Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Informace od TV PRIMA
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Trvání od: 23. ledna 2007 01:00
Trvání do: 24. ledna 2007 08:00
Z důvodu nezbytného servisu technologie satelitní platformy CS LINK může dojít v noci z 22. 1. na 23. 1. 07 (cca od 2:00 do 5:00) a pravděpodobně i v noci z 23. 1. na 24. 1. 07 ke krátkodobému výpadku v satelitním vysílání Primy, které je zdrojem modulace pro řadu pozemních vysílačů. Tento výpadek se bude týkat pouze části území ČR pokryté signálem z menších dokrývacích vysilačů a některých kabelových sítí.
tisk
Hurikán Kyrill - výpadky programů
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 22. ledna 2007 18:00

Jakož i všem ostatním, i naší společnosti způsobila čtvrteční vichřice určité škody na technologii a zařízení našich hlavních stanic pro kabelové rozvody. Zejména se jedná o větší či menší poškození satelitních přijímacích parabol a pozemních antén a držáků na střechách, a též další technologie, poškozené následně v důsledku krátko i dlouhodobějších výpadků dodávky elektrické energie do objektů hlavních stanic.

Důsledkem těchto škod jsou výpadky některých satelitních a pozemních programů v jednotlivých kabelových rozvodech. Například výpadek pozemních tv stanic a rozhlasových stanic v ČB, programů HBO, Spektrum a Viasat Explorer v Krumlově, AXN v Písku a Vimperku, Óčka a dalších programů v Trhových Svinech atd.

Na odstranění škod a opravě intezivně pracují naši technici, jak se daří způsobená poškození odstraňovat a opravovat, jsou jednotlivé vichřicí odstavené programy postupně znovu uváděny do provozu. Děkujeme za pochopení.

Pro ilustraci - převrácená a poškozená satelitní parabola pro příjem programu HBO a Spektrum v Českém Krumlově: 
info.elsat.cz/userwrite/File/Dsc02070.jpg 
info.elsat.cz/userwrite/File/Dsc02073.jpg

tisk
Výpadek pozemních programů
Lokalita: České Budějovice
Trvání od: 19. ledna 2007 17:30
Trvání do: 19. ledna 2007 19:00

V pátek 19. 1. v době cca mezi 17.30 - 19.00 hodin došlo k výpadku pozemních tv programů ČT 1, ČT 2 a NOVA a též pozemních rozhlasových stanic.

Výpadek byl zapříčiněn silným větrem, který způsobil technickou závadu na části hlavní stanice kabelového rozvodu, kde jsou odbavovány pozemní televizní programy a rozhlasové stanice. Porucha byla technikem odstraněna v nejkratší možné době.

tisk
Výpadky e-mailu v Českých Budějovicích
Lokalita: České Budějovice
Trvání od: 17. ledna 2007 11:00
Trvání do: 17. ledna 2007 16:00
Ve středu 17.1.2007 došlo v Českých Budějovicích v dopoledních hodinách k výpadku mail serveru. Odchozí pošta byla přesměrována přes jiný server. V odpoledních hodinách byl mail server vyměněn, přeneseny účty všech uživatelů a služby smtp i pop3 opět spuštěny.
Omlouváme se Všem našim zákazníkům za dočasnou nedostupnost služeb.
tisk
RTA upravuje program, Prima TV se chce dohodnout
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 15. ledna 2007 12:00

Provozovatelé stanice Prima TV a Regionální televizní agentury (RTA) dnes obdrželi podrobné stanovisko Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), který se týká jejich vzájemného sporu ohledně podoby sdílení kmitočtů. V případě RTA i televizního programu.

Prima TV se rozhodla vyjít vstříc přání televizním divákům a začátkem února upraví vysílací schéma tak, aby diváci, kteří přijímají vysílání s regionálními vstupy RTA, mohli vidět pořady celé.

"Prima TV obdržela rozhodnutí RRTV, které jí ukládá strukturovat své vysílání tak, aby bylo umožněno oprávněné vysílání regionálních provozovatelů. Televize Prima se domnívá, že tuto povinnost ve vztahu k regionům, které se připojují oprávněně, plní. Regiony RTA se dle názoru televize Prima připojují do vysílání televize Prima v časech, které odporují platným licencím, tedy neoprávněně," říká Jana Malíková, tisková mluvčí Prima TV.

"Televize Prima je tedy připravena rozhodnutí RRTV respektovat a již je plní. Navíc televize Prima přistoupila s ohledem na své diváky a zachování jejich přízně k dalšímu, podstatně rozsáhlejšímu kroku, a to, že své vysílání přizpůsobí i faktickým vstupům regionů RTA – tak, aby diváci televize Prima nebyli rukojmími tohoto sporu, neboť jeho délku s ohledem na postoj a požadavky RTA nelze nyní odhadnout," konstatuje J.Malíková.

"Televize Prima velmi oceňuje, že se RRTV zabývá obsahem vysílání regionálních vysílatelů sdružených v síti RTA, neboť je toho názoru, že obsah vysílání RTA je v rozporu s jejich licenčními podmínkami – základními programovými specifikacemi a závaznými programovými skladbami jednotlivých vysílatelů RTA. Prima TV si není vědoma toho, že by licenční podmínky regionů RTA znaly termín „náběhové schéma,“ jak se o něm zmiňuje tisková zpráva RTA ze dne 10.1.2007, a považuje mimo jiné i z tohoto důvodu šíření programu stanice Óčko za protiprávní," popisuje Jana Malíková.

"Přestože se provozovatelé regionálního televizního vysílání sdružení v síti RTA nedomnívají, že by v době od 1. ledna 2007 jakkoliv porušovali své základní programové specifikace, hodlají vyhovět požadavkům RRTV a do vysílání svých programů budou od 15. ledna 2007 zařazovat nové pořady "Zprávy z regionů" a "Host dne", čímž se výrazně sníží podíl společných koprodukčních pořadů vyráběných a vysílaných se Stanicí Óčko," říká Karolína Hloušková z RTA. Zprávy z regionů budou zpravodajským pořadem s informacemi z různých regionů a Host dne přinese rozhovor s různými osobnostmi z regionů nebo v regionech působící. Nové pořady bude vyrábět TV Fatem Brno ve spolupráci s dalšími regionálními vysílateli sdruženými v síti RTA.

"Prima zdůrazňuje, že nikdy nezpochybňovala právo regionálních vysílatelů na vysílání, respektive připojování se na kmitočtech televize Prima, ale pouze za podmínek stanovených v jednotlivých licencích. Současný spor proto není sporem o to, zda „regiony mohou vysílat“, ale o to „kdy regiony mohou vysílat“," upozorňuje Jana Malíková, tisková mluvčí Prima TV.

Provozovatel Prima TV se chce nadále s RTA dohodnout. "Televize Prima v tomto sporu jedná podle pravidel, která byla vymezena jejími licenčními podmínkami. I přes stupeň, kterého celý spor dosáhl, televize Prima preferuje řešení ve formě dohody. Rozhodně se však odmítá podřídit jednostrannému diktátu RTA, který navíc podle jejího názoru nemá oporu v licenčních podmínkách vysílatelů sdružených v této síti," uzavírá J.Malíková.

Prima TV se do konce loňského roku nedohodla s RTA na podobě a délce regionálního vysílání na kmitočtech, které sdílí s Regionální televizní agenturou. Výsledkem je to, že RTA vysílá od 1.1.2007 denně v časech 7:00 až 8:00 a 16:00 až 18:00 hodin.

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.