Elsat logo

Informace o novinkách a chystaných opravách v kabelové síti společnosti Elsat spol. s r. o.
Nový digitální kabelový paket N, přesuny a změny programů
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - ČB - PI - VI - TY - ČK - KA
Datum: 10. ledna 2015 23:00
V závěru tohoto týdne došlo k rozšíření naší digitální kabelové programové nabídky a byl úspěšně spuštěn další, již devátý vlastní skládaný DVB-C paket, tentokrát obsazený pouze HD stanicemi, s jednou malou změnou oproti původním předpokladům.

Nový DVB-C paket N je šířen na tv kanálu K 37 - střední frekvence 602 MHz, SR 6900 a modulace QAM 256. Obsahuje dvě nové HD stanice - Fanda HD a Nova Cinema HD a dále do něj byly přesunuty z ostatních paketů tři stávající HD stanice - Nova HD, Prima HD a Nova sport HD. Důvody přesunu jsou technického rázu a bylo nutné jej provést, aby bylo možné tyto HD stanice v naší nabídce dále šířit.
Na rozdíl od původního plánu do nového paketu N nakonec nebyla zařazena stanice Prima Cool HD. Bohužel v pátek se ukázalo, že část naší technologie pro tvorbu vlastních DVB-C streamů od fy Scietific Atlanta v Písku a Vimperku, která je trochu staršího data výroby, jaksi nezvládá pracovat s šesti HD kanály v jednom paketu. Museli jsme tedy paket o jeden HD program odlehčit. Prima Cool HD bude proto zařazena na nějaké jiné místo, pravděpodobně koncem příštího týdne na některou uvolněnou pozici po původní Nově HD nebo Nově sport
HD.
Nový DVB-C paket N na kanálu K 37 doporučujeme uživatelům naší HD nabídky bezodkladně naladit na svých televizorech a STB, neboť tři stávající HD stanice (Nova HD, Nova sport HD a Prima HD) na svých původních pozicích skončí již v pondělí 12.1., kdy budou vypnuty na své původní satelitní frekvenci. Tato záležitost byla satelitním operátorem dopředu avizována celý tento týden v EPG dotčených stanic.

Dále jsme tento týden prováděli změnu nastavení vnitřních parametrů a identifikátorů u dalších stávajících HD stanic. Jednalo se o programy ČT 1, 2 a 4 HD, dále program Spektrum HD a také filmový kanál HBO HD. Důvodem úprav bylo totéž jako v předchozím bodě u Novy a Primy HD - změna transpondérových frekvencí na distribučním satelitu, z něhož programy nabíráme. Na rozdíl od Novy a Primy HD však tyto stanice mohly v naší kabelové nabídce zůstat na svých stávajících pozicích ve svých DVB-C paketech a prováděné změny byly též utlumeny na naší technologii. Pro účastníky se tedy nic nemění, všechny tyto HD stanice zůstaly na svých předvolbách beze změny a není je tedy potřeba znovu ladit. Pouze pokud by se na některé televizi nebo boxu výjimečně stalo, že některá z těchto stanic přestane fungovat, bude nutno ji znovu naladit na příslušných parametrech.

A z důvodu optimalizace kapacity DVB-C paketů a odlehčení paketu K se slovenskými stanicemi byl program Fanda TV v SD rozlišení přesunut do vedlejšího DVB-C paketu L na kanálu S 34 - frekvence 410 MHz. Fanda nyní běží duplicitně na obou pozicích, což bude trvat zhruba do konce příštího týdne. Na nové pozici v paketu L bude Fandu v každém případě nutno znovu naladit! Pokud ho televizor nebo STB nepřidá do seznamu předvoleb automaticky během aktualizace, bude nutno naladění provést uživatelsky ručně. Koncem týdne bude Fanda na původní pozici v paketu K deaktivován, stejně jako nyní duplitní program Sport 5. Sport 5 je již nějakou dobu šířen nově v paketu L na kanálu S 34 ve formátu MPEG 2 a též na původní pozici v paketu G na kanálu S 31 - 386 MHz ve formátu MPEG 4. Na této pozici bude Sport 5 koncem příštího týdne vypnut.

