Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Informace pro zákazníky plus výzva představenstva APKT členům
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 22. června 2021 18:00
Vážení zákazníci,

v poslední době jsme pod značným tlakem společnosti IFC Media s.r.o., která zastupuje programovou skupinu TV Barrandov, KINO BARRANDOV a BARRANDOV KRIMI, abychom uzavřeli úplatnou distribuční smlouvu na šíření těchto programů v rámci našich sítí. Přikládáme proto výzvu Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR, jejíž jsme členem. S výzvou naprosto souhlasíme a odmítáme nechat se v této pro všechny velmi složité době tlačit do zvyšování cen svých služeb. Jsme proto připraveni v případě nutnosti ukončit distribuci těchto programů.

Team Elsat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Výzva představenstva APKT členům, i ostatním provozovatelům sítí elektronických komunikací

Vážení kolegové,

poslední dobou se na nás obrací společnost IFC Media, s.r.o., jakožto zplnomocněný zástupce provozovatele programů TV Barrandov, KINO BARRANDOV a BARRANDOV KRIMI, s cílem uzavřít úplatnou smlouvu na distribuci těchto programů v sítích elektronických komunikací.
Představenstvo APKT na svém zasedání jednohlasně odsouhlasilo, že nedoporučí svým členům tuto smlouvu uzavřít.

Zdůvodnění:

1. Atraktivita obsahu a kvalita nabízených pořadů neustále klesá a programy se stávají nezajímavými i pro starší diváky a stále větší podíl ve vysílacím čase tvoří několikanásobné reprízy.

2. Velkou část vysílacího času kromě standardní televizní reklamy zaujímá Teleshopping. V těchto případech bývá velmi časté, že naopak poskytovatel programu platí za jeho distribuci v sítích elektronických komunikací.

3. S ohledem na vyšší věk diváků, kteří jeví alespoň částečný zájem o výše uvedené programy, musí členové APKT provádět transcoding do starších přenosových formátů (DVB-T, či dokonce Analog). A to za cenu vlastních investic a provozních nákladů, čímž přispívají k navýšení sledovanosti výše uvedených programů, neboť je mohou sledovat i majitelé starších televizorů bez nutnosti používat SetTopBox.

K výše uvedenému ještě dodáváme:

Provozovatelé sítí elektronických komunikací byli více jak 14 měsíců ve velmi složité situaci. Udržet sítě v plném provozu a často i rozšiřovat přenosové kapacity za velmi složité epidemiologické situace bylo extrémně organizačně i finančně náročné. Naše služby byly často jediným prostředkem, díky němuž mohly rodiny našich zákazníků vykonávat svou práci, mít zajištěnou výuku pro děti a případně i trochu zábavy a uvolnění ve velmi složité situaci. Poté, co tato náročná situace pominula, přichází IFC Media, s r.o. s požadavkem na zpoplatnění kanálů, které jsou v rámci pozemního vysílání šířeny volně, a navíc jsou určeny pouze úzké skupině těch nejzranitelnějších obyvatel, tedy seniorům.
Představenstvo APKT tedy doporučuje nepodlehnout tomuto nátlaku na zpoplatnění a to i za cenu, že distribuce výše uvedených programů bude nutné ukončit. S ohledem na velké množství jiných přenášených televizních programů, které svým obsahem dokážou nahradit programy Barrandova, považujeme tento krok za přijatelnější řešení pro naše zákazníky než zvýšení koncové ceny.

V Praze, dne 21.6.2021
Představenstvo APKT
tisk
Výpadek internetového připojení a kabelové televize
Lokalita: Kaplice
Trvání od: 21. června 2021 09:30
Trvání do: 21. června 2021 09:45
Vážení zákazníci, v pondělí 21. června 2021 dojde ke krátkému výpadku všech našich služeb v Kaplici a to v době od 9.30 do 9.45. Předpokládaná délka výpadku je 5 minut.
tisk
Uzavření kanceláře v Písku
Lokalita: Písek
Trvání od: 21. června 2021 08:00
Trvání do: 21. června 2021 15:00
Vážení zákazníci, v pondělí 21.6.2021 bude z důvodu dovolené uzavřena naše kancelář v Písku. Omlouváme se za potíže s tím spojené.
tisk
Výpadek dětské televizní stanice JimJam
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 19. června 2021 11:00
Výpadek dětské televizní stanice JimJam

Přibližně dvoudenní výpadek dětského programu JimJam v kabelové digitální nabídce byl způsoben závadou na cryptovacím serveru u našeho dodavatele satelitního signálu.
Závada byla odstraněna v pátek ve večerních hodinách.

Za výpadek programu se omlouváme, byl způsoben okolnostmi mimo naši kontrolu, jež jsme nemohli nijak ovlivnit.
tisk
Uzavření kanceláře v Písku
Lokalita: Písek
Trvání od: 15. června 2021 08:00
Trvání do: 15. června 2021 14:29
Vážení zákazníci, v úterý 15.6.2021 bude z technických důvodů uzavřena naše pobočka v Písku. Omlouváme se za potíže s tím spojené.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.