Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Výpadek signálu kabelové televize a Internetu
Lokalita: České Budějovice
Trvání od: 21. září 2006 15:50
Trvání do: 21. září 2006 16:20

Společnost Elsat se omlouvá všem našim účastníkům za výpadek kabelové televize a Internetu ze dne 21.9.2006, který byl způsoben vyhořením zdroje napájení po krátkodobém výpadku elektřiny v Českých Budějovicích. Po zjištění závady byla téměř okamžitě provedena oprava.

Děkujeme za pochopení.

tisk
Výpadky programů AXN, VOX a VIASAT History
Lokalita: Trhové Sviny
Datum: 20. září 2006 16:00

Společnost Elsat s.r.o. se omlouvá našim účastníkům za problémy s příjmem programů AXN, Viasat History a VOX.
Věc se má tak, že v důsledku bouřky před cca měsícem byla poškozena či zničena takřka polovina technologie hlavní stanice kabelového rozvodu T. Sviny. Většinu komponent jsme vyměnili hned následující den při opravě. Bohužel problém nastal u programů AXN, VOX a Viasat History. Satelitní přijímač/modulátor na program VOX je již staršího typu, záložní přijímače již nejsou na trhu dostupné, proto vadný kus byl odeslán do opravy v Německu firmě Grundig, zpět se nám ještě nevrátil, nicméně máme přislíbeno jeho návrat v nejbližších dnech. Poté ihned bude znovunasazen do rozvodu a program VOX opět zprovozněn.

S programy AXN a Viasat History je situace ještě komplikovanější, neboť v těchto případech se jedná o speciální digitální přijímače s autorizačním čipem, resp. jedinečným identifikačním klíčem, které dle sdělení dodavatelů těchto programů nelze držet skladem a je nutno poruchy řešit výměnným způsobem. Navíc u obou těchto přijímačů došlo zásahem blesku pouze k částečnému poškození, což se v praxi projevuje tak, že přijímače průběžně jistou dobu fungují normálně, jindy z neznámých příčin vypoví službu, aby se pak opět normálně rozběhly. Nicméně tato situace je nadále neúnosná, provozovatelé programů AXN  a Viasat nám proto po značném našem úsilí konečně přislíbili výměnu kus za kus. Jakmile náhradní přijímače dorazí, ihned provedeme výměnu a programy opět zprovozníme, mělo by se tak stát nejpozději během příštího týdne.

Je nám velice líto, že v důsledku přírodního jevu k této nepříjemné situaci došlo a příjem některých programů byl našim účastníkům na jistou dobu znemožněn. Jakmile to okolnosti umožní, uvedeme bezodkladně celou programovou nabídku v Trhových Svinech do normálního stavu.

tisk
Filmový kanál Hallmark a program AXN
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 19. září 2006 08:00
V rámci úspory finančních nákladů za pronájem transpondérové kapacity na satelitu Hot Bird přistoupila společnost Hallmark k optimalizačnímu kroku a sjednotila svůj program pro východoevropské země do jediné verze s několika jazykovými doprovody. Z tohoto důvodu se v programu Hallmark objevují reklamní bloky i v maďarštině, případně polštině či rumunštině. Toto není technická závada, nýbrž cílené opatření společnosti Hallmark, a reklamovat jej jakožto závadu nemá žádný smysl. Stejné opatření s reklamními bloky se objevuje i ve východoevropské verzi akčního kanálu AXN na satelitu Amos.
tisk
Výpadky signálu kabelové televize a připojení k Internetu
Lokalita: České Budějovice
Datum: 18. září 2006 08:00

Společnost Elsat upozorňuje a oznamuje našim účastníkům, že v těchto dnech dochází v pracovních dnech k nepravidelným výpadkům signálu kabelové televize a připojení k Internetu v jednotlivých ulicích a blocích domů na sídlištích Máj, Šumava a Vltava. K těmto odstávkám dochází z důvodu výměny technologických komponent v rámci rekonstrukce kabelového rozvodu a přepojení kabelové sítě na optickou páteřní trasu. K nepravidelným výpadkům bude docházet v různých oblastech ještě cca 2 – 3 týdny.

Naši technici se vždy snaží nutné úpravy provést v nejkratší možné době, ale některé změny nelze provést bez úplné odstávky určité části kabelové sítě na nezbytně nutnou dobu.

 

K některým výpadkům v dodávce signálu kabelové televize dochází v současné době také nikoliv naším zaviněním, nýbrž z důvodů výkopových prací Teplárny ČB a.s., v rámci 2. etapy výměny stávajících parovodů za nové horkovody na sídlištích Šumava a Máj. Bohužel v průběhu těchto výkopových prací dochází k častému poškození a přetržení našich televizních kabelů, které následně musíme spravovat a spojovat, čímž pochopitelně dochází též ke kratším či delším výpadkům kabelové televize, což je velmi nepříjemné pro nás i pro naše účastníky.

Děkujeme za pochopení.

tisk
Výpadky programu Galaxie Sport, ČT 4 Sport, Prima TV
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou
Datum: 7. září 2006 08:00

Společnost Elsat se omlouvá našim účastníkům za občasné nepravidelné výpadky signálu programů Galaxie sport, ČT 4 Sport, případně Prima TV v nedávné době. Tyto výpadky nejsou způsobeny naším zaviněním nebo naší přijímací technologií.
V případě Galaxie sport a dalších programů z paketu CzechLink na satelitu Astra 3A (ČT 4 sport, Prima TV, ČT 1 a 2) se jedná o dlouhodobý problém s kódovacím systémem Cryptoworks, který pracuje nekorektně, způsobuje přerušování komunikace mezi dekódovací kartou a digitálním satelitním přijímačem, zamrzání přijímačů atp., přijímače pak musejí být ručně restartovány a programy manuálně znovurozběhnuty. 
Více informací zde:
www.parabola.cz/r-art.php

tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.