V průběhu následujího týdne bude ještě doladěno nastavení nového DVB-C paketu N, včetně úpravy signálové úrovně po provedení měření, dále budou vypnuty původní pozice po třech přesunutých HD stanicích, SD duplicity (Fanda, Sport 5) a dodělány ještě některé další drobnosti. Do našich Infokanálů budou všechny uskutečněné změny implementovány též v průběhu příštího týdne a koncem týdne budou také na přepážkách a případně i k zaslání e-mailem k dispozici nové aktuální přehledy programových nabídek se zahrnutými změnami. Enjoy!
tisk
Nové programy, přesuny, změny - důležité!!
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Týn nad Vltavou - ČB - PI - VI - TY - ČK - KA
Datum: 6. ledna 2015 20:00
Nové programy, přesuny, změny - důležité!

Chtěli bychom informovat naše účastníky o chystaných změnách v digitální kabelové programové nabídce, jež proběhnou v závěru tohoto týdne, ve čtvrtek 8. 1. a možná i v pátek. A to v návaznosti na některé programové změny a přesuny u satelitního operátora Skylink, který je pro naši společnost distribučním zdrojem pro některé televizní programy v nabíce.

1. V první řadě spustíme nový, již devátý vlastní skládaný digitální DVB-C paket N na tv kanálu K 37 - frekvence 602 MHz, SR 6900, modulace QAM 256.
Do toho paketu budou zařazeny nové televizní stanice Fanda HD, Nova Cinema HD a Prima Cool HD. A dále, a to je velmi důležité - do tohoto nového paketu budou přesunuty i stávající tv stanice Nova HD, Nova sport HD a Prima HD!. Přesun musí být uskutečněn z technických důvodů, jež v podstatě znemožňují ponechat tyto tři programy na původních pozicích. Po několik dnů (cca do pondělí 12. 1.) poběží tyto tři programy na starých a nových pozicích souběžně, je proto nutné, aby si naši účastníci během tohoto překryvu nový DVB-C paket včas naladili, než budou programy na původní pozici satelitním operátorem vypnuty. Uvolněná kapacita v původních paketech bude v budoucnu využita pro jiné tv stanice.

2. Druhá významná změna se týká tří programů ČT HD, která je již několik dnů avizována v jejich elektronickém programovém průvodci (EPG). Stanice ČT 1 HD, ČT 4 HD a ČT 2 HD sice zůstanou na své původní pozici v DVB-C paketu M na kanálu SE 33 - frekvence 402 MHz, ovšem změní své vnitřní identifikátory. Z tohoto důvodu bude pravděpodobně nutno všechny tři ČT HD stanice na většině televizorů a STB znovu naladit! Navíc u stanic ČT HD bohužel nelze provést alespoň několikadenní překryv, protože stanice zůstávají na své původní pozici v paketu M. Změna by měla proběhnout v tentýž den jako změny v bodu 1., proto doporučujeme provést naladění všech uskutečněných změn najednou.

3. Podobné změny parametrů proběhnou zároveň i u tv stanic Spektrum HD a HBO HD. Ovšem zde budou změny vnitřních parametrů utlumeny na naší technologii, na televizorech a STB u účastníků by tedy nemělo být potřeba tyto programy znovu ladit.

4. Poslední změna se týká programu Fanda v SD rozlišení, jenž je nyní šířen v DVB-C paketu K na kanálu SE 35 - 418 MHz. Vzhledem k občasným potížím s výpadky obrazu na programech v tomto paketu šířených (zejména slovenské stanice) jsme se rozhodli tomuto paketu trochu odlehčit. Z toho důvodu bude program Fanda přesunut do vedlejšího DVB-C paketu L na kanálu SE 34 - frekvence 410 MHz. Pakety M (ČT HD), K i L (Fanda) jsou šířeny s SR 6900 a modulací QAM 256. Program Fanda bude též šířen s překryvem, souběžně po nějakou dobu na původní i nové pozici, bude tedy čas na jeho přeladění, ovšem stejně jako u bodů 1. a 2. je nejlepším řešením provést jedno naladění všech změn naráz.

