chce nadále s RTA dohodnout. "Televize Prima v tomto sporu jedná podle pravidel, která byla vymezena jejími licenčními podmínkami. I přes stupeň, kterého celý spor dosáhl, televize Prima preferuje řešení ve formě dohody. Rozhodně se však odmítá podřídit jednostrannému diktátu RTA, který navíc podle jejího názoru nemá oporu v licenčních podmínkách vysílatelů sdružených v této síti," uzavírá J.Malíková.

Prima TV se do konce loňského roku nedohodla s RTA na podobě a délce regionálního vysílání na kmitočtech, které sdílí s Regionální televizní agenturou. Výsledkem je to, že RTA vysílá od 1.1.2007 denně v časech 7:00 až 8:00 a 16:00 až 18:00 hodin.

tisk
Televize Prima vyjde vstříc přáním svých diváků
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 14. ledna 2007 12:00

Televizní diváci Prima TV se nemusejí od února obávat, že by neměli možnost sledovat své pořady do konce. Vzhledem k tomu, že do vysílání Prima TV vstupují regionální vysílatelé sdružení v síti RTA v časech, které Prima TV považuje za neoprávněné, a televizní diváci tak v těchto regionech nemají možnost vidět pořady Prima TV nepřerušené, rozhodla se Prima TV upravit v technicky nejkratším proveditelném termínu od 3. února své vysílání tak, aby nehrozilo, že diváci neuvidí programy celé.

Přestože považujeme i nadále kroky RTA za neoprávněné, chceme alespoň tímto způsobem vyjít divákům vstříc. Naprosto chápeme, že jsou diváci rozčíleni, když je díl seriálu přerušen v polovině vysílání. Domníváme se, že právo je na naší straně, ale spokojenost našich diváků je naší prioritou, proto jsme k tomuto kroku přistoupili. V žádném případě ale nelze naše vstřícné gesto vykládat jako ústupek RTA. Momentálně čekáme na doručení rozhodnutí RRTV v celé záležitosti a pak budeme zvažovat své další kroky,“ říká generální ředitel Prima TV Aleksandras Cesnavicius.

Prima TV provede změnu, která bude pozitivní pro diváky v oblastech, kde vstupuje do vysílání RTA, alespoň v tom, že o svůj pořad nepřijdou v polovině. Pořady budou nasazeny do úseků přesně ohraničených celou hodinou. Před 16. hodinou bude nasazen pořad tak, aby skončil v 16. hodin, kdy se regiony RTA připojí. Program Prima TV ve všední den bude vypadat následovně: 15:00 – 16:00 seriál Chameleon, 16:00 – 16:55 seriál Diagnóza: Vražda, 16:55 – 17:50 Ve jménu zákona, 17:50 – 17:55 Prima televize, 17:55 – 18:00 Minuty regionu. Tyto pořady kromě Prima televize a středočeských Minut regionu, které jsou vysílány pouze v Praze a ve středních Čechách, uvidí všichni televizní diváci s výjimkou diváků, kteří žijí v oblasti vysílání regionálních studií RTA. I víkendové vysílání bude upraveno tak, aby pořady nebyly přerušeny před koncem.

Prima TV se zároveň dohodla s regiony sdruženými ve společnosti Regio media a s Genus TV na tom, že od února 2007 přesune vysílání regionálního zpravodajství z času před 19. hodinou na 11 minut před 18. hodinou.

Jana Malíková
Tisková mluvčí Prima TV
FTV Prima, spol. s r.o.

tisk
Porovnání nabídek operátorů televizního vysílání
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 13. ledna 2007 12:00

Porovnání nabídek operátorů televizního vysílání:  pozemní TV - kabelová TV - satelitní TV - IPTV:

Jaký přenos si vybrat   (článek - formát jpg, 300 kB)

tisk
Regionální TV mohou dál vstupovat do vysílání Primy
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 12. ledna 2007 08:00

Informace ze serveru novinky.cz:

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve středu rozhodla, že vstupy regionálních televizí do vysílání TV Prima v ranních a odpoledních časech jsou oprávněné a v souladu s udělenými licencemi. Televize vstupují do programu ráno mezi sedmou a osmou hodinou a v podvečer mezi čtvrtou a šestou hodinou. 

10.1. 2007 20:15

ČESKÁ REPUBLIKA - Vstupy se týkají jen některých krajů, například Jihomoravského, Jihočeského, Zlínského, Královéhradeckého a Pardubického. V ostatních krajích se Prima s regionálními televizemi dohodla, kdy mohou do vysílání vstupovat.

 

Televize musí upravit své programové schéma tak, aby její pořady plynule navazovaly na vysílací časy programů držitelů licencí k regionálnímu a lokálnímu televiznímu vysílání na sdílených kmitočtech. Toto již Prima udělala a časy postupně mění.

 

Rada současně uložila všem regionálním televizím sdruženým v Regionální televizní agentuře (RTA), které do vysílání Primy vstupují, aby se zdržely vysílání pořadů, které nejsou v souladu s jejich programovou specifikací. Některé televize údajně nevysílají regionální program ale například programy některých celostátních kabelových televizí.

 

"RTA šíří své programy dle platných programových specifikací," sdělil  majitel RTA Jaroslav Berka. "O obsahu vysílání jsme připraveni vést s vysílací radou diskusi, protože naše regionální studia vysílají v náběhovém schématu a plánují do programu postupně zařazovat další atraktivní formáty zaměřené nejen na regionální zpravodajství, ale i na publicistiku, kulturu, životní styl a sport," dodal Berka.

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.