Celá tato technologická
operace je poměrně značně technicky i logisticky náročná a komplikovaná, dají se proto očekávat i nějaké nenadálé  potíže a komplikace jako u většiny podobných operací. Dopředu na to upozorňujeme, stejně jako na nutné znovunaladění některých stanic, jež si tyto vynucené změny bohužel vyžadují a nelze se jim vyhnout. Z naší strany vše bude vyřešeno, vyladěno a nastaveno tak rychle, jak to nejlíp a nejkratší možné době půjde. Za krátkodobé výpadky v příjmu některých tv stanic, jichž se změny týkají, se omlouváme, o všech důležitých věcech budeme informovat v našem Infoservisu Elsat a následně i v našich Infokanálech.

Děkujeme za pochopení.
tisk
PF 2015
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Datum: 23. prosince 2014 21:00

  Krásné prožití svátků vánočních, příjemně stráveného Silvestra a hodně štěstí, zdraví, úspěchů a spokojenosti do nového roku 2015 všem našim účastníkům přejí zaměstnanci kabelové televize Elsat.

tisk
Výpadek kabelové televize a Internetu
Lokalita: Vimperk
Trvání od: 5. prosince 2014 12:00
Trvání do: 5. prosince 2014 14:00
Vážený zákazníku, uživateli služby E.ON Energie24, energetická společnost E.ON Energie, a.s by Vás chtěla upozornit, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukce, oprava, údržbové a revizní práce - bude dočasně přerušena dodávka elektrické energie do Vašeho místa spotřeby: K. Weise 391 385 01 Vimperk-Vimperk II Přerušení dodávky elektřiny je plánováno v termínu od 05.12.2014 12:00:00 do 05.12.2014 14:00:00 hod. Přerušení dodávky el. energie způsobí výpadek kabelové televize a Internetu v ulici K. Weise a 1. Máje. Děkujeme za pochopení důvodů, které vedou k provedení tohoto kroku. Úpravy na zařízení distribuční soustavy mají za cíl zlepšení a zkvalitnění dodávek elektřiny.
tisk
Podzimní akce se prodlužuje až do 19. prosince 2014
Lokalita: České Budějovice, Vimperk, Kaplice, Český Krumlov, Písek, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou - Všechny rozvody Elsat
Trvání od: 1. prosince 2014 08:00
Trvání do: 19. prosince 2014 16:00
Podzimní AKCE je prodloužena do 19. 12. 2014

Naše podzimní akce prodlužuje až do 19. prosince 2014 !

Akční nabídky a slevy platí pro připojení na kabelovou televizi (ve všech rozvodech) a pro připojení k Internetu (vyjma kab. rozvodu T. Sviny).
Objednáte-li si zřízení přípojky naší kabelové televize do 19. prosince 2014, zřídíme vám přípojku pouze za 200,- Kč a první měsíční paušální poplatek budete platit až za měsíc únor 2015!

Objednáte-li si zřízení přístupu k síti Internet prostřednictvím našeho kabelového rozvodu do 19. prosince 2014, bude Vám zřízeno BEZ ZŘIZOVACÍHO POPLATKU!
Službu Vám navíc poskytneme do konce ledna 2015 ZDARMA!
(KOMUNIKAČNÍ MODEM ZAPŮJČUJEME ZDARMA, POUZE PROTI VRATNÉ KAUCI.)

Do 19. prosince 2014 můžete rovněž využít naší Speciální nabídky připojení k Internetu v kombinaci s naší Omezenou nabídkou.
Za měsíční poplatek pouze 250,– Kč a zřizovací poplatek pouze 500,– Kč (obojí včetně DPH) získáte PŘIPOJENÍ K INTERNETU a k němu OMEZENOU NABÍDKU KABELOVÉ TELEVIZE.

Podrobné informace získáte na
www.elsat.cz, v našich zákaznických odděleních a u našich zástupců.
tisk
Copyright © 2006-2007 Elsat, spol. s r. o.